Leeftijd weergeven.

Bereken eenvoudig je leeftijd. Dit script weet je te zeggen hoelang het nog duurt eer het je verjaardag is. Ook ontdek je hoelang je al leeft.
Voorbeeld:
Ik verjaar over :

Ik leef al ...

Stap 1 
Selecteer en kopieër de code. Plaats ze tussen de <head> en </head> van uw pagina. 

Stap 2
Selecteer en kopieër de code. Plaats daar waar de leeftijd berekening moet komen op uw pagina. Ergens tussen de <body> en </body> van uw pagina.Aan deze code hoef je niets te veranderen.

Selecteer en copieër de code. Vervang <body> in uw html code door deze nieuwe body.