Op deze website vindt u, naast een voorstelling van onze vereniging, heel wat informatie over recente standpunten van het Nationaal Verbond van de magistraten van Eerste Aanleg (van België). Deze informatie is toegangkelijk voor eenieder, doch hoofdzakelijk bestemd voor diegenen die professioneel met justitie bezig zijn.

Deze vereniging groepeert een groot deel van de magistraten dat actief is in de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel, de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsauditoraten en het auditoraat bij de krijgsraad.

Onze vereniging is vertegenwoordigd in alle arrondissementen van het land, dit zowel aan Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige zijde.