Belle 1639
Start Omhoog

Start
Omhoog
Bibliografie
Fotoalbum
Gastenboek
Jaaroverzicht 2007
Links
Mijn stamboompje
Nieuwtjes
Profiel
Voordrachten

 

 

De weerbare mannen van de kasselrij Belle anno 1639

Gent, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen, 937

Inleiding

De geopolitieke situatie waarin het graafschap Vlaanderen verkeerde in 1639 was er een van militaire verwarring tengevolge van de aanhoudende Franse invallen in het westen. Het was het jaar dat de legers van Lodewijk XIII Hesdin innamen en de start van de verovering door de Franse legers van wat we hedentendage Frans-Vlaanderen noemen en wat bekrachtigd werd door de vrede van Atrecht en het verdrag van Verdun.

Deze militielijst is een bewijs dat het graafschap Vlaanderen wel degelijk verweer bood tegen de Franse aggressor. De Raad van Vlaanderen gebood op 23 februari 1639 tot het opstellen van militielijsten om de verdediging van het graafschap voor te bereiden. De weerbare mannen moesten zich in de hoofdplaats van de kasselrijen aanbieden en werden aldaar gekeurd en al dan niet goed bevonden voor de strijd. De kasselrij Belle bekloeg zich erover niet over voldoende weerbare mannen te beschikken om zijn contingent van 4100 weerbare mannen voor het graafschap te kunnen leveren en dat was te wijten volgens die van de stad en kasselrij Belle aan de kasselrij Ieper die zijn aandeel lager had laten stellen. Belle hield tevens aan dat de stad belast was met twee regimenten recruten die er gelegerd waren onder het bevel van de heer Desgrange. De lijst telt voor de kasselrij Belle slechts 2497 weerbare mannen, dus maar 61% van het hen aangewezen contingent. De 4100 weerbare mannen werden normaliter verdeeld in 5 regimenten.

Op 18 maart werd de lijst verstuurd naar Gent om er op 22 maart ontvangen te worden door de Raad van Vlaanderen. Zo kwam dit belangrijke document terecht in het archief van de Raad van Vlaanderen dat thans berust in het Rijksarchief te Gent.

De archiefbron op zich is genealogisch slechts een derderangsbron. Men heeft er enkel namen zonder enige andere genalogische verwijzing (het vernoemen van de naam van de vader is uitzonderlijk) en veelal is de herkomst uit de kasselrij niet na te halen. Het valt te veronderstellen dat er intern een opdeling werd gemaakt, dat men rondging in alle kasselrijdorpen om de weerbare mannen tekeuren, doch dit is niet met zekerheid te zeggen en slechts weinige elementen in de bron geven aanwijzingen hiertoe. Voor de naamkundigen biedt de lijst enkele opties voor een onderzoek. De familienamen kan men in minimum twee grote groepen verdelen. De eerste groep bestaat uit de Vlaamse familienamen terwijl de andere groep vooral Picardisch-Artesische familienamen bevat. Die laatste groep familienamen wijst op de inwijkingen in het graafschap Vlaanderen vanuit dat gebied na de godsdienstoorlogen. Niettegenstaande de beperktheden van de bron kunnen we toch bepalen of een bepaalde familienaam in de kasselrij Belle in die periode voorkwam. Steunend op andere periode kan men dan zijn / haar onderzoek in die kasselrij verder richten.

De lijst

De lijst werd volledig getranscribeerd. Waar letters d.m.v. afkortingen ontbraken werden zij door ons in cursief toegevoegd.

f° 1r

Quohier ende lyste vande weerbaer mannen bevonden naer visitatien onder de Stede ende Casselrie van Belle inghevolghe vande briefven van belastynghe vanden heeren vandern Raede in Vlaendren in daetten xxiijen february xvjc neghenendertich

Eerst

Franchois Mullaert

Gilles Elleboudt

Passchier Rondeel

Clays De Schacht

Andries Vrammoudt

Jan De Roo

Ghilein De Heere

Jan Questroy

Jan Meurin

Hendric De Cale

Franchois Dauwyn

Franchois De Simple

Waelrand De Brune

Christiaen Vande Velde

Jooris Van Blarenberghe

Adriaen Subtyl

Pieter De Roo

Jan Van Amandele

Jooris Verschoote

meester Pieter De Bane djonghe

Mahieu Cortyl djonghe

Jooris De Brune

f° 1v

Christiaen Mahieu

Charles Waele

Mahieu Vrammoudt

Jan De Bert

Jan Doude

Mahieu De Crocq

Sanders Ruytten

Franchois De Coonynck

Mahieu Snellaert

Pieter Daneel

Jaecques De Hoorne

Antheunes De Witte

Franchois De Witte

Jaecques Calleway

Franchois Cauwersyn

Pieter Waele

Mahieu Van Mourkercke

Jan Le Gillion

Guilliaumes Marlein

Pieter De Swarte

Mathys Braem

Jan Van Ackere

Jaecques Volpoet

Mahieu Verschaghe

Pieter De Jonghe

Simoen Le Febure

Michiel De Vroe

Caerle Morlet

Jeroon De Ghelcke

Franchois De Blonde

Franchois Willaert

Jan Berteloot

meester Franchois De Hane

Antheunes Regru

Jaecques Le Roy

Mahieu Cortyl doude

f° 2r

Jan Slabbynck

Jan Maes de jonghe

Michiel De Coonynck

Ghys Jeret

Franchois Vande Walle

Franchois Soy

Franchois Parein

Ghys Petyt

Hendric Vrammoudt

Gilles Vermeulen

Florein Waele

Jaecques Velle

Clays Preum

Guillaumes Vande Walle

Franchois Hennoy

meester Jan De Clercq

Mahieu Heughebaert

Franchois De Roo

Jan Osten

Janssen Janssen (sic)

