Leren - Oefenen

Nederlands

MSB 

In samenwerking met

 

 

Zelfstandig leren of oefenen thuis of op school... Waarom niet?

Waarom wel? Omdat je PC nooit moe is (in tegenstelling met je leerkrachten...).

Hot potatoesoefeningen NEDERLANDS - Voorbereiding Groot Dictee

Middenschool Bellevue Izegem

3de graad BS

Nieuw (2006)

 1. meervoud

 2. werkwoorden

 3. werkwoorden

 4. verkleinwoorden

 5. woorden

 6. woorden: letters invullen

 7. tussenletters

 8. allerlei bijzondere tekens

 9. samenstellingen

 10. allerlei woorden

 11. hoofdletters

 12. hoofdletters

2005

 1. meervoud

 2. werkwoorden

 3. werkwoorden

 4. vreemde woorden

 5. verkleinwoorden

 6.  woorden

 7.  woorden: letters invullen

 8. woorden: letters invullen

 9. tussenletters

 10. bijzondere tekens

 11. bijzondere tekens

 12. bijzondere tekens

 13. bijzondere tekens

 14. hoofdletters

 15.  woorden

 16. getallen, medeklinkers

 17. GD 05: fouten in zinnen

 

 

 

1ste graad

Nieuw (2006)

 1. meervoud

 2. werkwoorden

 3. verkleinwoorden

 4. correcte spelling van woorden

 5. I of Y

 6. medeklinkers

 7. samenstellingen

 8. woordtekens

 9. adjectieven

 10. aaneenschrijven

2005

 1. letters invullen

 2. spelling van woorden

 3. woorden in zinnen

 4. woorden in zinnen

 5. werkwoorden

 6. bijzondere tekens

 7. meervoud

 8. verkleinwoorden

 9. samenstellingen

 10. GD 05: woorden

 11. GD 05: woorden

 12. GD 05: woorden

 13. GD 05: woorden

 14. GD 05: fouten in zinnen opzoeken

 

2de graad

Nieuw (2006)

 1. invullen c k ch ...

 2. letters invullen

 3. werkwoorden

 4. werkwoorden

 5. aaneenschrijven?

 6. samenstellingen

 7. samenstellingen

 8. deelteken - accenten

 9. hoofdletters

 10. hoofdletters

 11. meervoud

 12. verkleinwoorden

 13. afkortingen

 14. woorden

2005

 1. invullen c k ch ...

 2. letters invullen

 3. werkwoorden

 4. werkwoorden

 5. aaneenschrijven?

 6. samenstellingen

 7. samenstellingen

 8. deelteken - accenten

 9. hoofdletters

 10. hoofdletters

 11. meervoud

 12. verkleinwoorden

 13. afkortingen

 14. woorden

 

 

3de graad

Nieuw (2006)

 1. Nieuwe werkwoorden met een vreemde stam

 2. Nieuwe werkwoorden met een vreemde stam

 3. Woordverbindingen: tussenletters s en n in samenstellingen

 4. Woordverbindingen: liggend streepje

 5. Woordverbindingen: aaneenschrijven

 6. Woordverbindingen: tussenletter s en n, liggend streepje, aaneenschrijven

 7. Hoofdlettergebruik

 8. Tweeklank ei/ij

 9. De klank [i]/[i:] in bastaardwoorden

 10. Enkele en dubbele medeklinkers

 11. De klank [k] in bastaardwoorden

 12. De klank [ks] in bastaardwoorden

 13. Woordtekens: apostrof

 14. Woordtekens: trema.

 15. Woordtekens: accenten

 16. Hoofdletter, trema, apostrof

2005

 1. vreemde werkwoorden

 2. tussenletters

 3.  aaneenschrijven?

 4.  aaneenschrijven?

 5. woordverbindingen

 6. hoofdletters

 7. invullen ei of ij

 8. i of y of ie...

 9. dubbele medeklinkers

 10. de klank k

 11. de klank k

 12. apostrof

 13. trema

 14. accenten

 15. accenten

 

SPELLINGSREGELS

 1. basisprincipes

 2. werkwoorden vervoegen

 3. Engelse werkwoorden

 4. de tussen-s

 5. de tussen-(e)n

 6. uitz. op de tussen-(e)n

 7. trema's, streepjes en accenten

 8. voorkeurspelling

 9. hoofdletter of kleine letter

 10. c of k

 11. d en t bij werkwoorden

 12. hoofdletter of kleine letter

 13. s en 's 12

AANVULLING SPELLINGSREGELS

 1. tussenletters -e(n) en -s- in samenstellingen

 2. liggend streepje en deelteken

 3. accenttekens en klemtoontekens

 4. vervoeging van Engelse werkwoorden

 5. vervoeging van Engelse werkwoorden

 6. vervoeging van Engelse werkwoorden

 7. vervoeging van Engelse werkwoorden

 8. vervoeging van Engelse werkwoorden

 

 

 

Boven