MEDEC

Belgische Geschiedkundige Kring van ereteken- en medailleverzamelaars

home MEDEC nieuw publicaties agenda toetreding bestuur links
 

PublicatiesEXTRA  PUBLICATIES

De medailles uitgereikt ter gelegenheid van de
tentoonstellingen der producten van de Belgische Nijverheid

Werner Van Brempt & Jeannine Jacobs  -  1999-2000-2001
(uitgeput)

 

Medaille der Koepokinentingen
Werner Van Brempt
Dossier 1   -   2004   -  (uitgeput)

De Hazenorde 1832-1914-1940
Werner Van Brempt - Jeannine Jacobs - Marcel Nuijttens
Dossier 2   -   2005 
-=-=-
L'Ordre du Lièvre 1831
De Hazenorde 1831
Eric Tripnaux,
Colonel BEM / Kolonel SBH
2013

De eervolle onderscheidingen
der Belgische Bisdommen

Jeannine Jacobs & Werner Van Brempt
Dossier 3   -   2006  -  (uitgeput)

 

Tijdschrift  MEDEC

5 maal per jaar :
in februari, april, juni, september en november

 

Overzicht inhoud tijdschrift:

agenda

♦♦♦

algemene praktische mededelingen betreffende het clubleven

♦♦♦

bijdragen over phaleristiek of over penningkunde

Deze worden gepubliceerd in het Nederlands of in het Frans,
zoals de schrijver ze opgesteld heeft,
meestal met een samenvatting in de andere voertaal van onze kring.
 

 INHOUD recent verschenen TIJDSCHRIFTEN

 


 

Dossier 1 

Medaille der Koepokinentingen

Werner Van Brempt  -  2004

           

 

INHOUD

 • Hoofdstuk I: een kleine voorgeschiedenis

 • Hoofdstuk II: vaccinatie

 • Hoofdstuk III: Koepokinenters in Kapellen

 • Hoofdstuk IV: Koninklijke besluiten

 • Hoofdstuk V: Belgische beloningspenningen
                          der koepokinenters

 • Hoofdstuk VI: Naslagen

 • Hoofdstuk VII: Aantal uitreikingen

PRIJS : -- €

(uitgeput)

 

Het eerste dossier werd voorgesteld op 20/11/2004. Een studie rond de Belgische beloningspenningen der koepokinenters  -  17 pagina's.

TERUG
 

-----♦♦♦-----


Dossier 2 

De Hazenorde 1832-1914-1940

Werner Van Brempt - Jeannine Jacobs - Marcel Nuijttens  -  2005

(avec résumé en français)
 

            


INHOUD
 • Deel 1: voorafgaande geschiedenis 1832-1914-1940

 • Deel 2: het draagteken en oorkonde van 1832

 • Deel 3: het draagteken en oorkonde van 1914

 • Deel 4: het hazenkruis en oorkonde van 1940

 • het tot stand komen van de definitieve uitvoering

 • ontwerp van het hazenkruis 1940

 • de matrijzen

 • L'ordre du lièvre, résumé en français

PRIJS: 37 €(inclusief bijvoegsel van 2013)

 


Het tweede dossier werd voorgesteld op 19/11/2005. Een complete studie rond deze eretekens   -  20 pagina's.

 

-----♦♦♦-----

 

L'Ordre du Lièvre 1831
De Hazenorde 1831

Eric Tripnaux, Colonel BEM / Kolonel SBH  -  2013

(billingue - tweetalig)

Il s'agit d'un supplément au Dossier 2 - 12 pages.
Het betreft een bijvoegsel aan Dossier 2  -  12 pagina's.
PRIX / PRIJS: 12 €

 

TERUG

------♦♦♦------


Dossier 3

De eervolle onderscheidingen der Belgische Bisdommen

Jeannine Jacobs & Werner Van Brempt  -  2006

(avec résumé en français)

          


INHOUD

 • Voorwoord 

 • Inleiding  

 • 1.     Aartsbisdom Mechelen-Brussel                                                 

 • 2.      Bisdom Antwerpen               

 • 3.      Bisdom Brugge          

 • 4.      Bisdom Gent            

 • 5.      Bisdom Hasselt         

 • 6.      Bisdom Liège         

 • 7.      Bisdom Namur     

 • 8.      Bisdom Tournai         

 • 9.      Militair Ordinariaat (“legerbisdom”)         

 • Les Distinctions Honorifiques des Evêchés belges - Résume en français     

PRIJS: -- €  
  

Het derde dossier werd voorgesteld op 18/11/2006. Een complete studie rond deze eretekens  -  61 pagina's.

TERUG

RETOUR vers la page PUBLICATIONS

 

------♦♦♦------

 

 

Deze publicaties zijn te bestellen via      en kunnen afgehaald worden op de vergaderingen van MEDEC. Indien U het verkiest, kunnen ze eventueel ook opgezonden worden, op uw kosten en risico.

Les publications peuvent être commandées auprès de      et vous pouvez les prendre aux  réunions  de MEDEC. Si vous le désirez, elles peuvent vous être expédiées à vos frais et risques.


 

 

Tijdschriften

Inhoud

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  137  -  2016-4

Agenda

Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling Eretekens voor film en toneel

Landrien - Een familiegeschiedenis in medailles, orden en decoraties !