Robert Pacquet

Jaecques Buret

Pieter Vrammoudt

Frederick Van Nieuwenhuuse

Pieter Pacquet

Jaspaert Cobbaert

Jan De Ron

Jan Navegheer

Gilles Clemme

Pieter De Coussemaecker

Arnoudt Emmery

Pieter De Hane

Walrand Willaert

Mahieu Nevejans

f° 2v

Jacob De Loper

Pieter De Swel

Mahieu Roels

Pieter Jeret

Gilles Swynghedau

Pieter Roels

Jan Van Dycke

Pieter Navegheer

Clays De Witte

Huubrecht Cruusemee

Jan Gallio

Mathys Mannes

Mahieu De Hoorne

Mahieu Collaert

Pieter De Houck

Jan Montoy

Jan Hellebuck

Franchois De Ghelcke

Chaerle Du Bale

Adriaen De Hoorne

Mathys Samyn

Pieter Vasseur

Daneel Wemaere

Ghys De Hoorne

Jan Van Uxeem

Pieter Petillion

Maerten Samyn

Maercx Hakenys

Pieter Parent

Caerele Lebbe

Caerel De Schacht

Pieter De Witte

Christiaen Liebaert

Gilles Declercq

f° 3r

Jaecques Ally

Pieter Samyn

Franchois De Vos

Andrieu Le Gru

Jaecques De Meyer

Jan Van Strachele

Pieter Dycke

Bon Bert

Franchois De Lattre

Pieter Sergheraet

Walrand Lauwyck

Jan Tavernier

Mahieu De Houck

joncker Loys Despradelles

Clays Roeles

Guilliaemes De Vynck

Franchois Du Pon

Christiaen De Witte

Augustin Waele

Mahieu Bubbe

Guilliaumes De Kersschieter

Maerten Floor

Mahieu Van Doorne

Allexander Becquaert

Hector Vincent

Corneles Cappelle

Allexander Visaige

Jan Vienne

Loys Boonaert

Pieter De Cocq

Franchois Vander Beicque

Pieter Du Chasteau

meester Robert De Brune

Antheunes Cleenewerck

Pieter Berteloot

f° 3v

Loys Schoonheere

meester Adriaen De Vynck

Pieter De Schodt

Hendric Messue

Pieter Hallynck

Fredrick De Zitter

Franchois Segheraet

Mahieu De Laet

Jan Du Ployts

Marcx Baude

Jan De Turcq djonghe

Pieter Vanden Driessche

Jean Geraert

Philips Baert

Jan Fauquet

Jan De Laet

Mahieu De Roo

Mahieu De Moor

Gilles Velle djonghe

Gilles Salembien

Pieter Sinnesael

Christiaen Baelde

Mahieu Blanckaert

Jan Arnoudt

Gilles Miguot

Antheunes Maguio

Jaecques Amandel

Marcx Du Ployts

Jan Wyllems djonghe

Caerle Van Blaeren

Ghys Letten

Vincent Morice

Pieter Petyt

Franchois Ellebo

Pieter Tasseel

Cornelis De Feldre

Clays Fys

f° 4r

Jan De Bert

Michiel De Visch

Mahieu Visaige

Jan Vander Lynde

Claude Creton

Boudwyn De Witte

Jan Vrammoudt

Maercx Ghys

Jaecques Mannes

Jan Dewitte djonghe

Jaecques Desprez

dheer Jan Behaghel

Jan Vermeulen

Franchois Houvenaghel

Guillaumes Goudezeune

Augustyn Du Froid

Deryck De Grave

Franchois Van Peperstraete

Mahieu Lynde

Laurens De Clercq

Mathys Vertomme

Caerle Boone

Jooris Ruutten

Franchois Van Essche

Pieter De Hane filius Pieter

Mathys Savatte

Maillaert Craye

Antheunes Cappelier

Jan Porcq

Jan De Swarte

Pieter Vander Lynde

Jaecques Maerten

Heindrick Maerten

Pieter Pelfrait

Jan De Savre

Mahieu De Turcq

f° 4v

Andries Leuerein

Clays De Somere

Silvester Plessiet

Chaerles De Poortere

Clays De Hane

Jan Dey

Ghys Waele

Allexander Cordonnier

Mahieu Cordonnier

Daneel Houvenaghele

Gilles De Hane

Mahieu Taffein

Jan Ruussen

Jooris Houvenaghel

Jacob Cappoen

Jan De Cercq

Jan Vlamynck

Franchois Petyt

Boudewyn Waele

Jan Del Crois

Clays De Beer

Urbein Ursein

Philips Faulceur

Franchois Compaignie

Pieter Baes

Jan De Ron

Mahieu Vanden Kerckhove

Robert Corbeel

Maercx De Witte

Guilliaume Messue

Jooris Moenen

Philips Roohaer

Jan Pletsier

Pieter ende Franchois Vertomme

Blasius Van Ryssele

Mahieu De Pours

Caerle De Pours

Carel Smagghe

f° 5r

Jooris De Vos

meester Jaecques De Hoorne

Jaecques De Hault

Pieter Gonthier

Thomaes Vander (sic)

Jan Baert

Jan Flahault

meester Pieter Slabbynck

Jan Tram

Ghys Liebaert

Jan Vande Walle

Jan Boy

Caerel Vitse

Ghilein De Heere

Jan Petyt

Pieter Beausaert

Hendric De Coussemaecker

Joos Questroy

Jan De Vulder

Michiel Ercle

Jan Sernileys

Chaerles Vitse

Jaecques Thibault

Pieter Inghelveert

Jaecques Questroy

Guilliame Vilein

Cornelis De Hoorne

Pieter Moenen

Michiel Elleboudt

Philips Van Peperstraete

Joos Van Hove

Jaecques De Bour

Mahieu De Coussemaecker

Jan De Swarte

Jan Cieroge

Jan Strack

f° 5v

Anthoine Snellaert

Jaecques Rouvroy

Adriaen Letten

Christiaen Smagghe

Jaecques Trosse

Caerel Houvenaghel

Mahieu Devos

Jaecques Du Busson

Jaecques Rutoir

Franchois Ruuttoir

Franchois Bateman

Gilles Buret

Michiel De Witte

Mahieu De Turcq

Jacob Warradt

Michiel De Vos

Lauwyck Ryckewaert

Gilles Heson

Mahieu Verbiese

Mahieu Smagghe

Marten Hally

Maillaert De Roij

Caerle Doude

Franchois Vande Steene

Jan De Heghere

Philips Hacke

Pieter Maerten

Maerten Belever

Pieter De Mey

Antheunes De Smytter

Pieter Vermersch

Caerle Pyntaflour

Maillaert De Roy

Cornelis De Heere

Maerten Kiecken

Christiaen Steenkiste

Jan Wynderoen

f° 6r

Caerle Nevejans

Jaecques Merlye

Pieter Kyts

Guilliaume Cambier

Adam De Waghemaecker

Jan Craye

Gregorius Wallaert

Huubrecht Wallaert

Maes De Bleu

Mathys Stroprock

Maes Noret

Jan Bubbe

Pieter De Swarte

Philips Den Dros

Joos De Heere

Mahieu Vanden Steene

Guilliames Vermersch

Jacob Mechele

Jan Dey

Boudwyn De Visschere

Jan Bateman

Clays Bryse

Guilliame De Corte

Marius Leseure

Pauwels Lerenberghe

Mathys De Coussemaecker

Clays Moenes

Bernaert De Vos

Jacob De Moor

Vincent Bubbe

Jan Cardinael

Deryck Smagghe

Franchois Segheraert

Pieter Clareboudt

Clays Pomaere

Jan Synnesael

Jan Van Stracheele

Jan Labbé

f° 6v

Jan Michiel

Jan De Haene

Hendric Vande Walle

Christiaen De Poorter

Jan Van Hove

Jan Scage

Jaecques Burgrave

Franchois Arnout

meester Pitere Storm

Ghys Jeret

Carel De Swarte

Jan Clareboudt

Nicola Le Day

Franchois Van Graefschepe

Charle De Creus

Jooris Laureis

Pieter Elleboudt

Jacob Van Ackere

Mahieu Van Costenoble

Mahieu Gruson

Pieter Clareboudt

Jaecques Van Hille

Gilles De Raet

Mahieu Van Uxeem

Pieter De Rycke

Jooris De Poorter

Franchois Gilleman

Jan Pyson

Vincent Vande Casteele

Loys Arnoudt

Jan Vrammoudt

Jaecques de la Heure

Carel Leu

Jan De Hane

Ollevier Smagghe

Jacob De Wyntere

f° 7r

Pieter Gauwe

Jan De Vos

Jan Tracoen

Pieter Van Acker

Mahieu Inghelaere

Pieter Houvenaghel

Pieter Lievekyndt

Franchois Ghysele

Mahieu De Buusere

Jan Ryckewaert

Franchois Ryckewaert

Pieter Van Peperstraete

Pieter De Grave

Franchois De Hane

Franchois De Swarte

Pieter Vermeulen

Pieter Van Uxeem

Caerle Vande Castele

Caerle Ollevier

Nault Beauprez

Antheunes Ollevier

Pieter Ollevier

Mahieu De Caesteker

Jooris De Caesteker

Franchois De Crocq

Pieter Frotsaert (sic)

Jan Lamoot

Jan Liebaert

Caerle Ryckewaert

Caerel Vanden Berghe

Jacob Schillebeke

Pauwels Malesys

Franchois Parent

Jan Liebaert

Jan Soots

Jan Soye

Jan Loracain

f° 7v

Jooris Frossaert (sic)

Franchois Looten

Franchois De Raet

Jan De Vos

Maillaert Misdom

Pieter Vanhille

Franchois Van Costenoble

Anthoine Du Bois

Jaecques Meurein

Franchois De Coussemaecker

Andries De Crocq

Pieter Roose

Jan Becquaert

Franchois Cambier

Antheunes Cambier

Mahieu Boddaert

Gilles Blondé

Jan Blondé

Arnout Blondé

Mahieu Van Peperstraete

Ghylein Garbe

Christiaen Wicke

Jan Hardeman

Jan Maeckebeke

Jacob De Poortere

Caerle Fermonthé

Jan Woussen

Jan Anseel

Adriaen Braem

Jacob Braem

Pieter Van Peperstraete

Mathys Baillie

Mahieu Ellieuel

Hendric Heughebaert

Pieter Alloo

Pieter Roelynck

Mahieu Van Peperstraete

Pieter De Caesteker

Mahieu Floriseune

Franchois Boet

Christiaen De Mersseman

Jan Toulouse

f° 8r

Anthoine Toulouse

Jooris De Witte

Pieter Camerlynck

Mahieu Van Hille

Jan Salon

Jan De Cuupere

Jaecques De Cuupere

Caerel De Cuupere

Franchois Noreel

Jooris Malesys

Jan Gillioen

Pieter De Witte

Pauwels Van Amandele

Caerle Vande Broucke

Mahieu Jaye

Pieter Parein

Guilliaume Carpentier

Pieter De Witte

Bertram Sermeys

Christiaen Aernoudt

Franchois Boone

Jacob Bram

Caerle Floor

Dieric Floor

Jaecques Floor

Cool Floor

Antheunes Costenoble

Jan De Prez

Pieter Beccue

Pieter Braem

Anthoine Petyt

Caerel Syssau

Jan Lynde

Mahieu Lombaert

Pieter Wayenburch

Dieric Hindrycx

Guilliame Smagghe

Pieter Flamein

Marcx Cambier

Cornelis Cambier

Anthoine Le Porcq

Jaecques De Bevere

f° 8v

 

