Pasted Graphic 1
Afdeling Wemmel

Natuurpunt Wemmel is de lokale afdeling van de natuurvereniging Natuurpunt die in Vlaanderen meer dan 95.000 leden telt. Onze afdeling omvat als werkingsgebied de gemeente Wemmel. Momenteel zijn meer dan 100 gezinnen lid.

Onze activiteiten bestaan uit excursies naar wandelgebieden en natuurreservaten in de omgeving. Daarnaast zijn wij actief in het gemeentelijk natuurreservaat Beverbos. Natuurpunt huurt dit 19 hectare groot natuurreservaat langsheen de Maalbeek van de gemeente Wemmel en de provincie Vlaams-Brabant. We staan in, met logistieke steun van de gemeente, voor het beheer ervan. Tenslotte ondersteunen en helpen wij vele initiatieven die de natuur ten goede komen, zoals themawandelingen voor de scholen van de gemeente, inventarisaties van fauna en flora, medewerking aan de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, en erecnt nog het inrichten van de Motte tot speelbos en natuurgebied...


IMG_6358