Sint-Martinus
begin
adres
actviteiten
personeel
het verhaal
creaties
chatbox
games.html
links
indo

Suggesties? mail ons!
 

Welkom op de Sint-Martinus School Site

Met de Martinusschool kiest U voor een school waarvan U overtuigd mag zijn dat je kind een volledige opvoeding zal krijgen.De school verwerkt de lessen in de sociale zin, in het zelf zoeken naar bekwaamheden, in het verwerken van verstandelijke en culturele inzichten onder de leiding van toegewijde leerkrachten.
Onze school is een trefpunt waar we met elkaar onze bevindingen doorgeven en tevens de problemen van elk kind een oplossing trachten te geven. Op materieel gebied willen we de school, gelegen in een landelijk kader, verder uitbouwen tot een gezellige plaats waar ieder kind graag zijn schooldagen zal doorbrengen.

De directies Ilse Van Craenenbroeck en Marc Verhulst