Anthoine De Bevere

Jaecques Slabbynck

Lambert Perque

Pieter De Vos

Pieter De Cherf

Antheunes Thetin

Jaecques Arnoudt

Pieter De Swarte

Jacob Mahieu

Jan Thetin

Franchois Vanden Houvre

Jan De Cocq

Ghys Andries

Pieter Beicque

Pieter De Clercq

Pieter De Coussemaecker

Michiel Maet

Chaerles Sonneville

Jaecques Bay

Lauwerens Le Grand

Estein Wiccaert

Guilliaume Weechsteen

Marcx Camerlynck

Mahieu Ghilleman

Chaerles Vitse

Jan Maes

Christiaen Buus

Mahieu De Beer

Andries De Fer

Pieter Camerlynck

Jaecques Bazelys

Mahieu Faignet

Mahieu Oultrez

Joos Troant

Matheus Syssau

Robert Le Gry

Caerle Suffys

Clays Crocquette

Anthoinne Danniquein

Claude Tillet

Jan Le Bleu

 

f° 9r

 

Caerel Verstraete

Franchois Le Bleu

Antheunes Delrin

Ghilein De Cherf

Chaerles Bernaert

Maerten Turcrij

Jan De Flot

Anthone Facon

Jan Magre

Gilles Rotty

Robert De Brune

Pieter Lotten

Maellaert Bernaert

Franchois Ghyllon

Christiaen Van Ackere

Clays De Bert

Abraham Anseel

Ollevier d’Allendre

Pieter d’Allendre

Jan Notteau

Pieter Maes

Peter Ysebrant

Michiel Soots

Mahieu Bakeroot

Simoen Plumme

Jan Idswerre

Eustaes Le Porcq

Ollevier Houcke

Pieter Prerque

Andries Delpierre

Pieter Lombaert

Mahieu De Hault

Jaecques Plucquein

Anthoine Cappelle

Mahieu Plucquein

Jaecques Du Pondt

Jan Van Ackere

Paul Hayaert

 

f° 9v

 

Christiaen De Turcq

Jaecques Smagghe

Geeraud De Multere

Franchois Widdein

Floris Carluy

Carel De Thoir

Franchois Van Ackere

Diric Troant

Philips Boutain

Jaecques Despreau

Mahieu De Popelaere

Gillis Van Ackere

Maerten De Vos

Jan Vande Walle

Gilles Le Grain

Franchois Tancre

Pieter Syssau

Carel Cappoen

Anthoine Mortelesque

Anthoine Segan

Jaecques Tancré

Jan Tancre

Franchois Van Uxeem

Pieter De Vos

Lauwerens Lenglart

Franchois Van Uxeem

Maerten Waele

Jan Pacquet

Carel Thibault

Anthoine Desramaut

Andries De Roo

Jaecques Van Ackere

Arnout Loridon

Pieter Cleerboudt

Mahieu Sissau

Jan Syssau

Franchois De Cokelaere

Pieter Van Merres

 

f° 10r

 

Jan Van Ackere

Guilliaumes Swynghedau

Mahieu Van Uxeem

Guilliaumes Houvenaghel

Jan Van Uxeem

Mahieu De Keijne

Pieter De Caesteker

Pieter Vande Crocquette

Jan Vande Crocquette

Jan De Keyne

Mahieu Cappoen

Jan Van Merris

Pieter Cappoen

Franchois Cappoen

Jan Van Doorne

Jan De Caesteker

Gillis Van Uxeem

Mahieu Daneel

Jan Lavalars

Gilles Wousten

Jan Woesten

Guilliaumes Vande Broucke

Jaecques Van Ackere

Carel De Caesteker

Pieter De Meulenaere

Pieter Van Uxeem

Carel Oreel

Guilliaumes Buseine

Collaert Van Merrys

Adriaen Buseyne

Carel Vande Broucke

Mahieu Ozeel

Jan Heyvaert

Anthoine Bailleweril

Franchois De Popelaere

Pieter Rossaert

Christiaen Baert

Pieter Heyvaert

Jan Smagghe

Gilles Del Haye

Jan De Roode

Mahieu Pillie

Abraham Sissau

 

f° 10v

 

Adriaen De Mey

Cool De Mey

Caerle Lamez

Pieter De Brune

Pieter Malesys

Ollevier De Tummerman

Franchois De Swarte

Hendric Ollevier

Mahieu De Rycke

Pieter Lauwerier

Mahieu Ollevier

Jaecques De Brune

Mahieu Ollevier

Jan De Clercq

Mahieu Munegheer

Pieter Bauwe

Caerel Van Kemmele

Peeter Boddaert

Jooris Wicke

Jaecques Van Stavele

Jan Weechsteen

Pieter Couterier

Pieter Van Doorne

Thomaes Le Loup

Jan De Loup

Antheunes Van Ackere

Gillebert Weechsteen

Pieter Rysselaere

Pieter Lynde

Jaecques Lynde

Nicola Lambaert

Jaecques De Raet

Pieter Marmuse

Franchois Herreman

Jan Herreman

Pieter Porret

Louis Stranglo

Boudwyn Widdein

Pieter Buus

Jan de la Peyne

 

f° 11r

 

Jaecques De Clercq

Pieter Balhu

Jaecques Vusé

Christiaen Vitse

Antheunes Herreboudt

Jaecques Andries

Cool Weechsteen

Anthoine Rousseau

Pieter Reynier

Jan Strupaert

Christiaen Looten

Robert Creton

Joos Widdein

Christiaen Verhem

Jaecques Steculorum

Jaecques Heyman

Gilles Heyman

Caerle Sonneville

Pieter Raubault

Jaecques Soots

Jan Soots

Christiaen Baquelroot

Mahieu Thoreel

Jan Thoreel

Clays Caulier

Pieter Weechsteen

Hendric Weechsteen

Hendric van Doorne

Anthoine Bersey

Jan Cleenewerck

Pieter Cleenewerck

Mahieu Vitse

Franchois Verburch

Jan Eynghelaere

Maerten Fasseau

Jan Van Kemmele

Carel Cleenewerck

Pieter Clays

Caerle De Swaerte

Pieter De Swaerte

Franchois De Swaerte

 

f° 11v

 

Franchois Liebaert

Franchois Gilleman

Lauwyck Harguein

Jaecques Durie

Jaecques Pillie

Marten Questroy

Jan Questroy

Caerle Cavaette

Pieter Heem

Pieter De Swarte

Jan Van Ackere

Pieter Wallhie (sic)

Jan Van Graefschepe

Mahieu Van Merris

Jan Cleenewerck

Nicola Masyngarbe

Jan Mullaert

Pieter Buret

Anthoine Fuusseau

Jan Feel

Jan De Caesteker

Jan De Schacht

Jaecques De Hault

Jan De Hault

Philips De Wulf

Mahieu Polleuesse

Jan De Heere

Franchois Smagghe

Anthoine Le Raef

Jan Lamps

Jan Staecen

Franchois Staecen

Dieric Suffys

Mahieu Questroij

Franchois De Raet

Lauwyck Hennion

Pieter Bosin

Guilliaume Roeteman

Pieter Cleenewerck

Gilles Snellaert

Christiaen De Turcq

Franchois Lamps

Jaecques Maleuyse

 

f° 12r

 

Maerten Troant

Pieter Danykein

Gilles Vitse

Nys De Schacht

Jaecques Mullion

Franchois Liebaert

Hendric Smagghe

Jan Wauthie

Mahieu Wemaere

Pieter De Lewerde

Gilles Van Hille

Mahieu Danykein

Jaecques De Vos

Franchois Nevejans

Jan Nevejans

Joos Le Court

Pauwels Bouteyn

Andries Dessonneville

Jan Dansonneville

Gilles Van Dromme

Jan Duvette

Andries De Baeck

Passchier De Jaghere

Jaecques Boutein

Pieter Vrammoudt

Mahieu De Broere

Christiaen De Vriendt

Jan De Le Wedde

Pieter Houvenaghele

Pieter Rousseel

Esteine Ledey

Christiaen Vyllet

Franchois Krokey

Jan Cauwet

Philippe Daurou

Jan Halosserye

Jan Hennaer

Jaecques Buseyne

Abraham Vande Bussche

Jan Buseyne

Franchois Hoyon

Franchois Tieuwelier

 

f° 12v

 

Pieter Tieuwelier

Herthu Flahau

Jan Dassonneville

Pieter Corbrey

Pieter Leroy

Anthone Crokey

Jooris Mesdom

Jan Nelynck

Mahieu Van Hille

Jan Van Ackere

Guilliaumes Sonneville

Michiel Van Peperstraete

Sanders Sonnevylle

Mahieu Vrammoudt

Jan Vrammoudt

Robert Dey

Vaes Buseyne

Robert Kersteloot

Ghys Vrammoudt

Clays Ente

Pieter Plukyn

Jan Barbery

Jaecques Faceau

Jan Platevoet

Pieter La Henne

Gilles Van Dromme

Gilles Vande Bussche

Jan Goudenhooft

Clays Goudenhooft

Jaecques Devos

Jan Bernart

Marcx Gherart

Franchois Van Costenoble

Franchois De Rijcke

Guilliames Goudezeune

Gilles Raseel

Jaspar Mysdom

Dieric Vermersch

Adriaen Louchaert

Frederyck Van Dromme

 

f° 13r

 

Jooris Schepen

Philips Elleboudt

Gilles De Vos

Antheunes Le Court

Anthoine Lurees

Pieter Thoreé

Jaecques Syssau

Robert Ryckebusch

Pieter De Vos

Christiaen Bayaert

Gilles Theten

Pieter Maerten

Mahieu Vanden Coornhuuse

Colaert De Groote

Symoen Canen

Franchois Maerten

Abrahaem Vancostenoble

Pieter Capeele

Jan Le Roy

Mahieu Berteloot

Gilles De Brune

Michiel Thooris

Pieter Le Roy

Clays Verlynde

Antheunes Van Uxeem

Jan Zyde

Jan Ollevier

Robert Fromon

Jaecques Looten

Pieter De Crop

Lantsen Thooris

Pieter De Zuttere

Pieter De Turck

Mahieu Vlamynck

Mahieu Kyecken

Leurein De Rou

Jan De Thoor

Mahieu Ancheel

Antheunes Merveillie

Pieter Maerten

 

f° 13v

 

Jaecques Fasseur

Mahieu Pailliaert

Pieter Weens

Jaecques Van Poullien

Pieter Beeke

Pieter Berteloot

Pieter Syssau

Jaecques Berteloot

Franchois Deturck

Jaecques Duron

Franchois Gryson

Mahieu Caron

Pierter Weens

Pieter Masyngarbe

Antheuneus Masyngarbe

Jaecques Veroye

Jaecques Duvette

Jan Berteloot

Mahieu Questroy

Franchois Terlynck

Pieter De Raet

Christiaen Storm

Mahieu De Quidt

Mahieu Beke

Jan De Saghere

Philippe Lottyn

Mahieu Becquwe

Mahieu Lotyn

Antheunes Lauwyck

Gilles Thooris

Clays Makereel

Franchois Weechsteen

Hendric Weechsteen

Hendric De Leghere

Franchois Vrammoudt

Pieter Gues

Christiaen Vangraefschepe

Pieter Vlamynck

Dieric Cleenewerck

 

f° 14r

 

Guilliames Cleenewerck

Gilles Valleye

Mahieu De Vriendt

Pieter Vlamynck

Mahieu Le Pieter

Jooris Billiau

Clays Lievekyndt

Jaecques De Quidt

Franchois Du Hameau

Antheunes Cnapelick

Caerel Bariseel

Pieter Cleenewerck

Michiel Vrammoudt

Pieter Daneel

Jan Lauwynck

Christiaen Bay

Jaecques Zyde

Dieric Istweere

Pieter De Cnuetl

Pieter Lauwyck

Jaecques Cleenewerck

Carel Cleenewerck

Mahieu Van Belle

Hendric Beicke

Passchier Itsweere

Clays Bochyllioen

Pieter Verhaghe

Jaecques Lauwyck

Jan Sepieter

Pieter De Saghere

Joos Mahieu

Jan Isebrandt

Jan Berteloot

Allexander Masyngarbe

Guilliames Parent

Jan Passchier

 

f° 14v

 

Jacob Bommelare

Mahieu Porent

Passchier Van Bauyeren

Pieter Passchier

Pieter De Saghere

Jan Vitse

Jan De Coster

Franchois Ghysel

Maellaert De Coster

Jaecques De Coussemaeker

Jaecques De Saghere

Hendric Maes

Jaecques Wyccaert

PieterDuvette

Jaecques Le Conte

Dieric De Cupper

Gilles De Suttre

Jan Van Boochstaele

Caerel Makereel

Jan Wemaere

Ghys De Cupper

Jan Baryseel

Jan Buus

Ollevier Meaux

Jaecques Wechsteen

Jan Garbau

Jan Vermeulen

Mahieu Ryckewaert

Jan Dever

Nicola Dydie

Mahieu Petrys

Maercx Le Conte

Jacob Vermeersch

Passchier De Quidt

Passchier Becque

Pieter Van Uxeem

Jan Despree

Boudewyn Baryseel

Pieter Camerlynck

 

f° 15r

 

Mahieu Boone

Jan De Swarte

Mahieu Meaux

Jaecques Baryseel

Carel De Rycke

Daneel Houvenaghel

Mahieu De Rudder

Jan Beyaert

Mahieu Wyts

Jan Kiecken

Daneel De Vriendt

Jaecques Weechsteen

Andrieu Fache

Mahieu Van Peperstraete

Ferdinanders (sic) Van Dromme

Pieter Van Oudendycke

Jan De Hulder

Mahieu Van Stavele

Claude Snellaert

Jan Daurou

Urbain Masyngarbe

Jaecques Bariseel

Jan Maerten

Jan Loy

Jan Valleé

Clays Piccavet

Clays Piccavet filius Philippes

Daneel De Bert

Guilliame Beicque

Colaert Maerten

Guislain Vermersch

Jan Vermersch

Mahieu Vermersch

Fransois Lauwyck

Maxmilliaen Pattou

Christiaen Maerten

Guilliames Van Ackere

Pieter Bay

Dieric Verwaerde

 

f° 15v

 

Jaecques Du Hamel

Jan De Groote

Dieric De Clercq

Adriaen De Beuvry

Clays De Tummerman

Jaecques De Lourie

Jan Oultres

Joos Roustraet

Anthonne Savaette

Michiel Cleenewerck

Jan Berteloot

Mahieu De Clercq

Franchois De Clercq

Passchier De Clercq

Jaecques De Sittere

Jan De Sittere

Clays Moreel

Clays De Clercq

Nicolays Ammeloot

Jan Messiaen

Mahieu Van Uxeem

Loys De Sittere

Guilliames Inghelaert

Nicolaus De Loornez

Jan Vander Waerde

Franchois Vermersch

Mahieu Staes

Jaecques Verwaerde

Pieter Duvette

Deryck De Febure

Lambaert Pouillion

Jaecques Huughe

Jacob Volpoet

Clays Accaert

Michiel Vermeulen

Clement Fantanne

Nicolays Cleenewerck

Caerle Sernyclays

 

f° 16r

 

Nicaesen De Laeter

Jaecques De Roo

Clays Gobrecht

Mahieu De Febure

Jan Lauwyck

Robert Dommein

Hendric Collaert

Dieric Van Berten

Jan Pattou

Jaecques Smagghe

Jan Guissen

Michiel Schepen

Jaecques Velghe

Jan Beicque

meester Clays Prum

Clays Reubrecht

Severyn Tancre

Colaert Bay

Jan Gurbedon

Jan Smagghe

Jan Smagghe filius Caerle

Hendric De Vynck

Pieter Cocle

Jan Boone

Jan Maerten

Lauwyck Vermeulen

Jan Weechsteen

Mahieu Vander Waerde

Jacob Bay

Antheunes De Syttere

Jaecques De Valckenaere

Mahieu Pouillion

Pieter Swynghedau

Jan Salenbien

Pieter Vander Lynde

 

f° 16v

 

Chaerle Crayse

Christiaen De Pecke

Caerel Byoret

Jan Everaet

Daneel Maerten

Colaert Verwaerde

Passchier Inghelsche

Pieter Caron

Anthoine Kovoet

Jan Willem

Cornelis Groson

Christiaen Lievekyndt

Pieter Van Belle

Anthoine Van Hove

Mahieu Lamoot

Pieter Van Costenoble

Jaecques Lamoot

Jaecques Van Stavel

Joos Van Ryckeghem

Mahieu De Keuwer

Pieter De Schodt

Jaecques De Witte

Joos Bubbe

Jan Hoornaert

Pieter De Mol

Jan Steenkyste

Pieter Van Uxeem

Jaecques Van Uxeem

Carel Van Uxeem

Mahieu Van Uxeem

Jan Van Uxeem

Jan Van Merris

Clays Ellieul

Maercx Chieux

Jan Christiaen

Jan Van Costenobel

Mahieu Van Costenobel

Jan Du Molein

Pieter Duré

Pieter Van Per

 

f° 17r

 

Jan De Nocq

Maellaert De Caesteker

Thomaes Le Porcq

Jan Del Beicque

Franchois Wyccaert

Jan Roye

Jan Van Costenoble

Jaecques Van Uxeem

Jan Lauwyck

Jan Naye

Jacob Lauwyck

Carel Van Doorne

Jooris Roothaer

Anthoine Franchove

Pieter De Coonynck

Pieter Danikein

meester Jaecques Daniquein

Pieter De Back

Gilles Blanckaert

Pieter Logier

Pieter Pulmeter

Thomaes Semaertein

Jaecques Strupaert

Pieter Santzone

Jacques De Caesteker

Pieter Volan

Pieter Everaert

Clays Deren

Jan Latioloye

Adam Pachet

Jan De Hane

Clement Despie

Franchois Ente

Pieter Costenobel

Elias Van Damme

Franchois Leupe

 

f° 17v

 

Caerle Heughebaert

Clays Steculorum

Gilles Van Bettheleem

Jan Wallewein

Jan De Reij

Jaecques Van Blaren

Henry De Valois

Michiel Gheraert

Franchois Lovrij

Jospart De Bailleul

Mahieu Vanden Abeele

Pieter De Fevre

Matheus De Hane

Jooris De Hane

Jan De Fevre

Jehan Dupon

Pieter Wallewein

Michiel Wallewein

Ollevier Leupe

Jaecques De Queker

Caerle Vereecke

Thomaes Le Houck

Jan Ryckaert

Anthoine Du Flo

Thomaes Loot

Franchois Van Blarenberge

Caerle Logier

Christiaen Hennykein

Joos Boudewein

Jacob Trioen

Jan Logier

Ollevier Van Uxeem

Pieter Ysack

Franchois Isacq

Jan Van Blaren

 

f° 18r

 

Daneel Van Blaren

Jan Van Thourout

Matheus Du Bois

Jaecques Le Thomaes

Pieter Wicke

Gilles De Reij

Clays Doens

Pieter Wouts

Jacob Baelde

Anthoine Musenblé

Antheunes Derybru

Pieter Vanden Walle

Jan Beccaert

Philips De Vriendt

Jan Dommenycent

Clays Cardoen

Jan De Vos

Caerle De Vos

Jan De Schilder

Joos Boone

Caerle De Kersschieter

Christiaen Volbrecht

Pieter Maerten

Pieter Escaillet

Mahieu De Schilder

Pieter Rosar

Andries Wallewein

Jan Gone

Jacob Godtschalck

Jan Arnoel

Mechior (sic) Lampaert

Jehan Le Houck

Jan De Lantsheere

Pieter De Lantsheere

Jacob De Lantsheere

 

f° 18v

 

Clays Godtschalck

Jacob De Vos

Toussein Cordier

Franchois Jeumaere

Pieter Trioen

Pieter De Coonynck

Jan De Cnef

Jacob De Corte

Jan De Corte

Daneel De Corte

Isack Annoot

meester Jaecques Cordier

Henrij Van Haverbeke

Waelraem Le Maheu

Jan Van Haverbeke

Franchois Huette

Caerle Pondt

Jacob Pondt

Jan Trioen

Jaecques Ducq

Mahieu Petilloen

Jan Voorzeune

Maheu Behaghele

Jacob De Kersschieter

Daneel Sanctreine

Pieter Bevele

Jooris De Coteree

Pieter Martier

Christiaen De Mol

Franchois De Waghemaecker

Matheus De Quecker

Jan Grisoen

Clays De Kersschietre

Jaecques Charles

Geremias Desmaré

Pieter Desmaré

Jaecques De Gavere

 

f° 19r

 

Ollevier De Gavere

Franchois De Coonynck

Fransois Dieusaert

Caerle De Hane

Pieter Blanckaert

Gilles Beaupred

Jaecques Prengier

Christiaen De Coonynck

Matheus De Smet

Jan Verhaghe

Jooris Everaet

Gilles Colein

Jan Van Biervliet

Pieter Verhaghe

Jacob Godtschalck

Mahieu Wicke

Jan Dieusaert

Gilles Vermersch

Pieter Wicke

Jan De Smet

Clays De Back

Clays Fornier

Ollevier De Ruelle

Jhan De Ruelle

Mahieu Boudewein

Jaecques Wicke

Jaecques Boudewein

Jacob De Hane

Jan Cordier

Antheunes Wallewein

Michiel De Vey

Mahieu Hully

Loys Ployaert

Passchier Le Lys

Michiel Heyte

Pieter Le Thomaes

Franchois De Seure

Antheunes Van Acker

 

f° 19v

 

Jan De Febvre

Jan Du Mortier

Anthoine Blanckaert

Chaerle Blanckaert

Nicasen Heyte

Pieter Heyte

Walraem Desmariseau

Mahieus Desmaryseau

Michiel Woussen

Jan Dodeyne

Jan Ente

Ghilein Ente

Pieter Godtschalck

Anthoine Becue

Guilliames Van Biervliet

Ghilein Wallewein

Caerle Dieusaert

Caerles Dieusaert filius Carle

Mahieu Van Theune

Christiaen Dieusaert

Mahieu Van Acke

Jan Van Ackere

Clement Floteau

Jan Raubaut

Jacob Heughebaert

Denys Morret

Jan Wicke

Franchois Leupe

Jan Leupe

Daneel Leupe

Franchois De Hane

Gillis De Palmeter

Hector Dieusaert

Caerle De Coonynck

Jooris De Coonynck

Jan Folquet

 

f° 20r

 

Clement Foulquet

Christiaen Van Kemmele

Jan Vermersch

Jacob Ver Haghe

Mathys Floteau

Passchier De Coonynck

Pieter De Croix

Clement De Kersschieter

Franchois Bartier

Jaecques Bartier

Jacob Fornier

Jacob Floteau

Noel Desprez

Pieter Heughebaert

Clays De Quecker

Jo Han

Mahieu Fornier

Franchois De Raet

Jan Pachet

Jacob Abeel

Pieter Logier

Jan De Quecker

Clays De Brune

Jacob Vanden Bussche

Pieter Van Theune

Pauwels Vanden Driesche

Gilles Dodeyne

Clays Oreel

Gilles De Schilder

Martein Bessaert (sic)

Jaecques Gallaert

Jan Pauwels

Pieter Dermariseau (sic)

Florent Willaert

Pieter De Quecker

Jan Druet

Pieter Lone

 

f° 20v

 

Nicola Chaerle

Jaecques Fockenoy

Mahieu De Vroy

Franchois Ente

Pieter Behaghe

Jan Woussen

Jacob Vande Bussche

Jan Ente

Jan Laet

Franchois De Kersschieter

Pieter De Coonynck

Pieter De Busschop

Pieter Le Ducq

Pieter Jeure

Noel De Laet

Franchois Lichvoet

Thomaes De Coonynck

Jacob Vande Walle

Pieter Beccaert

Jan Annoot

Pieter Desprez

Gilles Baelde

Jan Cornette

Adam De Schilder

Daneel Verdonck

Maellaert Jeumaere

Antheunes Wicke

Thomaes De Boo

Matheus Vanden Driessche

Philips Desbonnet

Jaecques Pionet

Caerle Belaen

Daneel Behaghe

Joos Verhaghe

Jacob Faghele

Philips Moreel

 

f° 21r

 

Philips Vanden Driessche

Joos Dieusaert

Franchois Widooge

Hendric Goudenhooft

Guilliaume Cauwersyn

Franchois De Meulenaere

Jan De Raet

Jan Gemaer

Jan Behaghel

Abraham Van Thorout

Passchier Van Thorout

Mahieu De Velwe

Christiaen Neufville

Jan Steculorum

Pieter Wiccaert

Jhan Durie

Michiel Heynaert

Jacob Liebaert

Gilles Caerle

Gregore Hennykein

Jhan Joije

Pieter Grimbeer

Jan Dove

Jaecques Du Quesne

Jan De Coussemaecker

Andries Van Uxeem

Guilliame Le Leu

Mahieu Voet

Pieter Provoost

Lauwynck Voet

Antheunes Grimbeer

Jan Van Moen

Philippe Van Merres

Jan Oreel

Franchois Van Acker

Pieter Vanden Duutsche

Gilles Ozeel

Jan Vanden Walle

 

f° 21v

 

Jan Thybault

Pieter Houvenaghel

Jaecques Hennaert

Franchois De Smedt

Antheunes Vande Bussche

Pieter Dodeyne

Bernaert Du Quesne

Marcx Cop

Mahieu Braem

Caerle Blanckaert

Jan Dieusaert

Nicola Du Boo

Pieter Braem

Antheunes Le Ducq

Franchois De Coonynck

Hendric De Coonynck

Jacob Behaghele

Franchois Fontayne

Mathys Van Merrys

Jooris Floorizeune

Caerle Vermersch

Franchois Vermersch

Jan Moerkercke

Jooris Semartein

Christiaen Baelde

Jacob Ente

Jaecques Heughebaert

Franchois Hardeman

Franchois Van Damme

Pieter Fornier

Jan De Hane

Hendric Van Damme

Franchois Fornier

Michiel Behaghel

Caerle Pauwel

Mahieu Du Ree

 

f° 22r

 

Franchois De Coonynck

Franchois Carpentier

Franchois Jeumaere

Boudewyn Mortier

Jaecques Logier

Jaecques Van Damme

Passchier Van Damme

Pieter Meaux

Clays Vermersch

Jaecques Buseyne

Christiaen Verdonck

Joos Jeumaere

Franchois De Hane

Lauwerens De Brune

Hendric De Brenne

Franchois Hallynck

Jooris Priem

Jooris Pachet

Jan Verbeke

Caerle De Coonynck

Pieter Morteleyke

Pieter Durlein

Toussein Grison

Daneel Boone

Pieter Backer

Ghilein Ente

Joos Ente

Michiel Verlene

Mahieu Caudron

Hector Du Bois

Pieter Vanden Acker

Pieter De Coonynck

Joos Sint Martein

Martier (sic) Fornier

 

f° 22v

 

Maerten Dieusaert

Daneel De Raet

Gilles De Raet

Clement De Raet

Jaecques Behaghele

Caerle Hardeman

Pieter Taffein

Robert Taffein

Guilliames Wouts

Jan Wallewein

Guilliames Vermersch

Jaecques Parein

Pieter Vermersch

Christiaen Verdonck

Franchois Cazier

Hendric Godtschalck

Jan Van Uxeem

Philippe Verlie

Jan Pannecoucke

Caerle Reubrecht

Jaecques De Grave

Ollevier Baillieul

Jan Boysier

Jan De Caesteker

Mahieu Bril

Pieter Theten

Jaecques De Lannat

Jan De Prau

Jan De Coussemaecker

Jan Le Doux

Nicola Delhaije

Antheunes Christiaen

Maerten Herrinck

Pieter Van Acker

Jaecques Delhaye

Henry Migno

Jaecques Magre

Omaer Willaert

 

f° 23r

 

Pieter Delhaye

Adriaen Benau

Jaecques Visaige

Jan Chieux

Ollivier Houcke

Anthoine Ledour

Jan De Brune

Gilles Van Uxeem

Gilles Van Uxeem filius Gilles

Jan De Roo

Jaecques De Meulenaere

Clais Chieux

Jan Binau

Pieter Hoybant

Pieter Coolen

Jaecques De Brune

Guilliames Ledour

Andries Van Acker

Caerle Bakelroot

Mahieu De Vos

Isembaert Toreel

Anthoine De Laval

Jan De Brune

Mahieu De Coussemaecker

Guilliames Carlup

Jhan De Veine

Pieter Domaere

Pieter Rogeé

Jean Thomaes

Franchois Van Uxeem

Jan Beghein

Gilles Provoost

Pieter Annoot

Pieter Annoost (sic)

Jaecques Paresys

Gilles Ackaert

Franchois Provoost

 

f° 23v

 

Gilles Van Uxeem

Jan Le Grein

Jan De Veine

Jan De Long

Franchois Desmarez

Pieter De Croux

Jan Jacob

Jan Cailloo

Bertholomeaax Carput

Caerle Chieux

Pieter Delhaye

Caerle Liebaert

Pieter Molluwe

Pauwels Heughebaert

Pieter Poulloun

Franchois Van Costenoble

Guilliames Loaghere (sic)

Jan De Caesteker

Clement Delhaye

Pieter Brillant

Pieter Carpentier

Pieter Grave

Clement Sack

Robert De Waerde

Jan Houvenaghel

Marius Delhaye

Caerle Desmilliere

Anthoine Pottier

Thomaes Lenglaert

Pieter Henney

Anthoine Delhaye

Mahieu Provoost

Jaecques Streck

Jan Streck

Jaecques Anseel

Michiel Dervaux

 

f° 24r

 

Roelant Cambier

Mahieu Houfwytte

Franchois Graveleyne

Mahieu Van Acker

Passchier Cappoen

Maillaert Bailleul

Collaert Signe

Jan Morreau

Bernaert Van Thouroudt

Franchois Dhenin

Anthoine Descamps

Christiaen Desbuson

Thomas Linglaert

Jan De Schilder

Clays Thibault

Adriaen Mahieu

Mahieu Le Bleu

Boudewyn Harynck

Jan Odent

Anthoine Alloo

Jan Widdein

Gilles Harynck

Gilles Lempiere

Mahieu De Turck

Pieter Harynck

Hendric Verbeke

Carel Verbeke

Pieter De Springhere

Lauwers Petillion

Jan De Turcq

Franchois Woessen

Anthoine Lefebvre

Jan Mahieu

Jan Salome

Clays De Coonynck

Anthoine De Rensy

 

f° 24v

 

Bertholomieux Rensy

Jan De Vroe

Clays De Vroe

Franchois De Vroe

Pieter Hennein

Anthoine Des Marez

Guilliames Del Baere

Anthoine Tourcein

Jaecques Del Baere

Gratran Del Baere

Jan Chieux

Jan Chieux filius Jan

Mahieu Thibault

Mahieu De Coussemaeker

Joannes De Laettre

Jan Emaere

Jan Emaere filius Jans

Pieter Del Beicque

Antheunes De Springhere

Maerten Vincent

Jaecques De Springhere

Antheunes Thibault

Jan Clarisse

Philips Becue

Jooris Van Pontfort

Robert Le Pere

Franchois Sempiere

Pieter Van Raes

Pieter De Hondt

Pauwel De Cocq

Jan Daucy

Jan Lenglart

Pieter Dausy

Pieter De Vos

Jan Thahau

Pauwel Ollevier

Coolaert Langhespey

 

f° 25r

 

Anthoine Ollevier

Andrieu Coone

Pieter Cornillie

Antheunes Plovier

Philippe De Loo

Jan Fache

Huubrecht Wullaert

Pieter Ollevier

Philippe Leuridon

Nicassen Heyte

Marcx Heyte

Jacob De Wilde

Tobias Van Poucke

Abraham Tancre

Jaecques Del Baere

Anthoine Du Ployts

Pieter Cousys

Jaecques Honaert

Hendric Alloo

Florens Alloo

Guy Du Floo

Jan Alloo

Jan Pissonnier

Caerle Bodein

Philippe de Salome

Nicasen Heyte

Jooris De Raet

Clays De Turcq

Pieter Lenglaert

Pieter Petillio (sic)

Caerle Furnier

Andrieu Leuridan

Pieter Hoonaert

Pieter Le Bleu

Antheunes Heughebaert

Michiel De Schilder

Caerle Chieux

 

f° 25v

 

Paschier Wullaert

Caerle Cocle

Pieter De Caester

Hendric Ozeel

Denys Le Hayge

Pieter De Raet

Samsoen Goudezeune

Mahieu Goudezeune

Mahieu Goudezeune filius Mahieu

Robert Ordonnier

Boudewyn De Quesne

Abrahaem De Mey

Florent Domicent

Jaecques Raseine

Loys Hosde

Pieter Fagoot

Pieter Fagoot filius Joos

Noel Le Bleu

Michiel Maveau

Pieter Morel

Caerel Heughebaert

Jan Le Roij

Jan Du Hammeau

Danneel Reubeuse

Mahieu Reubein

Mahieu Reubein filius Mahieu

Jan De Roo

Pieter Teestelynck

Gilles De Springhere

Caerle Ousten

Jan Ozeel

Jaecques Ozeel

Jaecques Mylle

Colaert Cambier

Jan Cambier

 

f° 26r

 

