HET GEZONDE HEUPGEWRICHT

 
 


---

Een gewricht is een structuur in het lichaam waar twee beenuiteinden samenkomen. Het heupgewricht is een “kogelgewricht”: de bolvormige heupkop past in de pan of kom ter hoogte van het bekken. Beide zijn bedekt met een gladde, glinsterende laag kraakbeen met een dikte van een paar millimeter. Hierdoor kan het gewricht soepel bewegen in alle richtingen.

 

 

 

In een normale heup is de gewrichtsspleet tussen kop (1) en pan (2) overal even breed.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---

 

 

HET AANGETASTE HEUPGEWRICHT

 
 

 


---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschadigde heupkop in werkelijk-heid.

De slijtage van het kraakbeen en de vervorming zijn duidelijk zichtbaar.

 

Radiografie van de heupartrose.

Het beschadigde kraakbeen wordt steeds dunner waardoor de gewrichtsspleet verdwijnt.

 
 

 

 

 


---

 

 

DE HEUPPROTHESE

 
 

 


---

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De elementen van een heupprothese.

 

Radiografie van een heupprothese.

 
 

 


---

 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN

 
 

 


---

Bestaan er verschillende soorten heupprothesen?

Uiteraard. Het is aan de chirurg om bij elke patiënt afzonderlijk uit te maken welke prothese het best past. Maten en afmetingen worden zorgvuldig uitgetekend op de radiografieën. De juiste soort prothese wordt mede bepaald door de anatomie en vorm van het heupgewricht. Gladgepolijste ceramische koppen hebben de voorkeur op metalen koppen. Ceramische pannen zijn aangewezen bij jonge, actieve patiënten omwille van hun grotere weerstand tegen slijtage.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beencement gebruiken of niet?

De kunstpan in titanium wordt meestal probleemloos vastgeklemd in het bekken zonder cement. De steel wordt ingeklemd in het dijbeen, met of zonder cement. De keuze wordt bepaald door de vorm en de stevigheid van het dijbeen van de patiënt. Beide methoden – met of zonder cement – zijn evenwaardig.

 
 

 

 

 

 

 

 

Hoe lang gaat een heupprothese mee?

Het antwoord hangt in hoge mate af van de manier waarop u met dit juweeltje van techniek omspringt. Een verkeerde levenswijze na de operatie, zwaarlijvigheid en overbelasting zullen onvermijdelijk het slijtageproces versnellen. De huidige, moderne heupprothesen zijn gelukkig zo ontworpen dat elk element afzonderlijk kan vervangen worden, indien dit nodig mocht blijken. Bovendien zijn al deze elementen uit kwalitatief hoogwaardige materialen vervaardigd, waardoor de levensduur van de moderne prothesen op vijftien jaar of meer mag ingeschat worden. Dit is een hoopgevende vaststelling voor de groep van jongere heuppatiënten die in aanmerking komen voor een heupprothese.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---

 

 

DE OPERATIE

 
 

 


---

Een plaatselijke verdoving via een kleine prik in de onderrug is te verkiezen. Deze zogenaamde “peridurale” anesthesie wordt aangevuld met een lichte algemene verdoving tijdens de ingreep zelf, zodat de patiënt de operatie niet bewust hoeft mee te maken.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een insnede door de huid van 12 tot 15 cm volstaat om een heupprothese vlot in te planten. De heupkop wordt uit de pan gelicht: de slijtage van het kraakbeen wordt dan zeer duidelijk. De heupkop wordt op de juiste hoogte verwijderd.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitgesleten kraakbeen van de heupkom wordt verwijderd om de titanium kunstpan stevig te verankeren. De mergholte van het dijbeen wordt zorgvuldig gemeten en voorzichtig uitgefreesd.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vrijgemaakte dijbeen wordt de prothesesteel stevig verankerd, met of zonder cement.

 

 

Op de steel wordt een metalen of ceramische kop vastgeklemd.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe heupkop wordt dan in de kunstpan geplaatst. Het heupgewricht is opnieuw soepel. Tenslotte worden de spieren en de huid gesloten.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plaatsen van een heupprothese duurt 45 tot 60 minuten. Het bloedverlies is minimaal en een bloedtransfusie is dan ook zelden noodzakelijk.

 
 

 

 

 

 


---

 

 

NA DE OPERATIE

 
 

 


---

 

Dezelfde dag mag u terug naar uw kamer. Het geopereerde been ligt in een goot van mousse, om een comfortabele en ideale positie te verzekeren. De kinesist leert u bepaalde oefeningen aan: bewegen van de voeten en de enkels en opspannen van de beenspieren. Deze bewegingen zijn belangrijk om de bloedcirculatie te stimuleren.

