Nederlands: spelling: woordtekens: apostrof

Meerkeuzevraag. Slechts één antwoord is volledig juist.

Kies het juiste antwoord uit volgende reeks: