Spelling: SO3: hoofdletters

Invuloefening

Vul alle openingen in en controleer de antwoorden met de knop "Controleer".

Schrijf de hoofdletters daar waar nodig...

1. (oost-engeland) werd op korte tijd gekoloniseerd door (deense vikings) .

2. Waarom neem je geen (aspirientje) als je zo’n hoofdpijn hebt?

3. Zo’n diner smeekt gewoon om een bel (cognac) en een (havanna) als afsluiter.

4. Ik heb echt geen zin om hier tot (sint-juttemis) te staan wachten.

5. In de (paasvakantie) maken we een excursie naar (champagne) met een bezoek aan (reims) als hoogtepunt.

6. Toen het (röntgenonderzoek) aantoonde dat op de onderschildering een (harley-davidson) stond afgebeeld, begon de museumconservator te vermoeden dat zijn (rembrandt) vals was.

7. De (reformatie) was een gevolg van de (renaissance) , maar zonder de boekdrukkunst hadden het (lutheranisme) en later het (calvinisme) zich niet zo snel over (europa) kunnen verspreiden.

8. Een aantal hondenrassen zoals (newfoundlander) en (labrador) zijn uit de (nieuwe wereld) afkomstig en zijn naar hun streek van herkomst genoemd.

9. Elke (dinsdag) spelen ze (scrabble) .

10. Door de (russificatiepolitiek) van de vroegere (communistische) overheersers heeft (letland) nu een grote (russischsprekende) minderheid die haar taal niet erkend ziet binnen de (eu) .

11. Onder zijn colbert draagt de (burgemeester) steevast een (t-shirt) .

12. Stookolie en (diesel) zijn identieke producten, alleen niet wat de prijs betreft.

13. Bij de (kerstening) van onze streken namen de missionarissen de feesten van de (germaanse) bewoners over, maar gaven ze een (christelijke) betekenis. Een (heidens) feest voor het nieuwe licht na de winter werd zo tot (kerstmis) , met (jezus christus) als het nieuwe licht voor de wereld.

14. Uit opgravingen in de (sint-martinuskerk) blijkt dat de kerk op een (romaans) gebouw werd opgetrokken en in de (middeleeuwen) verscheidene keren was vergroot.