Robbe Comtesse

 

 


 

Technische Fiche

 

Lengte : 95 cm

Breedte : 23 cm

Totale hoogte : 150 cm

Masthoogte : 120 cm

Zeiloppervlakte : 30dm3

Gewicht : 3200 gr

 

 

J

 • Mooi eindprodukt

 • Goede zeileigenschappen, geschikt voor beginners

 • Uitstekende bouwbeschrijving, bouwplan 1:1

 • Romp en kiel uit één geheel

 • Prijs

L

 • Enkele zeer moeilijke bouwfases, geen beginnersboot, zeker niet voor een jeugdig publiek.

 • Enkele enerverende besparingen om de prijs van de bouwkit te drukken

 • Kwetsbare boeg

 

 

Beoordeling           

 

Kwaliteit bouwdoos :   ppppr

Bouwvriendelijkheid :   ppprr

Zeilkwaliteiten : ppppr

Subjectieve score : ppppr

 

Totaalscore : 75 %

 1. Inhoud Bouwdoos

  De bouwdoos, die vrij groot uitvalt, maakt al van bij het openen een goede indruk. Centraal ligt de romp met aangevormd zwaard, uit één stuk vervaardigd. Een aantal individueel verpakte onderdelen zijn netjes aan de binnenkant van het deksel vastgeniet. De beslagset bevindt zich in een apart doosje, ook hier weer zijn de verschillende kleinonderdelen individueel verpakt in helder doorschijnende plastic zakjes. Uit latere inspectie zou blijken dat er geen enkel stukje ontbreekt, hier en daar is er zelfs wat op overschot. Op de bodem van de bouwdoos ligt het zeil, opengerold tussen twee grote stukken karton om beschadigingen of kreuken te voorkomen. Een aantal grote proppen papier tenslotte zorgen ervoor dat alles op zijn plaats blijft. Zéér keurig !

  Wat ontbreekt zijn 2 servo's voor roer en zeilenverstelling (een speciale zeilwinch hoeft niet, en dat scheelt alvast een slok op de borrel). Voor het roer nam ik een gewone standaardservo, voor de zeilenverstelling werd gekozen voor een Hitec HS-715BB (speciale zeilverstelservo). Verder heb je nog een zender en ontvanger nodig, maar ook 2 busjes loden kogeltjes van 1 kg voor het ballastaandeel en dat vind ik wel een beetje krenterig. Hetzelfde geldt voor de bootstandaard die niet zit bijgesloten, hoewel de bouwbeschrijving wel vermeldt hoe je deze in elkaar moet zetten. Akkoord, de prijs van de bouwkit wordt hierdoor wel wat verhoogd, maar het zijn hoe dan ook essentiële bouwonderdelen, zeker in een bouwdoos die door Robbe naar de beginnende modelbouwer toe gepromoot wordt.

   

 2. Het Bouwen

  2.1. De Romp

  De eerste bouwstap begint met het voorbereiden van de romp en hier wordt al onmiddellijk een domper gezet op de bouwvreugde. Waar beide romphelften aan elkaar gezet zijn (linker- en rechterkant) loopt een lelijke lasnaad die voorzichtig afgeschraapt dient te worden en zelfs na zorgvuldig fijnschuren nog duidelijk zichtbaar blijft. Een laagje verf zal niet voldoende zijn om dit te camoufleren, (fijn)plamuren is de boodschap, wat voor heel wat extra werk zal zorgen.

  Wat echter veel erger is, de noodzakelijke openingen in de romp voor het schuifluik, dat achteraf toegang zal verschaffen aan de electronische componenten, en de achterkuip, zijn niet gemaakt. In de bouwbeschrijving zegt Robbe : "na meerdere keren inkrassen lostornen"... wat zéér optimistisch is uitgedrukt, het heeft mij uiteindelijk een ganse avond gekost om deze twee openingen na hard labeur en met behulp van ontelbare hobby mesjes te maken. Bovendien moet je uiterst voorzichtig zijn dat de juiste vorm gerespecteerd wordt. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat dergelijke werkzaamheden niet volautomatisch op de produktielijn hadden kunnen uitgevoerd worden !

  Tenslotte moeten in de romp de nodige gaten worden geboord voor de bevestigingsschroeven, schootdoorvoeringen, mast en roer. Ook hier had Robbe zich de moeite kunnen getroosten om op de juiste plaatsen een klein doorslagje te maken, nu komt hier heel wat (delicaat) meetwerk bij kijken. Nogmaals, het gaat hier om een beginnersboot ...


