kerk van Nieuwrode Sint-LambertusParochie Sint-Lambertus

Nieuwrode

KLJ


kljlogo Elke zondagnamiddag komt de jeugd van 6 tot 17 jaar in leeftijdsgroepen samen om te ravotten, sporten, knutselen, babbelen, verkennen. De KLJ, katholieke landelijke jeugd, wil de jongeren bepaalde waarden meegeven en helpen in hun ontplooiing tot volwassenen door spel en themanamiddagen. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn elke zondag van harte welkom van 14 tot 17 uur aan het plein en in de KLJ-lokalen achter de parochiezaal. Onze leidingploeg werpt zich volledig op het uitwerken van de eerste KLJ-dag en een jaar vol plezier, gespeel, gelach en gezang. Naast onze wekelijkse zondagnamiddagactiviteit is er ook het jaarlijkse zomerkamp. Meer info: http://www.klj-nieuwrode.be .KVLV


logokvlv

De katholieke vereniging voor landelijke vrouwen beoogt sociaal-cultureel vormingswerk voor haar leden in hun concreet leefmilieu. Ze wil meewerken aan een mensgerichte samenleving waar man en vrouw gelijkwaardig zijn. De plaatselijke afdeling wil dit doel bereiken door een evenwichtig jaarprogramma uit te werken waarin aandacht is voor ontmoeting, ontwikkelen van vaardigheden, bewustmaking en bezinning. Geruggensteund door KVLV-nationaal zorgen wij ervoor dat de vrouwen in ons dorp een vrij ruim aanbod krijgen van allerlei hobbylessen. Zo organiseren wij een cursus bloemschikken, twee kooklessen, een gezondheidsles rond “depressie”, vier hobbylessen en in de zomer gaan we natuurlijk fietsen… Ook onze kinderen worden twee keer uitgenodigd om te komen bloemschikken of knutselen. Zoals je ziet, voor elk wat wils.Ziekenzorg


ziekenzorglogoZiekenzorg is een groep van mensen die op vrijwillige basis een huisbezoek brengen aan zieke, bejaarde of alleenstaande personen, eveneens aan vroegere parochianen die in verschillende rusthuizen verblijven. Enkele keren per jaar komen allen samen in de parochiezaal: om Pasen te vieren en ook op de twee kermismaandagen. Twee maal per jaar krijgt iedereen een geschenk: met Kerstmis en ter gelegenheid van de verjaardag.Bond van Gepensioneerden


De bond van gepensioneerden wil alle senioren groeperen om eigen belangen, noden en wensen kenbaar te maken. Onze bond behartigt het sociale, culturele en ontspanningsleven van de senioren door opzetten van uitstappen en ontspanningsactiviteiten. Bijeenkomst: elke vierde woensdag van de maand in de parochiezaal om 13 uur bij een koffietafel met gezellig samenzijn. Regelmatig zijn er kaartnamiddagen en uitstappen met de fiets of autobus. Maandelijks is er samenkomst in de parochiezaal waarbij telkens warm eten wordt voorzien.naar boven