Selectief kopiëren.

Dit is een scriptje dat de bezoeker toelaat om met 1 klik een code, tekst... eenvoudig te selecteren en te kopiëren. Het script wordt op deze website ook overal toegepast.

Stap 1 
Selecteer en kopieër de code. Plaats ze tussen de <head> en </head> van uw pagina. 

 Stap 2  Selecteer en kopieer deze code. Plaats ze daar waar de selecteer&copieër knop moet geplaatst worden op uw website. Tussen de <body> en </body> van uw pagina.

Wat moet en of kan je
Opmerking : Om 2 van deze velden te plaatsen op dezelfde pagina moet je de FORM NAME veranderen van het 2é (nieuwe) veld. Zoals je ziet staat er bovenaan FORM NAME="Add1". Verander de naam van het 2é veld dan in bv. "Add2".