NAVAJO

 

Stop gedwongen verhuizing Navajo en Hopi indianen
Het voortdurende gevecht van de Navajo Natie tegen de uraniumontginningStop gedwongen verhuizing Navajo en Hopi indianen --        
10.03.06

VS - Navajo en Hopi indianen dreigen opnieuw het kind van de rekening te worden. Als een nieuwe wet wordt aangenomen door het Amerikaanse congres, moeten inwoners van de Big Mountain en het ernaast gelegen gebied Black Mesa, in de staat Arizona, vertrekken. Bovendien neemt de federale regering geen enkele verantwoordelijkheid voor het lot van de families die het veld moeten ruimen.

De gewraakte wet, de ‘S1003 Navajo Hopi Land Settlement Act Amendments of 2005’, werd oorspronkelijk door senator John Mc Cain opgesteld in dezelfde periode dat het bedrijf Peabody Coal interesse begon te krijgen in het gebied.

Peabody Coal, het grootste kolenbedrijf ter wereld, wil er mijnactiviteiten gaan ontwikkelen. Er zitten biljoenen tonnen zwavelhoudende kolen in de grond. De laatste wet die indianen dwong te verhuizen dateert van 1974. Niet alleen moesten toen 10.000 Navajo en Hopi indianen vertrekken, ook werd hun land verdeeld in strikt van elkaar gescheiden Navajo en Hopi territoria, wat spanningen tussen de twee volken veroorzaakte.
U kunt protesteren tegen de voorgenomen wet door de petitie van Black Mesa Indigenous Support te ondertekenen:
http://www.blackmesais.org/

 

Het voortdurende gevecht van de Navajo Natie tegen de uraniumontginning

In april 2005 keurde Joe Shirley, President van de Navajo Natie, een wetgeving goed waardoor uraniumontginning in het gebied van de Navajo werd verboden. Op dit ogenblik worden er geen mijnen meer uitgebaat op het Navajo-reservaat, maar Hydro Resources Inc. werkt al jaren met de Federal Nuclear Regulatory Commission samen om toelating te krijgen voor mijnbouw in de buurt van de Navajo-gemeenschappen van Crownpoint en Church Rock, New Mexico.  Het bedrijf schat dat er zo’n 50.000 ton  uranium te rapen valt op die plaatsen, met een waarde van miljoenen dollars.

Meer dan 50 jaar lang werd er uranium ontgonnen op het reservaat van de Navajo en de  invloed daarvan is nog steeds voelbaar.  Het land is bezaaid met radioactief afval en honderden verlaten mijnen die niet werden opgekuist.

Er zijn maar enkele onderzoeken verricht naar de gevolgen voor de gezondheid van de gemeenschappen die op het reservaat leven, maar een groot aantal Navajo lijden aan kanker en ademhalingsproblemen.  Eén studie wees uit dat het aantal kankergevallen onder Navajotieners die in de buurt van mijnafval wonen 17 keer hoger is dan het landelijke gemiddelde.
Er wonen meer dan 180.000 mensen op het Navajo Reservaat. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 

De Eastern Navajo Dine Against Uranium Mining, ENDAUM, en het Southwest Research and Information Center hebben tien jaar lang strijd geleverd tegen het mijnbouwbedrijf Hydro Resources C°. 

De Nuclear Regulatory Commission (N.R.C.)  is van plan om chemicalën te spuiten in de onderaardse waterlagen die grenzen aan  de watervoorraad van de gemeenschap.  Die chemicaliën weken het uranium los van de rots in de ondergrondse waterlaag , waardoor er eigenlijk een giftig mengsel ontstaat. Het moederbedrijf  Hydro Uranium Resources, (HRI) werkt al 30 jaar met deze technologie in Zuid-Texas.  En het is die ervaring die ze hier gaan benutten om uranium te ontginnen.

HRI gebruikt natuurlijk grondwater om het uranium los te weken.  Het water wordt aan de oppervlakte gebracht, en er wordt zuurstof toegevoegd en mogelijk  wat sodium bicarbonaat,daarna wordt het terug in de grond gespoten. Door het pompen van opgeloste zuurstof en sodium bicarbonaat in de rotsen verhoogt de concentratie van uranium bijna 100.000 keer.  Dus vertrek je van zuiver water van een zeer goede kwaliteit, en je maakt er een giftige soep van.  Niemand kan het nog drinken.
Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat er niets wegsijpelt van dat goedje, want het is een vergif.

Hydro Resources C° verklaart dat  experts en hydrologen aangetoond hebben dat die vervuiling de drinkbronnen in minder dan 7 jaar zal bereiken.  Als deze ontginning van start gaat, zal ze de enige bron van drinkwater voor 15.000 mensen vernietigen.

Volgens de Navajo zijn doorheen de jaren talrijke onderzoeken gedaan naar de gezondheid van  uraniumarbeiders en –mijnwerkers, ondergrondse mijnwerkers verspreid over het Colorado Plateau.  Die studies hebben duidelijk aangetoond dat mijnwerkers in veel grotere mate dan de doorsnee bevolking lijden aan longkanker en ademhalingsziektes.

Het vergoedingsplan waar de regering in 1990 mee afkwam, en dan in 2000 aanpaste, was discriminerend tegenover de inheemse mijnwerkers. Eenderde van al die mijnwerkers die in aanmerking kwamen hebben in september 2005 slechts ongeveer 11% ontvangen.
De Mine Safety and Health Administration is  voor de ondergrondse mijnwerkers het regelgevend orgaan. 

De Navajo  hopen dat ze in staat zullen zijn om de natuurlijke hulpbronnen te blijven beschermen.