Voeren - Hoogboswandeling

Hoogboswandeling V1


Vanaf de 'Pley' richting hotel-restaurant Blanckthys en hiervoor links tot op het pleintje van Kinkenberg met het witte kapelletje voor herberg De Swaen, een oude afspanning op de weg die de postkoets Liège - Aachen destijds volgde.
Deze afspanning links laten en bij splitsing de steile veldweg rechtdoor. Bij het 'Denijskapelletje' nog rechtdoor tot ongeveer 100 meter na het punt waar twee veldwegen samenkomen. Linksaf op een pad door akkers ('s zomers soms moeilijk te vinden).
Nog een eind tussen weiden en boomgaarden, tot aan de rand van het Hoogbos. Rechtdoor tot aan kruispunt, links een lindeboom met kruisbeeld, en hier linksaf.
Men bevindt zich nu boven op het 'plateau', tussen akkers, weiden en laagstamaanplantingen.
Via verschillende wegen komt men in de 'Dries' (raadpleeg hiervoor de wandelkaart van het VVV). Hier verlaat de Voer het lange lintdorp en stroomt verder tussen de weilanden. De weg oversteken, via een onverharde veldweg. Bij eerste kruispunt linksaf en bij volgend rechtdoor tot op een verharde weg. Linksaf tot aan kruispunt met de Sint-Annakapel.
Dan:


Summary by Mario Parys
Mail your suggestions and remarks concerning this web-site.
Initial version 4 Oct 1996 Update 11 May 98