MEDEC

Belgische Geschiedkundige Kring van ereteken- en medailleverzamelaars

home MEDEC nieuw publicaties agenda toetreding bestuur links
 

PublicatiesEXTRA  PUBLICATIES

De medailles uitgereikt ter gelegenheid van de
tentoonstellingen der producten van de Belgische Nijverheid

Werner Van Brempt & Jeannine Jacobs  -  1999-2000-2001
(uitgeput)

 

Medaille der Koepokinentingen
Werner Van Brempt
Dossier 1   -   2004   -  (uitgeput)

De Hazenorde 1832-1914-1940
Werner Van Brempt - Jeannine Jacobs - Marcel Nuijttens
Dossier 2   -   2005 
-=-=-
L'Ordre du Lièvre 1831
De Hazenorde 1831
Eric Tripnaux,
Colonel BEM / Kolonel SBH
2013

De eervolle onderscheidingen
der Belgische Bisdommen

Jeannine Jacobs & Werner Van Brempt
Dossier 3   -   2006  -  (uitgeput)

 

Tijdschrift  MEDEC

5 maal per jaar :
in februari, april, juni, september en november

 

Overzicht inhoud tijdschrift:

agenda

♦♦♦

algemene praktische mededelingen betreffende het clubleven

♦♦♦

bijdragen over phaleristiek of over penningkunde

Deze worden gepubliceerd in het Nederlands of in het Frans,
zoals de schrijver ze opgesteld heeft,
meestal met een samenvatting in de andere voertaal van onze kring.
 

 INHOUD recent verschenen TIJDSCHRIFTEN

 


 

Dossier 1 

Medaille der Koepokinentingen

Werner Van Brempt  -  2004

           

 

INHOUD

 • Hoofdstuk I: een kleine voorgeschiedenis

 • Hoofdstuk II: vaccinatie

 • Hoofdstuk III: Koepokinenters in Kapellen

 • Hoofdstuk IV: Koninklijke besluiten

 • Hoofdstuk V: Belgische beloningspenningen
                          der koepokinenters

 • Hoofdstuk VI: Naslagen

 • Hoofdstuk VII: Aantal uitreikingen

PRIJS : -- €

(uitgeput)

 

Het eerste dossier werd voorgesteld op 20/11/2004. Een studie rond de Belgische beloningspenningen der koepokinenters  -  17 pagina's.

TERUG
 

-----♦♦♦-----


Dossier 2 

De Hazenorde 1832-1914-1940

Werner Van Brempt - Jeannine Jacobs - Marcel Nuijttens  -  2005

(avec résumé en français)

april 2013 : bezoek ook de pagina "NIEUW" voor een recent bericht hierover !
 

            


INHOUD
 • Deel 1: voorafgaande geschiedenis 1832-1914-1940

 • Deel 2: het draagteken en oorkonde van 1832

 • Deel 3: het draagteken en oorkonde van 1914

 • Deel 4: het hazenkruis en oorkonde van 1940

 • het tot stand komen van de definitieve uitvoering

 • ontwerp van het hazenkruis 1940

 • de matrijzen

 • L'ordre du lièvre, résumé en français

PRIJS: 37 €(inclusief bijvoegsel van 2013)

 


Het tweede dossier werd voorgesteld op 19/11/2005. Een complete studie rond deze eretekens   -  20 pagina's.

 

-----♦♦♦-----

 

L'Ordre du Lièvre 1831
De Hazenorde 1831

Eric Tripnaux, Colonel BEM / Kolonel SBH  -  2013

(billingue - tweetalig)

Il s'agit d'un supplément au Dossier 2 - 12 pages.
Het betreft een bijvoegsel aan Dossier 2  -  12 pagina's.
PRIX / PRIJS: 12 €

 

TERUG

------♦♦♦------


Dossier 3

De eervolle onderscheidingen der Belgische Bisdommen

Jeannine Jacobs & Werner Van Brempt  -  2006

(avec résumé en français)

          


INHOUD

 • Voorwoord 

 • Inleiding  

 • 1.     Aartsbisdom Mechelen-Brussel                                                 

 • 2.      Bisdom Antwerpen               

 • 3.      Bisdom Brugge          

 • 4.      Bisdom Gent            

 • 5.      Bisdom Hasselt         

 • 6.      Bisdom Liège         

 • 7.      Bisdom Namur     

 • 8.      Bisdom Tournai         

 • 9.      Militair Ordinariaat (“legerbisdom”)         

 • Les Distinctions Honorifiques des Evêchés belges - Résume en français     

PRIJS: -- €  
  

Het derde dossier werd voorgesteld op 18/11/2006. Een complete studie rond deze eretekens  -  61 pagina's.

