kerk van Nieuwrode Sint-LambertusParochie Sint-Lambertus

Nieuwrode

LiturgieMisdienaars
Lectoren
Kerkkoor
Kerk kuisenVele vieringen worden speciaal verzorgd: eerste communie, vormsel, kerst- en paasviering, opdracht van dopelingen met kinderzegen op de zondag na Lichtmis, dankmis voor jubilarissen in november, ...
Enkele zondagen per jaar wordt de eucharistieviering vervangen door een gebedsdienst. Deze gebedsdienst wordt voorbereid en uitgevoerd door enkele vrijwillige gebedsleiders.
Elke viering is gekleurd en wordt feestelijk gemaakt door de misdienaars, de lectoren, de versiering, de muzikale begeleiding van orgel en koor. Wie zich aangesproken voelt om daar een steentje aan bij te dragen, neemt contact op met de pastoor of de parochieploeg.MisdienaarsLeerlingen van vijfde en zesde studiejaar mogen zich aanmelden voor een beurtrol als misdienaar.LectorenEen lector in een parochie is een persoon die in de eucharistieviering voorleest: vooral de lezingen, meestal een tekst uit het Oude Testament of een uit het Nieuwe Testament. In onze parochie zijn er momenteel zes mensen die volgens een onderling afgesproken beurtrol als lector de vieringen mee helpen verzorgen.KerkkoorOns zangkoor zingt graag en veel. We verzorgen wekelijks de zondagsviering, maar daarnaast wordt bijzondere aandacht geschonken aan een aantal themamissen in de loop van het jaar. Vieringen voor Ziekenzorg, KVLV, jubilarissen, vormelingen en dopelingetjes zijn een paar van de feestmomenten waarvoor wij wat meer willen doen. Tijdens de vasten is er aandacht voor Broederlijk Delen en zingen we elk jaar een aangepast campagnelied.

In de mate van het mogelijke trachten wij ook op begrafenissen aanwezig te zijn. Ook de hoogdagen uit het kerkelijk jaar krijgen natuurlijk de aandacht die zij verdienen. Ons repertorium is zo gevarieerd mogelijk, van vrolijk luchtig tot bezinnend ingetogen. En, alhoewel we maar een klein groepje zijn, durven we het zelfs aan om meerstemmig of in canon te zingen.
Dat alles oefenen we in onze tweewekelijkse repetitie waar doorgewerkt wordt, maar waar ook heel wat gelachen wordt. We vormen een fijn hecht groepje. Zin om mee te doen? We houden dit werkjaar de repetities op woensdag van 19u30 tot 21 uur in de kerk. Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven of geef een seintje.Kerk kuisenOok de kerk heeft jaarlijks nood aan een grondige poetsbeurt. Die gebeurt voor Pasen met de hulp van mannen en vrouwen die een handje willen uitsteken om af te stoffen, boenen, stofzuigen en dweilen. Tussendoor wordt er regelmatig geveegd en gestofzuigd. Medewerkers zijn altijd welkom!naar boven