Nederlands: spelling: aaneenschrijven van woorden

Meerkeuzevraag. Slechts één antwoord is volledig juist.

Kies het juiste antwoord uit volgende reeks: