Tekst in statusbalk.

Plaats een eigen tekst in de statusbalk (onderaan links in de browser) zoals bv. de naam van je website.

Voorbeeld
Kijk onderaan in de balk
Selecteer en copieër de code. Vervang <body> in uw html code door deze nieuwe body.