Spelling: LO3: woordverbindingen: aaneenschrijven?

Invuloefening

Vul alle openingen in en controleer de antwoorden met de knop "Controleer".

Schrijf de woorden tussen haakjes aan elkaar of van elkaar zoals het moet...

1. Na de (zo veelste) herziening hoop ik nu dat de gegevens zo juist zijn (weer gegeven) .
2. Waarom zou ik mij (op doffen) ? Ik ga (zo maar) naar Agnes, zij is (ten slotte) de koningin niet.
3. (Dierenrechten activisten) jouwden de filmdiva uit voor haar bontjas (waar voor) (ten minste) één luipaard het loodje had gelegd.
4. Het (te kort) in de clubkas was niet (met een) te verklaren, (zo dat) er een onderzoek werd gevoerd.
5. Zijn taak is (veel omvattend) , (hoe wel) de betaling zeker niet navenant is.
6. De (tot stand koming) van de wet is uiterst moeizaam verlopen en ook de (in werking treding) is al (ten minste) (drie maal) uitgesteld.
7. Er was (zo juist) iemand die je wou spreken en ik heb gezegd dat je pas om (half acht) hier bent.
8. Van dat boek liggen er nog (driehonderd negentien) exemplaren in het magazijn.
9. (Daar aan) verdienen ze zeker niet te veel, maar helemaal zonder (eigen belang) doen ze het ook niet.
10. Het jaarboek bevat een reeks bijdragen (over leden) die (over leden) zijn.
11. (Dank zij) heel intensief (lobby werk) slaagde de (linker vleugel) van de partij (er in) zijn standpunt
ingang te doen vinden.
12. Onbegrijpelijk dat ze (zo maar) begint te huilen.
13. (Gisteren morgen) was Toon (alles behalve) vriendelijk.
14. Vind je ook niet dat drie weken Rome (te kort) is om ook maar het belangrijkste te zien?
15. (Morgen ochtend) wordt de veroordeelde (terecht gesteld) .