Mazenzele

Mazenzele is een deelgemeente van Opwijk en ligt in Vlaams-Brabant in het Arrondissement Halle-Vilvoorde. Opwijk heeft een oppervlakte van 1.969 HA en telt ongeveer 12.000 inwoners (11.627 op 1/1/98). Mazenzele wordt doormidden gesneden door de Steenweg op Brussel en wordt enerzijds begrensd door het Kravaalbos (Meldert & Baardegem) en anderzijds door Asse, Waaienberg en Droeshout. 

  

  

    Hoewel Mazenzele op slechts een 15-tal kilometer van Brussel ligt is het toch nog steeds een landelijke gemeente.

 

De Sint-Pieterskerk dateert uit de 13de eeuw. De toren (vroege gotiek) en de drie traveeën van de middenbeuk stammen uit deze periode. In de 16de eeuw werd de kerk voor het eerst uitgebreid (verbreding van het schip tot drie beuken, verhoging van het dak en van de zijmuren). In 1835 kwam er een uitbreiding in de lengte, werden er twee absissen toegevoegd en werd het koor verlengd. Tijdens de eerste wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd.

  

 
De Koutermolen was oorspronkelijk een stenen graanwindmolen van het type grondzeiler. Wellicht is dit de vijfde molen die op deze plaats stond. Hij werd gebouwd in 1848 en ging in vlammen op in 1912. De molenkap, de wieken en de derde verdieping werden in 1916 verwijderd.

      Mazenzele is voornamelijk gekend voor zijn Sint-Pieters Schuttersgilde, één van de oudste gildes van Vlaanderen, die ook eigenaar is van de 'Dries'. De gilde
bestaat al langer dan 460 jaar ! De oorsprong van de Dries gaat terug tot het ontstaan van Mazenzele in de 4de of de 5de eeuw.

        

    Elk jaar met Pinksteren houdt de Sint-Pieters Schuttersgilde zijn Koningsschieting op de Dries.

         

Enkel de inwoners van Mazenzele die Kerkelijk gehuwd zijn (niet gescheiden) komen in aanmerking om tot de Sint-Pieters Schuttersgilde toe te treden. Aangezien er maximum 45 mannelijke leden toegelaten zijn is er bijna altijd een wachtlijst. Er moet dus eerst een lid overlijden of verhuizen vooraleer er een nieuw lid kan toetreden. De 28 oudste leden zijn eigenaar van de 'Dries'.

       

Hieronder staan de links naar een aantal sites met informatie over Mazenzele en Opwijk

Sint-Pieters Schuttersgilde van Mazenzele / Gemeente Opwijk / HOM Opwijk
Landelijke Gilden Opwijk/Mazenzele / St. Paulus Paardenprocessie / POPwijk