Instellingen weergeven.

Laat uw bezoekers hun instellingen zien, zodat ze kunnen vergelijken of alles overeenkomt met de manier waarop uw website is samengesteld..
Voorbeeld van jouw instellingen:

Selecteer en copieër de code. Plaats ze op de plaats waar u deze functie wenst te laten verschijnen. Tussen <body> en </body> in uw html code.