Norbert GODDAER - composer - arranger

Belgisch componist en arrangeur van vocale, instrumentale en digitale muziek. Ereleraar van harmonie, contrapunt en fuga aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent. Arrangeur en gast-dirigent van het toenmalig B.R.T.N.-koor en bekend als fervent jazz-fanaat.

Compositeur et arrangeur belge de musique vocale, instrumentale et digitale. Professeur d' honneur d'harmonie, contrepoint et fugue au Conservatoire Royale de Musique de Gand. Arrangeur et dirigent invité des choeurs de la radio belge, B.R.T.N. (Radio et Télévision belge section néerlandophone) et connu comme un passionné du jazz.

Belgian composer and arranger of vocal, instrumental and digital music. Honorary professor of harmony, counterpoint and fugue at the Ghents Royal Conservatory of Music. Arranger and guest-conductor of the B.R.T.N.-choir (Belgian Radio & Television) and known as a passionate jazz freak.

Deze website is verhuisd, klik hier om verder te gaan.