Spelling: S02: hoofdletters 1

Invuloefening

Vul alle openingen in en controleer de antwoorden met de knop "Controleer".

Schrijf de nodige hoofdletters.

1 De minister van onderwijs bezoekt maandag een west-vlaamse school waar de lessen
wiskunde en chemie niet in standaardnederlands maar in het engels worden gegeven.
Hopelijk is dat voor de franstalige leerlingen geen koeterwaals.

1 De inister van nderwijs bezoekt aandag een est-laamse school waar de lessen
iskunde en hemie niet in tandaardnederlands maar in het ngels worden gegeven.
Hopelijk is dat voor de ranstalige leerlingen geen oeterwaals.

2 De geschreven pers vindt culturele actualiteit toch belangrijk. Het belang van limburg
besteedt veel aandacht aan pukkelpop en aan de cobra-tentoonstelling die plaatsvindt in het hasseltse stadhuis. In de standaard staat een uitgebreid artikel over de oscaruitreiking en de flair volgt de zaak-bikkembergs op de voet.

2 De geschreven pers vindt culturele actualiteit toch belangrijk. Het elang an imburg
besteedt veel aandacht aan ukkelpop en aan de obra-tentoonstelling die plaatsvindt in het asseltse tadhuis. In e tandaard staat een uitgebreid artikel over de scaruitreiking en de lair volgt de aak-ikkembergs op de voet.

3 De kroonprins opent op plechtige wijze de bijeenkomst van de ambassadeurs van twaalf
derdewereldlanden. Voor die gelegenheid draagt hij het ereteken van de orde van het gulden
vlies. De vergadering zal zich buigen over de toepassing van de universele verklaring van de
rechten van de mens.

3 De roonprins opent op plechtige wijze de bijeenkomst van de mbassadeurs van twaalf
erdewereldlanden. Voor die gelegenheid draagt hij het ereteken van de rde van het ulden
lies. De vergadering zal zich buigen over de toepassing van de niversele erklaring van de
echten van de ens.

4 Op tweede kerstdag organiseren de dominicanen in een palestijns vluchtelingenkamp een stiltewake waarbij christenen, joden en moslims zich samen bezinnen over het godsbestaan.

4 Op tweede erstdag organiseren de ominicanen in een alestijns vluchtelingenkamp een stiltewake waarbij hristenen, oden en oslims zich samen bezinnen over het odsbestaan.

5 In het restaurant van de beursschouwburg vierden Pieter en Anna het succes van ‘dracula’.
Als aperitief nam Pieter een glaasje moezelwijn. Voor het voorgerecht koos hij een fris
slaatje met oostendse garnalen en parmaham. Daarna bestelde hij een flinke steak met bordelaisesaus. Anna hield het bij een bordje edammer en een glas champagne.

5 In het restaurant van de eursschouwburg vierden Pieter en Anna het succes van ‘racula’.
Als aperitief nam Pieter een glaasje oezelwijn. Voor het voorgerecht koos hij een fris
slaatje met ostendse garnalen en armaham. Daarna bestelde hij een flinke steak met ordelaisesaus. Anna hield het bij een bordje dammer en een glas hampagne.