Overheidsdiensten:

Je bent hier: Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen & Brussel: deel 1  A - M
Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 2 van N - Z
Het verenigingsleven en organisaties
NGO's, hulporganisaties en goede doelen
Provincies, politiek, vakbonden

 

Belgische Senaat
Portaalsite van de Belgische Senaat.

Belgium.be - Federale portaalsite
De Belgische overheid richt zich tot de burger, de onderneming en de ambtenaar. De informatie is georganiseerd volgens de noden van de gebruiker. De website wordt regelmatig uitgebreid met actuele informatie en aangevuld met transactionele toepassingen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Om het leven van alledag in de Hoofdstad een stukje makkelijker te maken, brengt deze website informatie over alles wat de burgers van het Gewest aanbelangt.

Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Checkdoc controleert Belgische identiteitsdocumenten
Met checkdoc.be kunt u kosteloos en in real time nagaan of een Belgisch identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet werd uitgereikt.

Coming2Belgium informeert over sociale zekerheid
Wie in BelgiŽ komt wonen, werken of studeren, vindt voortaan alle informatie over zijn rechten en plichten op het vlak van sociale zekerheid terug dankzij de nieuwe tool ‘Coming2Belgium’. De tool richt zicht tot buitenlanders die lange tijd in BelgiŽ komen wonen en Belgen die na een lang verblijf in het buitenland naar ons land terugkeren.

Cultuurpact.be
In 1972 sloten de grote politieke partijen een akkoord: het Cultuurpact. Hierdoor moeten openbare culturele instellingen pluralistisch zijn en mogen zij geen gebruikers discrimineren om ideologische, filosofische of politieke redenen.

Data.gov.be - het Belgische open data initiatief
Deze site geeft je massa's informatie over allerlei openbare diensten.

De Eerste Minister van BelgiŽ
De website van de premier richt zich tot iedereen die zich interesseert voor de werkzaamheden van de premier of dat nu uit een persoonlijke of een professionele overweging is. Concreet zal je op de site meer vernemen over de beslissingen die de ministerraad heeft genomen. Elke vrijdag na de ministerraad publiceert de site de beslissingen die die dag genomen zijn.

De Kamer
De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen.

De Portaalsite van de Europese Unie
Deze site maakt het mogelijk de actualiteit in de Europese Unie te volgen en basisinformatie te verkrijgen over de Europese integratie. De bezoeker heeft ook toegang tot alle van kracht zijnde wetteksten, tot de lopende wetgevingsactiviteiten, tot de website van elke instelling alsmede tot het beleid dat door de Europese Unie wordt gevoerd overeenkomstig de bevoegdheden die haar uit hoofde van de Verdragen zijn toegekend.

De Vlaamse Infolijn
Heeft u een vraagje over huisvestingspremies, thuiszorg of energiebesparende maatregelen? Of zoekt u misschien de contactgegevens van een bepaalde overheid? Dan zit je op deze website goed meer informatie. Telefoneren kan ook op het gratis nummer 1700.

De Wetswinkel - uw juridische huisarts
Je kan in De Wetswinkel terecht voor alle soorten juridische problemen.

Dienstencheques-vlaanderen.be
Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiŽle bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

E-Griffie
Elektronische neerlegging van een oprichtingsakte van een onderneming.

eID - Elektronische Identiteitskaart
Deze website is volledig gewijd aan de elektronische identiteitskaart (eID). Wil je weten hoe je je eID precies gebruikt en wat je er allemaal mee kan doen? Op deze website vind je alles wat je moet weten.

Emis - Energie en Milieu InformatieSysteem
Het energie en milieu informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest. EMIS verzamelt en verwerkt een breed spectrum aan informatie over energie en milieu.

Europees Centrum voor de Consument BelgiŽ
Het ECC BelgiŽ informeert je over je rechten als consument wanneer je goederen of diensten koopt in een andere EU-lidstaat, Noorwegen en IJsland en verleent je bijstand bij de behandeling van je grensoverschrijdende klacht.