Pieter Baillou

Pieter Vanden Broucke

Gheraert Petillon

Nicolays Sosier

Jan Goudezeune

Jacob Goudezeune

Jan Van Elst

Jaecques Chieux

Marcx Chieux

Lucas Fagoot

Pieter De Vroe

Pieter Van Nieuwenhuuse

Pieter Goudezeune

Jaecques Harynck

Mahieu Parmentier

Loys Hameau

Mahieu Ozeel

Michiel Chieux

Mahieu De Madelaere

Jan Harynck

Jan Solde Umor

Franchois Buus

Marcx Le Grain

Franchois Thibault

Franchois Meur

Jaecques Laret

Gilles Wullaert

Greugol Beicque

Lambert Cnockaert

Gilles Du Hayon

Pieter Du Hayon

Jaecques Du Metz

Andries De Turcq

Mahieu Burgh

Gilles De Kersschieter

Caerle Blanckaert

 

f° 26v

 

Pieter Vande Bussche

Franchois De Vroe

Michiel Segon

Jaecques Nory

Pieter Bugunné

Joos Rigolle

Jan Le Grain

Nicolais Visaige

Caerle Beye

Franchois Houvenaghel

Mahieu Mahieu

Jaecques Mahieu

Jaecques Del Lys

Passchier De Turcq

Pieter Vandewalle

Steven Wyccaert

Pieter Preingiel

Paul De Metz

Pieter Ozeel

Caerle De Fyne

Gheraerdt Verkijn

Thomas Loridan

Jaecques Blanckaert

Jan Del Beicque

Maillaert Du Ribrau

Antheunes Du Ribrau

Hendric Ozeel

Pieter Bay

Jan Mahieu

Jan Clay

Pieter Delestré

Denys Bentein

Mahieu Thahou

Pieter Visaige

Philips Del Beicque

Lauwerens De Schilder

Franchois Visaige

Antheunes Van Houcke

Pieter Vatebeyne

 

f° 27r

 

Andrieu Cataeu (sic)

Nicolais Thery

Andries Joos

Caerle Dhalemme

Philips Prengier

Mahieu Le Roy

Anthoine Loridon

Pieter Danssonneville

Pieter De Turcq

Jaecques Messiaen

Jaecques Clement

Jan Provoost

Jaecques Costenobel

Jaecques Pico

Joos Wercines

Jan Remmery

Jan Baelde

Jacob De Coonynck

Jan Van Uxeem

Jan Willaert

Jaecques Du Ploijts

Jooris De Raet

Jan Bugunne

Jan Baye

Jan De Schilder

Jaecques Moreau

Anthoine Vande Bussche

Anthoine Le Leu

Franchois Le Mahieu

Pieter De Fyne

Gilles Leingneel

Philips Routru

Andrieu Vaes

Franchois Turpain

Pieter Heughebaert

Pieter Gulunne

Anthoine Delaval

Ghilein Van Acker

 

f° 27v

 

Pieter Wullaert

Pieter De Brune

Jaecques Du Ployts

Hendric Fournier

Caerle Fournier

Caerle Wegghe

Franchois Le Secq

Pieter De Vos

Franchois Rousdau

meester Jan Harduwin

Pieter De Dours

Pieter Bane

Abraham Ryde

Pieter De Schietere

Loys Hosde

Mahieu Dela Baere

Anthoine De Brune

Jaecques Voorde

Anthoine Desmarisael

Franchois Heughebaert

Franchois Ente

Franchois Arnout

Hendric Vermeulen

Pieter De Rycke

Guilliames De Rycke

Jan De Rycke

Jaecques Rasier

Guilliames Barbry

Gabriel Buseyne

Rogier Buseyne

Jan Saingneel

Daneel Vermeulen

Franchois De Caesteker

Jan De Clercq

Jaecques De Vroe

Jooris Caule

 

f° 28r

 

Jooris Fockenoy

Franchois De Vicq

Pieter Van Mourkercke

Bertholomaux Poidin

Mahieu Accaert

Franchois Behaghele

Jan Cakelin

Franchois Jans

Lucas Vermersch

Jan De Wulf

Jaecques Vanden Steene

Pieter Annoot

Franchois Vermeulen

Jan Valcke

Jan Valcke doude

Andries Houvenaghel

Guillaumes Van Renynghe

Jeroon Balde

Jan De Byde

Jan Baelde

Steven Feburij

Caerle De Smytter

Jan De Caesteker

Andries Parent

Jan De Wilde

Carel De Mey

Noel Hamau

Ghilein Baelde

Pieter Provoost

Pieter Parent

Jacob Baelde

Mathys D Schilt

Clays Goudenhooft

Jan Petipa

Jan Van Hecke

Gilles Van Renterghem

Paul Selle

Ollevier Vermersch

Jacob Faghele

 

f° 28v

 

Jan Wegghe

Christiaen Arnout

Joos Cambier

Gilles De Vroe

Jaecques De Raet

Carel De Quidt

Mahieu Le Court

Franchois Garbez

Pieter Vande Voorde

Jan Vande Broucke

Jaecques Van Duele

Floris De Zittere

Pieter Woussen

Martin Petipa

Franchois De Langhe

Cornelis Bliecq

Franchois Smagghe

Pieter Pardieu

Mahieu De Hongher

Pieter Valcke

Olivier Morilon

Jan De Hoorne

Clays Boudry

Franchois Bacques

Martin Lambre

Franchois De Quecker

Christiaen Van Hove

Robert De Lobeau

Marx Pardieu

Mahieu Rouseau

Jaeques Vermersch

Franchois Lontgens

Gilles Tummerman

Franchois Woussen

Jaeques Van Acker

Pieter Rouseau

Pieter Jooris

Clays Gryson

Mahieu De Haze

Guilliaume De Jonghe

Renault Garbez

Jan De Rave

Anthoine Garbe

Pieter Voet

 

f° 29r

 

Paul Millaert

Pieter De Croq

Jan Valcke

Martin Walin

Antheunes Boone

Mahieu Paresis

Antheunes Wissocq

Jacob Beynaert

Jan De Muster

Caerle De Muster

Pieter Porrent

Clays Qeuestroy

Christiaen De Crocq

Christiaen De Mey

Christiaen Moreel

Franchois De Mey

Franchois De Borgher

Mahieu Buen

Franchois Ryckebusch

Pieter Robyn

Pieter Maillaert

Marcqueisz

Pieter Van Rentegheen

Gillles De Mey

Christiaen De Crocq

Pieter De Freter

Hendric Verstraet

Maillaert Tummerman

Hendric De Coster

Maillaert Van Graefschepe

Andrieu Quere

Jan Makereel

Jan Joos

Jacob Ryckebusch

Mahieu Jongherycx

Gilles Van Peene

Pieter Vanden Broucke

Pieter De Coster

Jan Boone

Franchois Verhaeghe

Caerle Caesteker

Daneel Ruckebusch

Jan Van Inghelandt

Jan Moerreel

Pieter Maes

Joos Ryckebusch

 

f° 29v

 

Jan Van Graefschepe

Christiaen Van Graefschepe

Mahieu De Nuwere

Jan Doutters

Jan De Swarte

Jan Dauchy

Lieven Ollevier

Anthone De Brughe

Mahieu Bouve

Pieter Lureel

Gilles Lureel

Mahieu Ryckebusch

Mahieu Huughe

Nicola Clement

Nicola Clement d’jonghe

Adriaen De Mey

Jacob Verschoore

Pieter De Quidt

Anthone De Quidt

Pieter Ley

Jan Bouve

Careel Lureel

Antheunes Pacquet

Pieter Woutters

Julien Despreij

Jeroon Despreij

Pieter Bouve

Jaecques Jansoone

Jan Boussaert

Jan Vanden Casteele

Jan Baervoet

Pieter Coster

Urbain Verstraet

Maerten Lauwyck

Clays Clays

Mahieu Clays

Anthone Geckiere

Jan Vande Foosse

Simoen Andries

Mahieu Quirret

Jaeques Warein

Jan Seerins

Mahieu De Val

Clais De Boutter

Jan Magre

Hendric Vanden Casteele

Pieter Arnout

 

f° 30r

 

Hendric De Groote

Mahieu De Groote

Clays Bernaert

Guillaumes Kerfiser

Simoen Picavet

Maillaert Van Peene

Bouden Caulier

Pieter Van Peene

Jan Heneman

Pieter Boutte

Caerle La Beke

Clais De Zittere

Mahieu De Zittere

Claude Bryse

Mahieu Cardinael

Guillaumes Vander Schoore

Jan Deyne

Pieter Huughe

Caerle Van Acker

Pieter Cattoen

Pieter Baudelet

Jan Weens

Mahieu Vande Baere

Joos Caerdinael

Pieter Valle

Pieter De Schippre

Adriaen De Munck

Jaeques Kerfuyker

Guilliames Merin

Jacob Vanden Bussche

Jacob Maes

Jan Preum

Hendric Bouve

Jan Bonne

Hendric De Pours

Jan Cleenewerck

Jacob Hem

Jan De Clerck

Jan Braem

Jan Kiecken

Hendric De Rycke

Jan Orijn

Deryck De Pyper

Jan Van Poullien

Jan Schoonecnape

 

f° 30v

 

