Welkom cookie.

Laat uw bezoekers hun naam eenmalig invullen als je website geopend wordt en verwelkom hen ! Dit script plaatst een cookie op de bezoekers hun computer zodanig dat als ze de volgende keer uw website bezoeken, hun naam automatisch wordt ingevuld.

Voorbeeld
Stap1
Selecteer en copieër de code. Plaats ze tussen de <head> en </head> van uw pagina.

Stap2
Selecteer en copieër deze code. Plaats deze code waar de welkom + naam moet verschijnen op uw website. Tussen de <body> en </body> van uw pagina. Verander de URL (index.htm) naar de pagina waar de code op geplaatst is.

Opmerking : Om het script meermaals te testen zal u regelmatig al uw cookies moeten verwijderen. Dit doe je als volgt : open internet explorer, klik bovenaan op Extra, klik dan op Internet-opties... , en klik vervolgens op de knop Cookies verwijderen...