Famifed
Het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag. Voortaan is een eengemaakt kinderbijslagstelsel voor de loontrekkenden, de zelfstandigen en de ambtenaren van toepassing.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
De website is in de eerste plaats ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van gezondheidszorgbeoefenaars. Ook patiŽnten en consumenten kunnen er met hun vragen terecht: in de rubriek 'Informatie voor patiŽnten' staat er handige en duidelijke informatie.

Federaal Ombudsman
De Federale Ombudsman onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie.

Federale Belastingadministraties
De website van de Federale Belastingadministraties.

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
Alle wetten en regelgevingen omtrent de federale begroting staan in PDF-formaat op deze website, dus je kan haarfijn uitpluizen hoe het allemaal in elkaar zit.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken BelgiŽ
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het buitenlandse beleid van BelgiŽ als actieterrein. Het netwerk van Buitenlandse Zaken omvat een 130-tal Ambassades, Consulaten en Vertegenwoordigingen in het buitenland en in BelgiŽ, die vanuit het Hoofdbestuur in Brussel worden aangestuurd.

Federale Overheidsdienst FinanciŽn
De portaalsite van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn.

Federale Politie
De Belgische politie organisatie is geŽnt op twee politieniveaus: het federale niveau en het lokale niveau. Deze twee politieniveaus werken autonoom en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheden.

Fisconet - Fiscale gegevensbank
Fisconet is een fiscale gegevensbank die door de FOD FinanciŽn gratis ter beschikking van de bevolking wordt gesteld. Naast gegevens over verschillende belastingen en taksen vind je ook informatie over een aantal niet-fiscale materies, zoals bijvoorbeeld het burgerlijk recht en het boekhoudrecht.

Focus On Belgium
Focus on Belgium is een website waarop BelgiŽ wordt voorgesteld. Bezoekers vinden er nauwkeurige gegevens en feiten met betrekking tot verschillende domeinen (aardrijkskunde, geschiedenis, instellingen,...). De website bevat ook een aantal actuele artikels met betrouwbare en controleerbare informatie die door onafhankelijke en erkende bronnen werd aangeleverd.

Hallo Politici - stel een vraag aan een politicus
Hallo Politici is een platform waar je kan communiceren met politici uit de regering en het parlement. Het online vragenplatform 'hallo politici' verkleint de kloof tussen burgers en politici: Iedereen kan een vraag stellen en die vervolgens de wereld insturen.

Het Voedselagentschap
Het Voedselagentschap integreert in ťťn enkele administratieve organisatie alle controle- en inspectiediensten, van het begin tot het einde van de voedselketen.

Lex.be
Doorzoek de volledige Belgische wetgeving en rechtspraak.

Lokale Politie
Portaalsite van de lokale politie van BelgiŽ.

Meer Mobiel
Heb je door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden om je te verplaatsen dan kan je hier alle informatie terugvinden over je verplaatsen in Vlaanderen.

Meldpunt.BelgiŽ
De FOD Economie heeft een uniek meldpunt voor slachtoffers van fraude, bedrog, misleiding en oplichting. Indien uw rechten als consument of ondernemer geschonden werden of u bent slachtoffer van een vorm van bedrog, kunt u dit melden op deze nieuwe website. Het meldpunt verleent u persoonlijk advies en leidt u vervolgens naar de juiste instantie.

MIL.be
De website van Defensie of het Belgisch leger.

Monarchie.be
De officiŽle website van de Belgische Monarchie. Algemene informatie over de Koninklijke Familie, nieuws over de Koninklijke initiatieven. Een virtueel bezoek van het Koninklijk Paleis, de Koninklijke Serres, de Koninklijke Crypte en Bellevue Musea.

My.Belgium.be
Via deze website heb je toegang tot al uw online overheidsdiensten.

 

 

Vlaanderen.be Belgium.be - federale overheid

 

Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 1 van A - M
Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 2 van N - Z
Het verenigingsleven en organisaties
NGO's, hulporganisaties en goede doelen
Provincies, politiek, vakbonden

 

terug naar boven

Contact en Info


De Extra pagina's:

Speel online
Bereken bytes
Lettergrootte aanpassen
Online vertalen
Receptenzoekmachine
Noodnummers
Horoscopen
Veilig op het internet
Handige links
Recent toegevoegde links
Weerberichten
Zoeken op deze website

Alle extra pagina's >>>

Webshops