  Het verdere bouwverloop levert (gelukkig) geen noemenswaardige moeilijkheden op. Let er wel op dat je de houten inbouwplaat en andere houten onderdelen waterdicht maakt door ze bv. te behandelen met G4 Polyuretaanhars (VosChemie)

  De inbouw van de servo's en ontvanger is eenvoudig, Robbe beveelt het gebruik aan van servohouders voor roer- en zeilservo, maar ik verkoos deze envoudigweg te monteren op enkele op maat gemaakte blokjes hout. Tensotte voegde ik een zgn. "Voltspy" toe, wat een visuele controle van de spanning van de ontvangstbatterij erg eenvoudig maakt, wat op een zeilboot toch wel een nuttige accessoire is.

  2.2. Mast, bomen, zeilen en takeling

  De grootste moeilijkheid in deze fase is het nauwkeurig boren van de verschillende gaatjes in mast, giek en fokkeboom. Ook hier kan een beginnende modelbouwer (met een beperkt arsenaal aan werktuigen) voor grote moeilijkheden komen te staan. Een vaste boorstandaard en kleine spanvijs zijn hier onmisbaar. Het bevestigen van mast, bomen en zeilen verloopt verder probleemloos. Het afnemen en optuigen van de zeilen is eenvoudig, met uitzondering van de bovenste bevestiging van de fok aan de mast, wat voltrokken wordt door het vastknopen van de lijksnaar door een S-haak die in de mast geschroefd is, terwijl er voor gezorgd moet worden dat het voorlijk voldoende hard aangetrokken blijft. Dit had naar mijn bescheiden mening eenvoudiger gekund.

  2.3. Afwerking

  Het vervaardigen van boeg- en achterspreekstoel is niet écht moeilijk, maar vereist wel een grote hoeveelheid geduld. Het vervaardigen en solderen van de vershillende reling(onder)delen is een secuur werkje en een zekere ervaring in het (fijn)solderen is handig meegenomen. Ook het vervaardigen van de zwemladder en het nauwkeurig positioneren ervan tegen de achterspiegel (let op de goede werking van het opklapmechanisme!) moet met de nodige omzichtigheid gebeuren. Gezien het doelpubliek had Robbe deze onderdelen kant en klaar in plastic aan  de bouwdoos kunnen toevoegen.

  Hoewel Robbe in zijn bouwbeschrijving aangeeft dat schilderen van het model niet noodzakelijk is, kan ik mij moeilijk voorstellen dat zelfs een beginnende modelbouwer hier gevolg aan geeft. Ik besloot het geheel vrij sober te houden en spoot de ganse romp, na een eerste spuitdoorgang met plastic primer, in witte 2 componenten autolak (zie ook : de techniek van het verfspuiten), afgewerkt met een eenvoudige rode streep enkele centimeters boven de waterlijn. Tenslotte voelde ik dat het totaaluiterlijk van de boot gevoelig kon verbeterd worden door het aanbrengen van wat fineerhout in de kuip. Na met behulp van het bouwplan  eerst zorgvuldig de juiste vorm te hebben overgebracht op een dunne triplexplaat (0,4 mm), lijmde ik hierop afwisselend donkere en heldere stroken  fineerhout. Aanvankelijk wilde ik dit ook doen op het voordek, maar dit bleek wat te veel van het goede te zijn, dus liet ik dit gedeelte maar zoals het was.
   

 3. Het zeilen

  Op een warme zomerdag met net genoeg wind nam ik de Comtesse mee naar een nabijgelegen waterplas. Na een voorafgaande functie- en reikwijdtetest (oeps, roerservo verkeerd gepoold !) leverde ik haar over aan de natuurelementen. Even afduwen, en met half geopende zeilen keerde zij zich automatisch in de wind. Al vanaf de eerste meters schept deze zeilboot erg veel vertrouwen. Alle richtingen kunnen probleemloos worden aangestuurd. De snelheid is voldoende, de stabiliteit en wendbaarheid zijn uitstekend. De Comtesse heeft geen enkel probleem met wat hardere windstoten en helt dan gewoon wat verder over zonder dat dit echter ooit problematisch wordt. Omslaan is uitgesloten. De boot bleek achteraf ook goed waterdicht, na enkele uren zeilen bij kalme wind was er werkelijk geen druppel water in het binnenruim doorgedrongen. Enige voorzichtigheid is wel geboden bij het aanmeren : de boeg en vooral de boegspreekstoel zijn erg kwetsbaar en (zelfs) kleine aanvaringen met hindernissen worden slecht verdragen.  Zorg dat je tijdens je maiden trip een assistent meeneemt die de boot bij het aanmeren kan opvangen !
   

 4. Besluit

  De Robbe Comtesse is een erg fijne boot die zijn eigenaar voor weinig verrassingen zal stellen. Voor een redelijke prijs bekomt de beginnende modelbouwer een mooi afgewerkte zeilboot die weinig wensen onberoerd laat en overal op de nodige belangstelling van aanwezige toeschouwers zal kunnen rekenen. Enige schaduwzijde is de bouw van de boot waarvoor toch wel enige modelbouwervaring en het nodige gereedschap vereist zijn.