Code doorlinken.

Heb je uw website verhuisd naar een andere server ? Dan is dit scriptje erg handig om uw bezoekers van de oude server automatisch naar de nieuwe server te sturen.
Selecteer en copieër de code. Plaats ze tussen de <head> en </head> van uw pagina.

Wat kan je veranderen aan deze code ?
*Verander "http://www.megatopper.be" naar het nieuwe adres.
*Content= "3"tijdspanne doorlinken naar andere pagina