 
 

 

 

 

 

De tweede dag verzorgt de verpleegkundige de wonde: het drainagebuisje wordt verwijdert en een nieuw verband wordt aangebracht. Nadien mag u een eerste maal “uit bed” opzitten op een stoel, uiteraard met de hulp van het personeel.

 
 

 

 

 

 

De derde dag leert u opnieuw stappen met een loopkader of krukken. Steunen op het geopereerde been is toegelaten en wenselijk.

 
 

 

 

 

Ongeveer één week na de operatie vordert het herstel vlot, zodat u dan meestal zelf kan rondwandelen met krukken. Afhankelijk van het herstel kan u huiswaarts keren tussen de achtste en de veertiende dag na de operatie. De haakjes worden twee weken na de ingreep verwijderd, hetzij in de kliniek, hetzij door de huisarts. Bij ontslag wordt een voorschrift voor bloedverdunnende spuitjes Clexane meegegeven voor een periode van tien dagen.

 
 

 

 

 

 

 

 

Verwikkelingen bij heupprothesen zijn zeldzaam en zeker niet van die aard om in angst naar de operatie toe te leven. De vorming van bloedklonters of flebitis wordt vermeden door dagelijkse bloedverdunnende Clexane spuitjes. Heupontwrichting of luxatie is meestal te wijten aan een verkeerde beweging. Infectie of besmetting wordt voorkomen door het toedienen van antibiotica tijdens de ingreep. Een minieme beenverlenging – 0.5  tot 1 cm – is in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk voor de heupstabiliteit.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


---

 

TERUG THUIS

 
 

 

 


---

Verdere oefeningen zijn nuttig en noodzakelijk om enerzijds de soepelheid van het heupgewricht te onderhouden en anderzijds de kracht van de heupspieren te versterken. Dit gebeurt bij voorkeur onder toezicht van de kinesist van uw keuze. Het voorschrift de voor kinesist bevindt zich in het “blauwe” informatieboekje: mobilisatie, gedoseerde spieroefeningen en verdere gangreëducatie. Op deze manier herwint u van dag tot dag meer zelfstandigheid, zodat stappen met één kruk en zonder kruk mogelijk wordt.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorschrift voor de kinesist is zeer belangrijk: géén massage op het litteken en géén oefeningen die pijn of overbelasting veroorzaken. Dring daarom bij uw kinesist aan om het voorschrift strikt te volgen!

 
 

 

 

 

 

 

Een eerste controleonderzoek met radiografie is voorzien twee maanden na de ingreep. Op dit ogenblik is de heup vaak soepel. Soms ervaart u nog een licht hinken: dit gebrek aan kracht is sterk afhankelijk van de toestand voor de operatie. Dit mag geen reden tot paniek zijn: het lichaam zal zich geleidelijk aanpassen aan uw kunstheup.

 

Vijf maanden na de ingreep volgt een tweede controleonderzoek. De toestand is nu vaak gestabiliseerd. De normale dagelijkse activiteiten kunnen volledig hervat worden.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op langere termijn is een driejaarlijkse controle nuttig om de evolutie te volgen aan de hand van radiografieën.

 
 

 

 

 


---

 

DE BIRMINGHAM HIP RESURFACING PROTHESE

 
 

 

 


---

 

 

In 1991 startte Dr. McMinn met het inplanten van een metaal-op-metaal heup, zonder plastiek element. In tegenstelling tot de klassieke heupprothese, wordt de heupkop niet langer weggenomen: alleen het kraakbeen wordt verwijderd. De metalen kunstkop wordt over de echte heupkop geplaatst. De metalen heuppan wordt in het bekken verankerd zoals bij een klassieke heupprothese.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de voordelen van deze methode ?

!  Het is een “conservatieve” prothese met behoud van de heupkop.

!  Deze prothese is vooral geschikt voor jongere, actieve personen.

!  De actieve levensstijl kan behouden blijven.

!  De revalidatie verloopt vlotter: één week opname, één maand met krukken.

 

Wat zijn de nadelen ?

     !  De insnede en het litteken zijn langer (± 25 cm)

     !  De resultaten op lange termijn (meer dan 10 jaar) zijn weliswaar hoopgevend,

   maar tot op heden onbekend.

 
Tekstvak: Home Tekstvak: Knieprothese Tekstvak: Heupprothese Tekstvak: Praktische tips Tekstvak: Nuttig om weten