kerk van Nieuwrode Sint-LambertusParochie Sint-Lambertus

Nieuwrode

DoopselHet doopsel is, na de geboorte, een heel belangrijke gebeurtenis in het leven van jonge ouders en hun kindje.
Wij bereiden dit speciale moment steeds voor in samenwerking met de ouders.
Inlichtingen op GSM 0468 32 38 17 of pastoorpenne@cs.com.


Enkele vragen om over na te denken:

  1. Welke naam hebt u aan uw kindje gegeven en waarom?
  2. Wat betekent het voor u om vader en moeder te zijn?
  3. Wat betekent het doopsel voor de ouders van de dopeling?

Het komt er niet op aan een mooi geformuleerd antwoord te vinden, maar wel even samen te zoeken naar een mogelijk antwoord op deze levensvragen.

Alle dopelingen van het afgelopen jaar worden met hun ouders in het begin van de maand februari – rond Lichtmis – nog eens uitgenodigd voor de gezamenlijke kinderzegening in de speciale eucharistieviering van ’s zondags. In deze viering willen wij God danken voor elkaar en Hem vragen dat we in liefde en verbondenheid mogen verder leven. In naam van de Heer wil de pastoor uw kleintje zegenen opdat vreugde en vrede mogen blijven duren.Eerste communieIeder jaar worden alle kinderen van het tweede leerjaar (8-jarigen) uitgenodigd hun eerste communie te vieren. In Nieuwrode is het eerste communiefeest op de vijfde zondag na Pasen.
Op een speciale contactavond geven de ouders de naam van hun kind op bij de pastoor. Dat is het vertrekpunt van de voorbereiding op de eerste communie, die gebeurt via samenwerking van de school, de parochie en de ouders.Groeien in geloof...

de plechtige geloofsbelijdenis en het vormselDe ouders van kinderen die naar de lokale school gaan krijgen een uitnodiging voor een ouderavond. Ouders van kinderen die elders naar school gaan en die eveneens in deze catechese wensen te stappen, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de pastoor of met de parochieploeg.

Tijdens de ouderavond gaan we even dieper in op het engagement dat van de ouders en de kinderen verwacht wordt. Groeien in geloof en gevormd worden zijn immers geen verplichting, maar een vrije keuze die echter niet vrijblijvend is. Trouw meewerken aan de catechese en de andere voorbereidende activiteiten is dan ook noodzakelijk.

Via allerlei activiteiten bereiden wij deze jongeren voor: een eerste kennismaking, catecheselessen, een uitstap, interview met mensen uit onze parochie en nog veel meer. Er zijn een tiental bijeenkomsten. De jongeren gaan op zoek om aan de hand van verhalen uit het Lucasevangelie te ontdekken wat het voor hen kan betekenen om christen te zijn. Ongeveer eens per maand is er een eucharistieviering met en door de jongeren.EucharistieMet anderen gelovig op weg zijn en samenkomen rond de tafel van de Heer in stilte, in gebed, met samenzang en luisterend naar Zijn woord kan deugddoend zijn. Geloven doet men immers niet alleen. Daarom vinden velen de zondagsviering zo belangrijk en verkiezen zij ook een eucharistieviering bij belangrijke momenten in hun leven zoals huwelijk en overlijden.

De viering is op zondag in de kerk om 10:30 u en op donderdag om 19:00 u.HuwelijkVerloofden die hun trouw aan elkaar in de kerkgemeenschap wensen uit te spreken nemen best contact op met de pastoraal werkster voor de planning van de viering. Het vicariaat Vlaams-Brabant organiseert relatiedagen als voorbereiding op het huwelijk. Inlichtingen op GSM 0468 32 38 17 of pastoorpenne@cs.com.BiechtIn voorbereiding op grote kerkelijke feestdagen worden de parochianen uitgenodigd op een bezinning waarop ze hun zwakheid en hun nieuwe goede voornemens uitspreken.Ziekencommunie en ziekenzalvingZieken en bejaarden die niet meer naar de kerk kunnen komen, hebben - indien zij dat wensen - evengoed de gelegenheid om geregeld de communie ontvangen. Hiervoor geven ze best een seintje aan de pastoor of aan mensen van Ziekenzorg.
Voor velen brengt de ziekenzalving troost en vrede. De zieke of iemand van de familie neemt daartoe contact op met de pastoor.UitvaartliturgieBij een sterfgeval kan men de uitvaart afspreken op GSM 0468 32 38 17 of pastoorpenne@cs.com.naar boven