Geschiedenis van de bijenteelt.

door Marcel anno 2011  •   • 

80 millioen jaren geleden zouden de eerste bijen op de aarde zijn verschenen. Dit is althans door vondsten van fossielen vastgesteld. Waarschijnlijk is die periode ook kenmerkend voor de verandering van de planten. Loofbomen kwamen in de plaats van de reuzenvarens, bloemen verschenen ten tonele en deze planten moesten worden bestoven.Insecten deden hun intrede in het dierenrijk. Door de jaren heen evolueerden de planten en degenen die de bevruchting voor hun rekening namen waaronder de bijen.

De mens heeft 10.000 jaar geleden de honingbij min of meer tot huisdier gemaakt, vertellen ons de vele rotstekeningen uit die tijd,en men is tot op heden nog altijd op onderzoek naar de gedragingen van dit zeer nuttige insect.

En dat het een nuttig insect betreft staat buiten kijf. Albert Einstein, toch niet de eerste de beste, heeft ooit gezegd: "Als de bij uitsterft duurt het nog 4 jaar vooraleer de mens zal verdwijnen.Geen bijen, geen bestuiving van de planten. Geen planten, geen dieren. Geen dieren, geen mensen".

Buiten de solitaire bijen die ongeveer 350 soorten telt, zijn er verschillende soorten honingbijen. In onze contreien zijn de Buckfast en de Carnica de voornaamste voor de imker.

50 jaar geleden werd nog geimkerd met korven. Tot er iemand op het idee kwam om kasten te bouwen met uitneembare raten. Dit vergemakkelijkte in zeer grote mate het oogsten van honing en was zonder dat de bijen moesten worden gedood om aan deze grondstoffen te komen.Deze moderne kasten kunnen tot 50.000 bijen en meer bevatten op het hoogtepunt van het seizoen. Het bijenseizoen loopt van maart tot augustus. De overige tijd zitten de bijen in "winterrust".

naar boven