TERUG

RETOUR vers la page PUBLICATIONS

 

------♦♦♦------

 

 

Deze publicaties zijn te bestellen via      en kunnen afgehaald worden op de vergaderingen van MEDEC. Indien U het verkiest, kunnen ze eventueel ook opgezonden worden, op uw kosten en risico.

Les publications peuvent être commandées auprès de      et vous pouvez les prendre aux  réunions  de MEDEC. Si vous le désirez, elles peuvent vous être expédiées à vos frais et risques.


 

 

Tijdschriften

Inhoud

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  129  -  2015-1

Agenda

Necrologie Kees P. Mulder & Gérard Laureau

Medaille Koepokinentingen type IV - Leopold II

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Draagtekens en erepenningen uit de Brabantse Omwenteling en de Patriottentijd (1781-1790

Des mêtres de ruban violet pour seulement treize décorations
(décoration civique)

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  128  -  2014-5

Agenda

Eer aan onze trouwe leden

Europese phaleristiek

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Plechtige begrafenis onbekende soldaat

Phaleristica Batavia

Phaleristica Varia

La petite boutique des honneurs

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  127  -  2014-4

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Rechtzetting omtrent het artikel uit tijdschrift 125:
Een prijspenning van de Académie Royale de Bruxelles aan J.F. Coppens

Amerikaans ereteken voor Luitenant-Generaal Marc Compernol

Pauselijk ereteken voor Mieke Van Hecke

Eens Grenadier, steeds Grenadier!

Europese phaleristiek

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  126  -  2014-3

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

De Orde van Leopold II  -  1909-1914

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  125  -  2014-2

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Un document pour la médaille de la Reine Marie-Henriette
(Een document voor de medaille van Koningin Marie-Henriette)

Een prijspenning van de Académie Royale de Bruxelles aan J.F. Coppens

Phaléristica varia

Iraq Reconstruction Service Medal (IRSM) wordt niet meer verleend

Belgisch officier ontvangt Nederlands ereteken

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  124  -  2014-1

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Het merkwaardig geval van Kolonel Auguste Dejaiffe

De prijspenning van de Société Royale d'Horticulture des Pays-Bas

Le parcours phaléristique de deux généraux
(Het phaleristisch parcours van twee generaals)

♦♦♦


♦♦♦

 

TIJDSCHRIFT  123  -  2013-5

Agenda

MEDEC wordt 25!

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

De driehoeklintjes en "overgang" van de orde van Leopold II

Verslag Internationale conventie van phaleristische verenigingen in Nederland

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  122  -  2013-4

Necrologie Marcel Nuijttens

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Ernest Demuyter, Luchtvaartpionier 1893-1963

Décorations Civiques 1914-1915
(Burgerlijke Eretekens 1914-1915)

Hoge onderscheiding voor Franse generaal
 

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  121  -  2013-3

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Medaille van de Burgerwacht

De Distinguished Warfare Medal (vervolg)

Rechtzetting (Koreaanse generaals)

Les Ordres belges en forme à Hambourg
(Belgische Orden doen het goed in Hamburg)

Onderscheiden bekende Belgen

Chacun fait ce qu'il lui plaît !
(Iedereen handelt naar believen)

ODM op elke hoek

Orde van Malta viert 900ste verjaardag
 

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  120  -  2013-2

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

The Arctic Star - een nieuwe Britse veldtochtster

Bomber Command - een nieuwe "clasp" voor de 1939-45 Star

La petite boutique des honneurs

Phaleristica Varia

Dossier 2 - Orde van de haas - Bijvoegsel & heruitgifte
(bezoek ook de pagina "NIEUW")

De Distinguished Warfare Medal -
een controversiële Amerikaanse onderscheiding

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  119  -  2013-1

Vorige vergadering - een terugblik met foto

Phaleristica Varia

La petite boutique des honneurs

Gestolen medailles in Engeland

Identificatie : Burgerlijke slachtoffers van de oorlog (1914-1918) - aanvulling

Jan Geeraerts gehuldigd in Andernach

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  118  -  2012-5

Vorige vergadering - een terugblik met foto

Europese bijeenkomst van phaleristische verenigingen (te Brussel)

