Gastvrij Sint-Truiden  
 

Historiek  Doelstelling  -  Financiering  -  Werking 

 
HISTORIEK

'Gastvrij Sint-Truiden' ontstond in 1993 als reactie op de -op dat moment- zeer racistische sfeer in Sint-Truiden. Droevig hoogtepunt hiervan was de molotov-aanslag tegen een Sikhwoning op 16 augustus 1993. Een aantal mensen vonden mekaar in de verontwaardiging over de talrijke verwijten, pesterijen en aanslagen die asielzoekers ondergingen.

Het Centrum voor Basiseducatie, dat ook taalles geeft aan anderstaligen, kreeg steeds meer vragen over de asielprocedure, maar ook klachten over de slechte huisvesting, ingegooide ruiten als bedreiging, etc.

Zo onstond na de aanslag in 1993 een feitelijke vereniging van geëngageerde individuen en enkele medewerkers van basiseducatie die haar eerste stappen zette in de -vaak individuele- hulpverlening.

De naam van de vereniging maakt heel goed duidelijk wat het opzet is:
van Sint-Truiden een GASTVRIJE stad maken.

 
   
 

DOELSTELLING

De feitelijke vereniging groeide uit tot een V.Z.W. met als statutaire doelstelling:

  • Onthaal bieden aan asielzoekers, ontheemden en migranten zonder voorbehoud van nationaliteit.
  • Integratiegerichte begeleiding.
  • Coördinatie van vrijwilligerswerk.
  • Opzetten van sensibiliseringsinitiatieven met betrekking tot -kandidaat-vluchtelingen.
  • Nodige bijstand verlenen op sociaal, juridisch en medisch vlak nodig voor het verblijf en de in de wet voorziene faciliteiten.
  • Organiseren van solidariteitsacties tot het realiseren van de doelstellingen.
  • Opzetten van initiatieven die multicultureel samenleven ten goede komen.

De vrijwilligers en de professionele kracht blijven zich engageren om zowel het beleid (via overlegfora, acties, deelname vluchtelingendag, Limburgs Platform Vluchtelingen) als de brede samenleving, wakker te houden rond de schrijnende en mensonwaardige situatie waarin vooral niet-legale verblijvers moeten overleven en dit niet alleen met een proteststem, maar door op een constructieve manier oplossingen te blijven zoeken met alle actoren in de samenleving.

 
   
 

FINANCIERING

Vanaf 1995 kreeg de V.Z.W. via Welzijnszorg -met de heer Johan Leman als pleitbezorger- een fundamentele ondersteuning ten bedrage van
één miljoen BEF als aanzet voor de uitbouw en realisatie van de doelstellingen. Dit op voorwaarde dat er een vast referentiekader kwam met tenminste één deeltijds personeelslid en een huis met lage drempel voor vluchtelingen.

In 1996 en 1997 ontving de vereniging een verminderde bijdrage van 500.000 BEF.

Ondertussen moet er overal gezocht worden naar nieuwe financiële middelen.
Ben jij iemand met het hart op de juiste plaats of voelt uw bedrijf of instantie enig begrip voor de huidige situatie omtrent de asielzoekers?
Wij aanvaarden al uw financiële giften!
001-2558769-82

Aarzel niet en contacteer ons!
email@masala.be

Zo ontving de organisatie in de loop van haar bestaan een storting van de Koning Boudewijnstichting, de Provincie Limburg, de niet-gereglementeerde subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, OEVER, de stad Sint-Truiden (GROS) en de Europese Gemeenschap alsook van het Europees Vluchtelingenfonds.

 
 
 

WERKING

Gastvrij Sint-Truiden is het beheersorgaan en de beslissende instantie: alle vrijwilligers maken deel uit van de Algemene Vergadering. Alle belangrijke beslissingen worden ook daar genomen.

Ben je geïnteresseerd in de vluchtelingenproblematiek en wil je daadwerkelijk ook iets doen?

Aarzel niet en contacteer ons!
email@masala.be

Wij zoeken steeds VRIJWILLIGERS die willen meedraaien in onze werking.

terug naar startpagina

 

MET DE STEUN VAN

WELZIJNSZORG LIMBURG

 

Welzijnszorg

DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

boudewijnstichting  

EEN HART VOOR LIMBURG

 

Een hart voor Limburg  

NATIONALE LOTERIJ

 

Nationale Loterij terug naar startpagina

Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelings Samenwerking SINT-TRUIDEN

 

Sint-Truiden  

PROVINCIE LIMBURG