De ombudsdienst Huisvesting Huiswerkbegeleiding Jong Masala Kinderknutselen Praatgroepen Uitstap Lentefeest FeestvandeVrede Vormingsmomenten
Ombudsdienst
Huisvesting
Huisbezoeken
Huiswerk
begeleiding
Jong Masala
 Knutselen
Praatgroepen voor volwassenen 
Uitstap
Lentefeest
Feest van de Vrede
Vormings
momenten
  De ombudsdienst

De ombudsdienst

Naast emotionele opvang, overleg en informatie probeert men ook hulp te bieden op het vlak administratie, asielprocedure, huisvesting, OCMW, onderwijs, medische verwijzing, juridische bemiddeling, psycho-sociale hulpverlening, tewerkstelling enz.

Openingsuren:
dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9u. tot 12u.
maandag en woensdag
van 16u. tot 19u.

  home
Huisvesting

Huisvesting

Wij helpen zoeken naar kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting.
Dit gebeurt enerzijds door bemiddeling met kandidaat-verhuurders en anderzijds
door als tussenhuurder op te treden voor een aantal woningen.
Deze rol als tussenhuurder vraagt een zeer intensieve begeleiding.

  #terugnaarboven
  Huisbezoeken

Huisbezoek

Wij willen via regelmatige huisbezoeken de mensen van onze doelgroep informeren over de werking van Masala en over het samen-leven in en rond Sint-Truiden, om zo een vlottere integratie mogelijk te maken. Langs deze weg wordt er een vertrouwensbasis gecreëerd en een nauwer contact bereikt dan tijdens de ombudsdienst.

 
  Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding 

Voor jongeren vanaf 6 jaar met taalproblemen op school.
De begeleiding gebeurt in overleg met de school en is enkel op afspraak.
Maak die afspraak in Masala tijdens de openingsuren of telefonisch 011-486815.

  #terugnaarboven
  Jong Masala

Jong Masala 

Er zijn verschillende activiteiten voor jongeren
van 12,13 en 14jaar.
en voor jongeren
van 15, 16 en 17 jaar.
Voor informatie kun je terecht op Masala
011-486815.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken aan Jong Masala.
Ben je geïnteresseerd, geef ons een seintje, wij willen je graag in ons team verwelkomen.

  #terugnaarboven
  Kinderknutselen

Vakantie-activiteiten  voor kinderen

In de schoolvakanties worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Informatie hierover:
Masala 011-486815

  #terugnaarboven
  Praatgroepen

Praatgroep nederlands voor volwassenen 

Informatie hierover:
Masala 011-486815

  #terugnaarboven
Uitstap

Uitstap 

Op zondag 20 augustus 2017 gaan we traditiegetrouw op uitstap.Deze keer gaan we naar Technopolis in Mechelen. Van groot tot klein kan mer er experimenteren in het doe-centrum van technologie en wetenschap en er is ook een grote speeltuin.
Wij vertrekken om 9u stipt aan het station.
Inschrijven kan ten laatste
vrijdag 18 augustus om 12u.
Voor meer informatie kunt u terecht in Masala

  #terugnaarboven
 

Lentefeest

 

Lentefeest

Het jaarlijks Lentefeest werd vervangen door deelname aan het dwarsfeest van Broederlijk delen en ging door op
zaterdag 29 april 2017
Kerkveld onder de Abdijtoren in Sint-Truiden. Er was allerlei animatie.

  #terugnaarboven
  Feest van de Vrede

Feest van de Vrede

Ons jaarlijks "FEEST VAN DE VREDE" is een Sinterklaasfeest
en gaat door op
zondag 3 december '17

van 16 tot 20 uur.
Het feest is natuurlijk ook voor de volwassenen.
Er is allerlei animatie waaronder de traditionele Bingo en voor groot en klein zijn er cadeautjes voorzien.

  #terugnaarboven
  vormingsmomenten

Vormingsmomenten

Ons educatief programma bestaat uit een toelichting van de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en een schets van het ontstaan en de werking van Gastvrij Sint-Truiden.
Deze vorming richt zich zowel tot volwassenen (socio-culturele verenigingen, bezinningsgroepen,...)
als tot jongeren (scholen, jeugdbewegingen,...)

  #terugnaarboven
   

Meer weten? 
Vragen omtrent deze aktiviteiten?
Contacteer ons 011-486815
of gastvrij@telenet.be

  home