Last update: 10 september  2008.   Ontwerp website: NoŽlla Van Rompaey.

 • Onze naam is ons programma

  Wij willen een blad zijn dat schrijft
  -    over actuele en relevante onderwerpen
  -    voor mensen van deze tijd
  -    in een bevattelijke taal
  -    kritisch maar hoopvol en bemoedigend
  -    vanuit een evangelische perspectief.

 • Drie pijlers

  Wij schrijven over drie hoofdfacetten van mens en samenleving
  -    relatie, gezin en andere samenlevingsvormen
  -    maatschappij
  -    geloven en gelovige gemeenschap

 • Twee invalshoeken

  Elk nummer bevat een Info en een aantal artikels.
  -    Infoís:
       geven gebruiksklare en brede achtergrondinformatie
       over een actueel onderwerp,
       ideale basis voor gesprek in klassen, gezinsgroepen,
       gespreksgroepen, voor verhandelingen en eindwerken.

  -    Artikels:
       bieden standpunten en duiding rond hedendaagse problemen,
       uitdagingen, initiatieven willen bemoedigen en uitnodigen
       uit tot bewustwording en dialoog.

 • Een blad voor u

  -   
  als u graag meedenkt over wat er leeft en omgaat in onze wereld
  -    als u houdt van positieve en kritische lectuur
       over een hedendaags onderwerp
       kort en bevattelijk
  -    als u leerkracht of gespreksleider bent en informatie
       of gespreksstof zoekt rond de actualiteit
  -    als u student bent en een eindwerk of verhandeling moet maken
  -    als u zich een mens onderweg voelt die bouwstenen zoekt
       voor een menswaardige samenleving
  -    als u verlangt naar herkenning van uw eigen levenservaringen.

 • Praktische informatie

      
  Mensen Onderweg
  -    verschijnt tien keer per jaar
  -    bevat 32 bladzijden en een info-katern van 8 bladzijden
       (ook los verkrijgbaar)
  -    kost 20 euro voor 10 nummers