Zoeken op de pagina.

Heb je veel tekst op je pagina(s) ? Met dit handig script kan je uw bezoekers laten zoeken naar een woord op uw pagina.

Voorbeeld
Stap1
Selecteer en copieër de code. Plaats ze tussen de <head> en </head> van uw pagina.

Stap2
Plaats deze code op uw pagina waar het zoekformulier moet geplaatst worden. Tussen de <body> en </body> van uw pagina

Opmerking : Om het script meermaals te testen zal u regelmatig al uw cookies moeten verwijderen. Dit doe je als volgt : open internet explorer, klik bovenaan op Extra, klik dan op Internet-opties... , en klik vervolgens op de knop Cookies verwijderen...