La petite boutique des honneurs

Het 10de europese internationale treffen van de Faleristische verenigingen - Dresden 9-12 juni 2016

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  136  -  2016-3

Agenda

Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling Cholera medailles 1832 - 1849 - 1854

Necrologie Paul Van Beirendonck

Phaleristica Varia

De stad Halen herdenkt 1914 - vervolg II

Een Shetlandponny Veteraan

♦♦♦

 

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  135  -  2016-2

Agenda

Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee (DDR)

Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee (DDR)

De sporen van Li HongZang in België 1896

La médaille Commémorative du voyage de Li Hongzhang en 1896

De stad Halen herdenkt 1914 ... vervolg

La petite boutique des honneurs (samenvatting van vorig tijdschrift)

Herhaling regeling voor de standhouders

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  134  -  2016-1

Agenda

Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling 50 jaar Belgische spoorwegen

Herinneringsmedaille aan Li HongZang 1896

La petite boutique des honneurs

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  133  -  2015-5

Agenda

Eer aan onze trouwe leden

Nieuwe publicaties

Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling Waterloo 1815-2015

Eretekens onder de aandacht in de pers

Insignes op het lint van de herinneringsmedaille 1914-0918

Prijspenning van het Geneeskundig Onderwijs te Brussel in 1823

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  132  -  2015-4

Agenda

Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling Prijspenningen Academie Brussel

Phaléristica Varia

London 2015

Het IJzeren Kruis

Mieux vaut tard que jamais!
(Lambert Brasseur & Nestor Gillain, Namurois)

Britse medaille voor uitstekende zeelieden

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  131  -  2015-3

Agenda

Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling DDR Banner der Arbeit

La petite boutique des Honneurs

Nieuwe regeling voor de standhouders

IXth european conference of phaleristic societies - London

Een premiepenning van de Académie de Bruxelles aan Daniel Pletinckx

♦♦♦

 


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  130  -  2015-2

Agenda

De stad Halen herdenkt 1914

Medals tell stories
DSM - for good services in Operations Noulogne-sur-Mer mei 1940
R.H.J.Barnard - H.M.S. Whitshed

La vision phaléristique russe

 Vorige vergadering : verslag van de tentoonstelling Burgerlijk kruis en medaille 1914-1915 & 1914-1918

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  129  -  2015-1

Agenda

Necrologie Kees P. Mulder & Gérard Laureau

Medaille Koepokinentingen type IV - Leopold II

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Draagtekens en erepenningen uit de Brabantse Omwenteling en de Patriottentijd (1781-1790)

Des mêtres de ruban violet pour seulement treize décorations
(décoration civique)

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  128  -  2014-5

Agenda

Eer aan onze trouwe leden

Europese phaleristiek

Vorige vergadering - een terugblik met foto's Draagtekens Liège 1914-1918 & Belgische Patriottische knopen

Plechtige begrafenis onbekende soldaat

Phaleristica Batavia

Phaleristica Varia

La petite boutique des honneurs

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  127  -  2014-4

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Rechtzetting omtrent het artikel uit tijdschrift 125:
Een prijspenning van de Académie Royale de Bruxelles aan J.F. Coppens

Amerikaans ereteken voor Luitenant-Generaal Marc Compernol

Pauselijk ereteken voor Mieke Van Hecke

Eens Grenadier, steeds Grenadier!

Europese phaleristiek

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  126  -  2014-3

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

De Orde van Leopold II  -  1909-1914

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  125  -  2014-2

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Un document pour la médaille de la Reine Marie-Henriette
(Een document voor de medaille van Koningin Marie-Henriette)

Een prijspenning van de Académie Royale de Bruxelles aan J.F. Coppens

Phaléristica varia

Iraq Reconstruction Service Medal (IRSM) wordt niet meer verleend

Belgisch officier ontvangt Nederlands ereteken

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  124  -  2014-1

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Het merkwaardig geval van Kolonel Auguste Dejaiffe

De prijspenning van de Société Royale d'Horticulture des Pays-Bas

Le parcours phaléristique de deux généraux
(Het phaleristisch parcours van twee generaals)

♦♦♦


♦♦♦

 

TIJDSCHRIFT  123  -  2013-5

Agenda

MEDEC wordt 25!

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

De driehoeklintjes en "overgang" van de orde van Leopold II

Verslag Internationale conventie van phaleristische verenigingen in Nederland

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  122  -  2013-4

Necrologie Marcel Nuijttens

Agenda

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Ernest Demuyter, Luchtvaartpionier 1893-1963

Décorations Civiques 1914-1915
(Burgerlijke Eretekens 1914-1915)

Hoge onderscheiding voor Franse generaal
 

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  121  -  2013-3

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

Medaille van de Burgerwacht

De Distinguished Warfare Medal (vervolg)

Rechtzetting (Koreaanse generaals)

Les Ordres belges en forme à Hambourg
(Belgische Orden doen het goed in Hamburg)

Onderscheiden bekende Belgen

Chacun fait ce qu'il lui plaît !
(Iedereen handelt naar believen)

ODM op elke hoek

Orde van Malta viert 900ste verjaardag
 

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  120  -  2013-2

Vorige vergadering - een terugblik met foto's

The Arctic Star - een nieuwe Britse veldtochtster

Bomber Command - een nieuwe "clasp" voor de 1939-45 Star

La petite boutique des honneurs

Phaleristica Varia

Dossier 2 - Orde van de haas - Bijvoegsel & heruitgifte
(bezoek ook de pagina "NIEUW")

De Distinguished Warfare Medal -
een controversiële Amerikaanse onderscheiding

♦♦♦


♦♦♦

TIJDSCHRIFT  119  -  2013-1

Vorige vergadering - een terugblik met foto

Phaleristica Varia

La petite boutique des honneurs

Gestolen medailles in Engeland

Identificatie : Burgerlijke slachtoffers van de oorlog (1914-1918) - aanvulling

Jan Geeraerts gehuldigd in Andernach

♦♦♦


TOP

 


Hebt U opmerkingen of suggesties?
Webmaster:  Jeannine Jacobs-De Coninck

© Medec 2006