Arctic

 


Porcupine Caribou herd Tuner River ANWR

 

 

Olieboringen in Alaska
Bedreiging voor dieren en inheemse levenswijze.

In het noordoosten van Alaska ligt het Artic National Wildlife Refuge (ANWR), één van de grootste beschermde natuurgebieden ter wereld en leefgebied van heel wat wilde dieren (kariboe, wolverine, verschillende soorten beren, muskusossen, zwarte wolven, dalschapen, rode vossen eam.

Het is ook het leefgebied van de Gwich’in, die in een achttal gemeenschappen gevestigd zijn ten westen en ten oosten van de Canadese grens met Alaska. Het Amerikaans Congres besliste in september 2001 het licht op groen te zetten voor de eerste proefboringen naar petroleum.
In 1987 verscheen een rapport van de U.S.Fish and Wildlife Service over mogelijke effecten van boringen. Het rapport stelde dat de ‘te verwachten verplaatsing en afname van wildpopulaties en natuurlijke processen zouden leiden tot een aanzienlijke waardevermindering van het gebied als ongerept natuurwetenschappelijk laboratorium.  De waarde van dit natuurgebied als habitat voor wild zou volgens het rapport volledig verdwijnen.
President Bush gaf vanaf het begin van zijn ambtstermijn te kennen ANWR te beschouwen als exploiteerbaar. Hij riep de storingen in de electriciteitsvoorzieningen in Californię in om de supplementaire exploitatie van olie binnen de VS te promoten, maar het Congres hield in eerste instantie de boot af.

Gwich’in : het volk van de kariboe
Voor de Gwich’in die leven van de kariboe is het vooral het gebied van de Porcubine Caribou Herd, een grote kudde Grant’s Caribous, bestaande uit ongeveer 150.000 dieren van belang, immers een grote kudde Grant’s Caribous, onderneemt jaarlijks een zwerftocht van noord-centraal Yukon (Canada) in de winter tot de zomerweiden van de zee van Beaufort in het noorden, die dienen als kalverweiden voor de kudde. Dat zomerterrein is voor de Gwich’in indianen een heilige plaats, zelfs in tijden van hongersnood in het verleden ging men er nooit op de dieren jagen. De Gwich’in noemen het “de heilige plaats waar het leven begint”. Het is zeker dat nieuwe olieproductie het trekgedrag van de kariboekudden zal verstoren. Wetenschappers schatten dat hun aantal zou kunnen verminderen met 40%. Wanneer de kariboekudden verdwijnen, verdwijnt de levensbasis en de cultuur van de Gwich’in. De kariboe staat centraal in hun dansen, liederen, verhalen. Zij geloven dat elke kariboe een stukje menselijke ziel in zich heeft, waarmee zij in contact kunnen treden.
 
Eind december 2005 besliste de Amerikaanse Senaat via een wetsvoorstel ANWR te vrijwaren van olieontginning.

18 april 2006 :
Het House Budget Committe heeft een resolutie aangenomen waarin geen provisie is voorzien die toelaat Artic National Wildlife Refuge te openen voor olie-ontginning.

25 mei 2006
Het Huis van Afgevaardigden stemmen met 225-201 voor olieontginning in ANWR.
Volgens de Anchorage Daily News is dit een symbolische stemming.
Toenmalig president Clinton stelde zijn veto tegen olieontginning in ANWR in 1994.index