Varroabehandeling.

door Pia Aumeier uit AVI nr06 jaargang13  •   • 

Hoe en wanneer behandel je de bijen tegen de varraomijt.

Veel imkers tasten wat de varraobesmetting van hun volken betreft vaak in het duister. Mijten tellen is immers een vervelende bezigheid. Vandaar dat wie zich niet de moeite getroost enige varroacontrole uit te voeren, vaak ondoeltreffend behandelt. In de praktijk betekent dit: te vroeg, te laat of te veel. Er bestaat maar een alternatief: mijten tellen. De diagnose van het afval op de bodemplank geeft zekerheid en sluit verrassingen uit. Juli en augustus zijn de ideale maanden om de natuurlijke mijtenval te registreren. Voor elke 10 mijten die in de zomer dagelijks op natuurlijke wijze afsterven, bevinden er zich 2500 kerngezonde in het volk. Dat betekent voor de imker alarmfase rood. Dat betekent dat er onmiddellijk moet worden behandelt. Later op het jaar- bijvoorbeeld in september na het opvoeren –is een dagelijkse mijtenval van vijf stuks eveneens het signaal voor een extra behandeling. Tussen midden november en midden december is zelfs een(1) mijt per dag een mijt teveel.

Elke overbodige varraobehandeling kost onnodig geld. Volken vervangen die aan varroa stierven ook. Mijten tellen is gratis. Het inzetten van gelijk welk medicament, hoe alternatief het ook mag zijn, betekent een extra belasting voor het volk en de honing. Het is dus van belang de gebruikte bestrijdingsmiddelen zo nauwkeurig mogelijk te doseren. Het tellen afschaffen is absoluut af te raden.

naar boven

 

Welke middelen worden gebruikt ter bestrijding van de varroa?

In ons land zijn de bestrijdingsmiddelen op basis van thymol en oxaalzuur de enige die wettelijk zijn toegelaten. Vermits oxaalzuur niet geschikt is voor de zomerbehandeling, resten ons nog alleen de thymolprodukten. Ze worden op de markt gebracht onder de namen Apiguard, Thymovar en Api Live Var. Ze werken alle drie op basis van verdamping en zijn geschikt voor de zomerbehandeling tijdens de maanden juli tot september. Een thymolbehandeling is perfect te combineren met het snijden van darrenbroed.

Alle drie de Thymolprodukten worden op de toplatten van de raampjes in de bovenste broedromp gelegd. De behandeling verloopt in twee fasen. Een eerste vindt plaats op het eind van juli, na de laatste slingerbeurt. Al naargelang de gebruiksaanwijzing blijft het bestrijdingsmiddel twee tot vier weken in de kast. Vervolens wordt het wintervoer toegediend. Begin september volgt een tweede behandeling. Er wordt aangeraden tijdens de behandeling, de draadbodem te sluiten. De optimale temperatuur voor een doeltreffende behandeling ligt tussen de 20°C en de 30°C. In geval ze boven de 30 graden stijgt mag het vlieggat onder geen enkele omstandigheid verkleint worden.

Op dit ogenblik werken er verschillende firma's aan een nieuw produkt ter bestrijding van de varroa op basis van mierenzuur. De producenten beloven een eenvoudige toepassing en korte behandelingstijden. Het nieuwe bestrijdingsmiddel zou binnen de twee jaar op de markt gebracht worden.

Bron: AVI nr 6 jaargang 14

Andere maar niet toegelaten middelen zijn: Perizin, Check-mite, Apistan en nog andere. Deze middelen zijn wel toegelaten in de VS.

Naar boven