Belgische
Geschiedkundige Kring
van ereteken-

en medailleverzamelaars 

Cercle Historique
belge
de collectionneurs
de décorations et médailles

 

MEDEC

MEDailles   -  DECoraties                                                       MÉDailles  -  DÉCorations


opgericht in 1988   -   fondé en 1988

neem ook een kijkje op onze nieuwe website die nog regelmatig aangevuld wordt :

http://www.vereniging-medec.be

 

Ridder Leopoldsorde - Chevalier de l'Ordre de Léopold

Militair Kruis tweede klas - Croix Militaire de deuxième classe

Kruis van de IJzer - Croix de l'Yser (WW I)

Kruis van Politiek Gevangene van de oorlog 1940-45  -  Croix du Prisonnier Politique de la guerre 1940-45

 

Medaille voor diensten bewezen tijdens de Cholera, 1849 - Médaille pour services rendus pendant le Cholera, 1849

Gouden senator-medaille op naam van Burggraaf Vilain XIV - Médaille en or de sénateur au nom du Vicomte Vilain XIV

Zilveren medaille verleend door het Carnegie Hero Fund voor moed en toewijding - Médaille d'argent décernée par le Carnegie Hero Fund pour actes de courage et dévouement.

 


WELKOM
 

 
OPGELET !

Laatste berichten !

Zie pagina "NIEUW" !
        

ATTENTION !

Dernières nouvelles !

Voir page  "NOUVEAU" !

BIENVENUE