Nederlands: spelling: tussenletters...

Meerkeuzevraag. Slechts één antwoord is volledig juist.

Kies het juiste antwoord uit volgende reeks: