Spelling: SO2: schrijf de nodige hoofdletters...

Invuloefening

Vul alle openingen in en controleer de antwoorden met de knop "Controleer".

1 In et elang van imburg vind je veel sportnieuws, maar e tandaard volgt het politiek nieuws op de voet.

2 Ze ging helemaal niet akkoord met de iddeleeuwse praktijken die tijdens de weede ereldoorlog werden toegepast.

3 De remier beëindigde de bijeenkomst van de uropese leiders in estaurant lckerlyc met een uitstekende ognac en een avanna.

4 De inister van uitenlandse aken vergezelde rins ilip op zijn rondreis door het uiden van de erenigde rabische miraten.

5 In het conflict tussen sraël en de alestijnse bevolking speelt eruzalem een belangrijke rol: het is immers een eilige tad voor zowel hristenen, oden als oslims.