Nederlands: spelling: hoe schrijf je volgende woorden?

Meerkeuzevraag. Slechts één antwoord is volledig juist.

Kies het juiste antwoord uit volgende reeks: