Godenwereld

De Griekse en Romiense goden:

Naam Grieks Naam Latijn. Functie Herkenbaar aan.
Ares Mars God van de oorlog Wapenuitrusting
Dionysos Bacchus God van wijn, eerder ook van de natuur Wijnrank.
Artemis Diana Godin van de jacht, en Ďkuisheidí Hert dat vaak bij haar staat.
Poseidon Neptunes God van de zee. Drietand
Afrodite Venus Godin van de liefde Duifjes, Eros figuurtjes
Hera Iuno Vrouw van Zeus, godin van het huwelijk Pauw
Zeus Jupiter Oppergod. Kroon
Apollon Apollo God van Ďde schone kunstení ( muziek enz.) , boogschieten. Harp
Hermes Mercurius God van het reizen, handel, listen. Gevleugelde schoenen.
Hades Pluton God van de onderwereld, koning der doden. Hoorn des overvloeds.
Demeter Ceres Godin van de landbouw. Korenaren.
Athena Minerva Godin van de oorlog, handwerk, en bouwkunst Wapenuitrusting
Hefaistos Vulcanos Smid van de goden, god van het vuur. Gereedschap

Egyptische goden:

Anoebis Zwarte jakhalsgod van de doden, hij waakt over de nekropool en de mummies. Hij is de patroon van de balsemers en heeft zelf de mummie van Osiris ( die gedood was door Seth) geprepareerd.
Hathor/ Meh-weret Een godin met talrijke functies: heerseres van het hemelgewelf, levende ziel van bomen, zoogster van de koningen, godin van liefde, dans en muziek. Hathor heeft een mensenhoofd, met koeienoren. Meh-weret is Hathor in koeiengedaante.
Horus Hij is de zoon van Isis en Osiris. Hij heeft zijn vader gewroken toen zijn slechte oom Seth Osiris doodde en in stukken sneed. Horus staat als tegenstander van het kwaad voor de beschermer van de farao. De farao werd ook wel gezien als de levende Horus. Horus heeft een mensenlichaam met een valkenkop.
De vier Horuszonen Hapi, Amset, Doeamoetef en Kebehsenoef. Zij zijn lagere goden, en hadden als taak de organen van de mummie te bewaken. De organen werden in speciale 'potten' gestopt die kanopen genoemd worden.
Isis Zij is de moeder van Horus, en de echtgenote van Osiris. Ze is een algemene beschermgodin. Toen Seth haar man vermoorde en in stukken sneed, zocht zij alle stukken bijeen, en wikkelde het lichaam in doeken. Zo werd Osiris de eerste mummie. Isis is ook een machtige en slimme tovenares.
Cheper Deze god met een keverhoofd wordt vaak geÔdentificeerd met Re. Hij; vertegenwoordigd spontane creatie en het beginsel.
Mašt Zij is de godin van de orde en waarheid, regelmaat en recht. In sommige religieuze visies is ze de dochter van Re, en de echtgenote van Thot, maar ze maakt geen echt deel uit van het goden gezelschap. Ze is meer een symbolische kracht. Het hart van een dode werd volgens het dodenboek ook gewogen op een weegschaal, met aan de ene kant het hart, en aan de andere kant de mašt (afgebeeld als veer). Er stond niet bij of het hart zwaarder, lichter of, gelijk moest zijn aan het gewicht van de veer. De godin Mašt is te herkennen aan de veer die zij op haar hoofd draagt.
Nephthys Ze is de zuster van Isis, en wordt ook wel gezien als de echtgenote van Seth. Zij heeft net als Isis een beschermende functie.
Noet Hemelgodin, en de echtgenote van Geb, de god van de aarde. Ze wordt vaak afgebeeld als een vrouwenlichaam dat de wereld overkoepelt.
Osiris Hij is de god van de onderwereld, van de Nijl en van het plantenrijk, en de rechter over de doden. Volgens de legende was hij een succesvol koning, en vermoorde zijn jaloerse broer Seth hem. Seth sneed het lichaam in veertien stukken, en verspreidde deze over heel het land. Maar Isis, de echtgenote van Osiris, ging op zoek naar alle stukken, en toen ze deze gevonden had, wikkelde ze hem in doeken, zo ontstond de eerst mummie. Osiris herrees, als heerser over het dodenrijk. Hij staat daarom ook voor de verrijzenis, en kan misschien vergeleken worden met Jezus. Osiris wordt groen afgebeeld (kleur van de wederopstanding), en draagt de tekenen van macht (was-scepter, vlegel, en kromstaf).
Re Zonnegod. Hij heeft een vogelkop, en een zonneschijf daarop. In de 5e dynastie(rond 2500 v.C) nam hij de taak van Osiris over, de farao werd nu beschouwd als zoon van Re. Maar toen het Nieuwe Rijk ten einde liep (rond 1150 v. C) had Re veel populariteit verloren, en stak de Osiris-cultus weer de kop op.
Sjoe God van de lucht.
Tefnoet Godin van het vochtige element.
Thot De schrijver der goden, bron van wijsheid en kennis. Hij was ook de grootste magiŽr, en de god van de maan. Hij heeft een ibis-hoofd.