Identificatie : Burgerlijke slachtoffers van de oorlog (1914-1918)

Herinneringsvlaggen en -medailles voor de Canadese inheemse volkeren en Métis

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  117  -  2012-4

Vorige vergadering - een terugblik met foto

Naslagen... vervalsingen... onregelmatigheden

Belgisch-Congolese verpleegster krijgt Amerikaanse medaille voor moed in WO II

La Générale Belge et le Mérite : complément d'information (aanvulling informatie)

Maatschappij tot voorzorg voor de Brusselse koetsiers

Phaléristique Italienne : Médaille du mérite pour le personnel de la Marine Marchande
qui supporta les désagréments et les risques de la guerre 1915-1918
(Italiaanse phaleristiek : Médaille van verdienste voor personeel van de handelsvloot...)

Vakantiesouvenirs: Zwarte Woud

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  116  -  2012-3

Vorige vergadering - een terugblik met foto

Medals tell stories - General Service Medal + clasp Radfan

Ontcijferen van de (streepjes-)code - 2
(aanvullingen en rechtzettingen)

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  115  -  2012-2

Vorige vergadering - een terugblik met foto

La petite boutique des honneurs

Gekruiste Zwaarden
(Glaives croisées)

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  114  -  2012-1

Vorige vergadering - een terugblik met foto

Les décorations des entités belges
(De eretekens van de Belgische entiteiten)

Des ordres et des décorations chez Elsen
(Orden en eretekens bij Elsen)

Ontcijferen van de (streepjes-)code

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  113  -  2011-5

Vorige vergadering - een terugblik met fotos

Setje medailles uitgegeven in Oostenrijk en Hongarije

Glaives croisées
(Gekruiste zwaarden)

Britse veteranen worden ereburger Rijkevorsel

Admiraal Robijns gedecoreerd

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  112  -  2011-4

Vorige vergadering - een terugblik met foto

Au pays des éléphants blancs
Internationaal gezelschap in Kopenhagen

Ineluctables ordres fédéraux belges
Onvermijdbare Belgische federale orden

L'Ordre de Saint-Charles, l'oublié du mariage princier ?
De Ordre de Saint-Charles, vergeten bij het prinselijk huwelijk ?

Exposition Namur
Tentoonstelling Namur

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  111  -  2011-3
Themanummer  ANTWERPEN CARITATIEF

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Antwerpen caritatief - deel 1
a. Bureel van Weldadigheid
COO
OCMW
b. Burgerlijke Godshuizen

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  110  -  2011-2

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Een eigenaardige kleine medaille (vervolg)

Les résistants belges de 1914-1918 ont-ils bien été récompensés?

Medaille van Koning Albert

Herman Henri Meyer - het leven van een strijder van 1830

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  109  -  2011-1

Phaleristische dag van 20 november 2010 - een terugblik

Een eigenaardige kleine medaille

De sporen van Michel Dhanis

La petite boutique des Honneurs

Dossiers : huidige stand van zaken

Necrologie Willy Faes

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  108  -  2010-5

Necrologie Aad Bovenberg

Phaléristique Italienne - Décorations pour les Volontaires de la Liberté

Médec en visite à Lisbonne
Internationaal gezelschap in Lisboa

Albert Toussaint, DSO

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  107  -  2010-4

De oudste Leopoldsorde

Phaleristica Varia

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  106  -  2010-3
Themanummer GROOT-BRITTANNIE

Laatste loopgravenheld begraven - een vervolg

Enkele nieuwe "awards" en "badges" voor Britse veteranen & Nabestaanden

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  105  -  2010-2

Sportimonium en de Olympische Passage

Medals tell stories  -  J.70 G.W. Tatler C.P.O. R.N.

Een medaille van de familie d'Ursel

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  104  -  2010-1

De medaille van de Burgerwacht 1815

Twee groepjes miniaturen

Croix pour Ancienneté de Service - Italie  (Kruis voor jaren dienst - Italië)

Het vaandel van het 7de Linieregiment

Une médaille de famille (een familiemedaille)

Familiepenningen - Niet de eerste en zeker niet de laatste

♦♦♦


TOP

 


Hebt U opmerkingen of suggesties?
Webmaster:  Jeannine Jacobs-De Coninck

© Medec 2006