Mahieu De Witte

Colaert Quaclays

Hendric Ryckebusch

Clays De Pyper

Mahieu Becq

Pieter De Witte

Gilles Dey

Cornelis De Frieter

Joos De Veye

Pieter De Quidt

Hendric Du Buus

Dieric Lantuut

Mahieu Boone

Christiaen De Vriendt

Charles Ternynck

Pieter De Bautter

Mahieu Van Hove

Mahieu Ternynck

Jan De Rycke

Franchois Ternynck

Jan Moereman

Guilliaemes Cattoen

Jan Van Pouillien

Allexander Hendman

Jan Ewelwyn

Mahieu Quaclays d’oude

Mahieu Quaclays

Clays Ryckebijsch (sic)

Jan Ryckebusch

Mahieu Van Straet

Pieter Colpaert

Mahieu Vander Haghe

Mahieu De Pyper

Mahieu De Smis

Antheunes Waele

Franchois De Beicke

Jan De Boudt

Hendric Vander Haghe

Franchois Ternynck

Pieter Vander Waerde

Michiel Antheunes

Guilliames De Swarte

Pieter Ruckebusch

Joos Lottin

Michiel Cardinael

 

f° 31r

 

Jaecques Gobrecht

Mahieu Van Neufvillle

Mahieu Baert

Jan De Groote

Jan Spynt

Jan Trioen

Pieter De Vos

Guilliaemes Trioen

Jaecques De Met

Pieter De Moy

Joos Van Daele

Jan Du Buus

Clays Waele

Pieter Baert

Jan Baert

Mahieu Baert

Pieter De Schilder

Jaecques Du Buus

Jaecques De Zittere

Dieric Spetebroot

Franchois De Boutter

Jan Van Acker

Pieter Beyaert

Calys De Zittere

Antheunes De Baudt

Pieter De Baudt

Jacob De Bouttre

Guilliames Lamblyn

Jacob Vander Lynde

Adriaen Sackeleure

Jan De Vogele

Franchois Ternynck

Jospaire Beccue

Boudewyn De Mey

Franchois Danys

Jaecques Legruu

Jaecques Bouve

Jacob Maes

Dieric Faes

Mahieu Van Acker

Philips Van Cokelbeicke

Denys Ruckebusch

Pieter Ruckebusch

Caerle Ruckebusch

Jan Vanden Kerkhove

Joos Ameloot

Pieter Paulus

 

f° 31v

 

Jan Van Daele

Pieter Obert

Jacob De Boudt

Pieter De Hoornes

Clays Vander Haghe

Jaecques Meurein

Pieter Willay

Pieter Polentier

Jacob Ducq

Loys ...

Clays Cattoen

Robert ...

Pieter Tryoen

Mahieu Vander Straete

Clays Vander Straet

Jan Heneman

Jan Coevoet

Christiaen De Ghelcke

Mahieu De Swarte

Jaecques Schers

Pieter Ternynck

Lambert Pieret

Chaerles Van Pouillien

Clays Ryckebusch

Mahieu Ruckebusch

Michiel Collaert

Caerle Collaert

Guilliaemes Van Bleus

Mahieu Van Bleus

Adriaen De Bert

Michel Ghebiet

Pieter Kieckel

Mahieu Waele

Jan Coolaert

Antheunes Cutsaert

Pieter Cutsaert

Jan Cutsaert

Pieter Van Dycke

Jan Heneman

Jan De Vynck

Robert De Roo

Michiel De Boomere

Pieter Vander Baere

Mahieu De Houtter

Dieric Waele

Joos De Lantsheere

Jan Cattoen

Antheunes Cattoen

Mahieu Van Bleux

Jan Waele

 

f° 32r

 

Christiaen De Laettre

Jaecques Lottein

Ghilein De Huddere

Joos Kerckele

Loys Van Hove

Maillaert Ruckebusch

Mahieu Kiecken

Mahieu De Coster

Boudewyn De Loye

Jan Swynghedauw

Mahieu Hammeau

Pieter Van Peperstraet

Jan Verscheure

Caerle Mortier

Clays Cauwet

Clement Clep

Caerle De Vos

Joos Bolengier

Pieter De Roy

Franchois De Witte

Pieter Huughe

Passchier Van Hove

Pieter Labroye

Vincent Gauwe

Jan De Coonynck

Jan Accaert

Jan Beicque

Jan Veinein

Andries Verbiese

Jan Mecket

Boudewyn Van Hille

Pieter De Bane

Jaecques Denglo

Jan Ruckebusch

Franchois Taccoen

Mahieu Porret

Pieter Taccoen

Pieter Plateboet

Maiellaert De Creus

Clays Platevoet

Christiaen Willaert

Jan Taccoen

Pieter Maselys

Mahieu Belle

Franchois De Plancke

Thomas De Platvoet

 

f° 32v

 

Jan Thibault

Robert Dose

Pieter Del Piere

Lampsen Porent

Franchois De Poorter

Dheer Mahieu Onof

Christiaen Onof

Robert Onof

Jan Onof

Jan Savaete

Jan Van Beddeleem

Jan Suppis

Guillaumes Suppis

Pieter Meau

Jaecques Du Mollein

Jan Gruson

Hendric Le Ca

Franchois Le Ca

Michiel Le Ca

Jan Weuten

Pieter Van Oost

Mahieu Mortier

Pieter Dariet

Jan Van Hove

Jacques Annoot

Jooris De Seure

Franchois Coornaert

Jooris De Mersseman

Mahieu De Mersseman

Franchois Wosen

Jacob D'Hongher

Jan Accaert

Pieter Compte

Gille Porent

Willem De Dutsch

Jan Mechie

Franchois Van Blarenberghe

Jan Vander (sic)

Lauwyck Coolstock

Christiaen De Roo

Franchois Van Stavele

Caerle Van Stavele

Philips Houvenaeghel

Mahieu Vrammoudt

Jan Houvenaeghel

Pieter De Plancke

 

f° 33r

 

Jaecques Reubrecht

Jaecques Provoost

Antheunes Ysebrandt

Pieter De Witte

Clays Questroy

Jaecques Surpis

Jan Chieux

Pauwel Bouttelier

Pieter Tawuier

Jans Quaybeur

Pieter Verhaghe

Franchois Lefebre

Pieter Hallosserie

Jan Becq

Pieter Oustlant

Bartholomeaux

Caerle Delhaye

Jaecques Bayllieul

Loys Sengier

Pieter De Vos

Jacob De Lantsheere

Jan De Quidt

Hendric Houvenaghel

Gilles Billau

Jaecques Vrammoudt

Franchois Ysebrandt

Jaecques De Neu

 

Actum xvie maerte 1639 toorconden

PBane 1639

 

 

Bijlage

 

Recepta 22 maerte 1639

 

Hooghe edele ende moghende heeren

 

Wij zenden hierneffens het quohier vande

weerbaere mannen deser stede ende casselrie

in vuldoeninghe vande belastynghen van uwe reverentissimo

adverteren ten voorderen dat wij niet en connen

becommen onse quote inde IIIIm Ic mannen tot

vervullynghe vande vijf ghedesigneerde regimenten

opde gheprescirbeden voet ende zoo wij verstaen

hadden dat die vande casselrie van Ypre ghelyc

advertentie hadden ghedaen es dat zij ver..........

resolutie of men zoude tvolck raken (?)

bij lotynghe ofte kiesinghe, dies zij ons belooft

hadden, deellachtich te maken, zoudet tot noch

toe van hemlieden yet vernomen te hebben, wij

bidden alle lieden ons met een woort daerop

te willen verleenen resolutie om over daernaer

te reguleren, zoo verre het noot zij, dies

wij betrauwen dat meer overmidts wij hier

ghelast zijn met twee compagnien recruten

van het regiment van mijn heere Desgrange

es dat andere ghelycke orders hebben, zoo

dat zij schijnen hemlieden te vervullen opde

ouder voet, hiermede bidden te moghen

blijfven

 

hooghe edele ende moghende heeren

 

U lieden

 

oetmoedeghe dienaeren

Bailliu voocht der stede

ende casselrie van Belle

 

P. Bane

1639

 

XVIII maerte 1639

 
© 1999-2008 Mattias Pattyn