Koninginnenkweek.

door marcel op 16/06/ anno 2013  •   • 

koninginnenkweek gestart de eerste week van juni.Een kast moerloos gemaakt volgens de regels van de kunst en gaan overlarven bij een dame uit Zoersel, die het overlarven als de beste beheerst, en deze larven in de kast ingebracht. Na de bepaalde tijd controle en mooie doppen aangetrokken.Na de gestelde periode als zouden de doppen gesloten zijn wou ik het inkooien doen maar bemerkte dat de gesloten doppen uitgebeten waren. Dit niettegenstaande er geen koningin meer aanwezig was.De dag nadien de andere geloten doppen ingekooid. Uiteindelijk zijn er 3 koninginnen geboren uit 20 overgelarfde doppen. Deze zijn nu op een bevruchtingskastje geplaatst en op bevruchting gezet.

Koninginnenkweek.

door Guido Haagdorens anno 2011  •   • 

Koninginnen kweken kan op verschillende manieren gebeuren. Afleggers kweken op moergoede of moerloze volken enz...Alle methodes hebben hun voor -en nadelen. Ik kies voor moerloze volken omdat deze gemakkelijker " programmeerbaar" zijn. Omdat de hoeveelheid te kweken koninginnen gemakkelijk 30 of meer kan bedragen is dit ook de uitgelezen methode om dit in groepsverband te organiseren.

Men begint half april met het uitkiezen van een teeltvolk. Dit moet tegen het overlarven ( einde mei ) over minstens twee bakken met een tiental gesloten broedramen beschikken en een overvloed aan jonge bijen. U kan dit bereiken door met tussenpozen van een week telkens een raam met open en gesloten broed bij te hangen. Dit is absoluut niet noodzakelijk maar is wel aanbevolen. De kwaliteit van het geteelde materiaal zal wel verbeteren en u zal meer jonge bijen hebben om later de bevruchtingskastjes te vullen. Half april begint u met zijdelinks van het broednest van een utgelezen darrenvolk een raam met wasstrips in te hangen. Als de weersomstandigheden goed zijn zullen deze snel uitgebouwd en belegd worden. Het beleggen van darrenraat is een voorbode voor de volken om zich voort te planten ( zwermen). Laat men het volk doen dan zullen er in de loop van mei/juni speeldoppen belegd worden en zit de zwermstemming erin. Wekelijks wordt er gesloten broed bij het teeltvolk gebracht zodat u over een massa jonge bijen beschikt voor het benodigde voedersap. We vertrekken 11 dagen voor we overlarven met een kast op twee bakken met minstens 10 ramen broed. We zoeken de koningin op en plaatsen haar met haar raam in het midden van van een klaargezette bak met een vijftal reeds bebroede ramen en de rest wordt bijgevuld met vulblokken. De kast wordt nauwkeurig nagezien op doppen of belegde speeldoppen. Deze worden grondig verwijderdt. We leggen een rooster en plaatsen de bak met de koningin boven de rooster. De koningin zal blijven leggen op de aangeboden ramen. Onder het rooster zal na 10 dagen al het broed en eieren verzegeld zijn. Na die tijd wordt de leggende moer in een drieramer, voorzien van een raam eten en een bevochtigd raam,geplaatst in het midden van de drieramer met de opzittende bijen. Daarbij vegen we nog 2 ramen bijen bij en zetten de drieramer voor een dag weg. We nemen nu de bovenste bak van de kast, verwijderen de rooster en zien de kast nauwkeurig na op doppen. Daarna wordt er plaats gemaakt voor twee teeltramen. Alle ramen worden in kast afgeveegd en nagekeken op open broed en of eieren. Deze ramen plaatsen we terug in de kasten waar we eerder broed uitnamen. Na een viertal uren worden de bijen gewaar dat ze reddeloos verloren zijn, immers er is geen broed of er zijn geen eieren meer aanwezig en zitten zonder koningin. Na 24 uur zijn ze in alle staten en zullen elke larve die wordt aangeboden gebruiken om koninginnen te kweken.

Op de overlarfdag nemen we de twee teeltramen uit de kast en plaatsen een rooster op de bodem. We zien dat de kunstdoppen reeds zijn aangewerkt en de bodem ervan is plakkerig. Op deze doppen wordt er overgelarfd van een geselecteerde koningin. Ze worden zo snel mogelijk terug in de kast gebracht. Een honingpot met mengsel honing/suikerwater op het voedergat zetten en dan rustig afwachten. Na 24 uur kunnen we controleren wat er is gebeurt. Als er geen fouten zijn gemaakt, ziet u duidelijk dat de doppen serieus zijn aangewerkt en de bodem van de doppen zijn rijkelijk aangevuld met koninginnenbrij. De bijen zullen ook veel rustiger zijn. Zijn er geen doppen aangetrokken dan wijst dit erop dat er nog open broed aanwezig is.

Het aantal aangetrokken doppen hangt af van de kwaliteit van overlarven. Afhankelijk van het weer kan er geprikkeld worden. De bodemrooster moet beletten dat er een jonge onbevruchte koningin binnenvliegt die alle gesloten doppen uitbijt zodat de ganse kweek een maat voor niets is geweest.

De 13de of 14de dag is het tijd om in te kooien. De kunststofkooitjes schuif je voorzichtig over de gesloten doppen. Nu kan je de doppen verder uitbroeden via een broedstoof of in de kast. De broedstoof wordt op 35°C gezet, en je laat 2 kooitjes in de kast hangen met een raam broed ertegen zodat de bijen deze plaats warm houden. De 15de of 16de dag worden de koninginnen geboren. Regelmatige controle ervan is noodzakelijk. Men steekt in elk kooitje enkele bijen bij. Zijn alle koninginnen geboren, dan is het moment aangebroken om de bevruchtingskastjes te vullen. De bijen van het pleegvolk worden afgeveegd in een plastic emmer voorzien van een rooster. Bijen een beetje besproeien met water en de emmer goed schudden zodat de vliegbijen terug op de kast gaan. De jonge koninginnen worden een beetje nat gesproeid en samen met een grote pollepel bijen op de bevruchtingskastjes gezet. Laat deze kastjes drie dagen in het donker staan vooraleer ze op de bevruchtingsstand te plaatsen. Eenmaal bevrucht en aan de leg kan de koningin gemerkt worden en op een aflegger of andere kast worden gezet.

naar boven