De Middeleeuwen in de Media

Uit Het Nieuwsblad van 6 september 2005
Dendermonde ruim millennium oud

Onderzoek van restanten die vorig jaar op de Grote Markt werden opgegraven, bewijzen dat Dendermonde in de tiende eeuw werd gesticht. Onderzoek via de C14-dateringsmethode toont aan dat de graven op de markt, de kapel en de eerste aanleg gesitueerd kunnen worden vanaf 950.

Dendermonde werd dus, nog vůůr Ename, gesticht nadat de Noormannen onze streken hadden verlaten...

Ondertussen wordt nog steeds gegraven op de site waar de nieuwe bibliotheek moet komen...

Uit Passe-Partout (Dendermonde) van 1 juni 2005
Archeologen troffen een middeleeuwse aalput aan in het gewezen Intergemgebouw aan de Grote Markt in Dendermonde. Het bgebouw is nu eigendom van curator en Dendermonds schepen Jef Dauwe, die de archeologen op het goede spoor zette. De aalput is volledig geruimd en leverde verrassende vondsten op.

Bij het plaatsen van een liftkoker in de woning stootten de aannemers op een gewelf. Eigenaar Jef Dauwe haalde er meteen stadsarcheologg Robby Vervoort bij.

"De ontdekking van een aalput doet ons archeologenhart sneller slaan", zegt Robby Vervoort

"Aan de hand van de materiŽle resten kunnen we een goed beeld schetsen van de sociale status van de bewoners van het biijbehorende gebouw. De beerput op de Grote Markt werd ondertussen volledig geruimd en leverde een schat aan materiaal op:We troffen keramieken voorwerpen aan, kruiken in steengoed, glazen van een hoge kwaliteit, verschillende houten voorwerpen, drie vrij volledige schoenen en enkele munten."

Jef Dauwe wil de gevonden voorwerpen na het onderzoek aan de stedelijke musea schenken. "Als het mogelijk i, wil ik deze kelder in het gebouw integreren", stelt hij. (CVS)

Uit Passe-Partout (Dendermonde) van 6 april 2005
Het team van stadsarcheoloog Robby Vervoort, aan de slag op de site waar de nieuwe bibliotheek moet komen, boekte voor het eerst resultaten. Er werden sporen van een oude gracht en leerlooierskuipen aangetroffen.

Dat resultaten zo lang op zich lieten wachten heeft alles te maken met de slechte weersomstandigheden.

Robby Vervoort: "We troffen een gracht aan die ongeveer honderd jaar geleden werd gedempt. De houten grachtbeschoeiing is uitstekend bewaard en bestaat uit een dubbele rij aangepunte eiken palen. 

Wat opvalt is het feit dat de gracht in het verlengde ligt van de Paalgracht (huidige Emiel Van Winckellaan). Wat de relatie met deze vermoedelijk oudste stadsgracht en de aangesneden gracht op de site is nog niet duidelijk."Ook werden twee eikenhouten leerlooierskuipen aangetroffen.

"Gezien het belang van deze vondts besloten we om eerstdaags de onderzoekszone uit te breiden. Op deze manier hopen we een beter inzicht te krijgen in de organisatie van de Dendermondse leerlooiers". (CVS)

Uit Het Nieuwsblad van donderdag 24 februari 2005
Zwaard van Godfried even weer 'thuis'

Het authentieke zwaard van Godfried van Bouillon keert binnenkort even terug uit Jeruzalem naar ons land. Dat zal dan voor het eerst zijn sinds 1099, toen de kruisvaarder na de eerste kruistocht de Heilige Stad veroverde op de mohammedanen.
Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, deze dagen op rondreis in het Midden-Oosten, brengt het zwaard mee terug. U kunt het gaan bewonderen op de tentoonstelling naar aanleiding van 175 jaar BelgiŽ.

Om de herinnering aan Godfried van Bouillon levend te houden, is op de muur van de sacristie van de Basiliek van het Heilig Graf een kastje te zien waarin een zwaard en sporen zijn uitgestald en ook een steen met de woorden: "Van Bouillon naar Jeruzalem, een steen van het kasteel van onze Hertog Gotfried van Bouillon, Beschermer van het Heilig Graf. Moge hij binnen deze muren in vrede rusten."

Uit "Het Nieuwsblad" van vrijdag 28 januari 2005: Dendermonde
Stadsarcheoloog Robby Vervoort en zijn medewerkersstarten op 1 februari met opgravingen aan de Kerkstraat, op de site waar de nieuwe bibliotheek wordt gebouwd. Er worden elf proefsleuven gegraven. Het archeologisch project eindigt op 31 juli, zodat de bouw van de nieuwe bibliotheek geen vertraging oploopt.

Robby Vervoort was verantwoordelijk voor de succesvolle opgravingen op de Grote Markt, waar een stuk middeleeuws verleden werd blootgelegd. (zie website Dendermonde) Wat verwacht de archeoloog van de opgravingen op de bibliotheeksite?

Robby Vervoort: "Uit de opeenvolgende bewoningslagen hopen we te vernemen van wanneer de eerste bewoning dateert. Eventuele afvalputten kunnen ons informatie bezorgen over de levensstijl van de bewoners, die wellicht tot de betere klassen behoorden.
Ook kunnen de opgravingen informatie geven over de stadsvesten. Het gebied grenst immers aan opeenvolgende vestingsgrachten, die er sedert de elfde eeuw zijn en een deel uitmaakten van de stadsomwalling.

Tot slot hopen we overblijfselen te vinden over de pre-industriŽle activiteiten op de site. Zo was er wellicht lakennijverheid, maar misschien was er ook een pottenbakkerij."

Pesthuizen
Graag komen de archeologen te weten van wanneer de site in gebruik was en hoe het terrein werd ontsloten.
"Waas het bewonen van de site een gevolg van de bouw van de naburige Onze-Lieve-Vrouwekerk of van een bevolkingsexplosie? Was er overwegend residentiŽle bewoning of overwegend nijverheid of landbouw. Nijverheid was er alleszins, want vervuilende ambachten werden naar de stadsrand verbannen, om hinder voor de bevolking te vermijden".

Een eerste verkenning van het terrein leverde alvast enkele menselijke resten op. Robby Vervoort vermoedt dat ze van het vroegere kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwekerk afkomstig zijn. Maar ook kunnen het resten zijn van mensen die aan de pest stierven. "Het nabije klooster van de Zwarte Zusters stond bekend voor zijn pesthuizen", aldus de archeoloog. (PDC)

Uit "Het Nieuwsblad" van woensdag 5 januari 2005:
Aalst - Het team van archeologen dat aan het werk is op de Hopmarkt van Aalst stootte op een tonwaterput uit de 14e eeuw met daarin een karrenwiel. Het is meteen duidelijk dat er voor het klooster ook al bewoning was op deze plaats. Een karrenwiel uit deze periode is vrij uniek. Tot nu toe werden in de Nederlanden uit die periode slechts twee dergelijke karrenwielen opgegraven, ťťn in raverszijde en ťťn in Amersfoort. Vermoedelijk werd het wiel gebruikt bij de constructie van de waterput. Op de Hopmarkt zijn archeologen van de stad Aalst en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ondertussen meer dan acht maanden aan het opgraven. Tot nu toe legden ze al de resten van een Karmelietenklooster (16e - 18e eeuw) en een bunker uit de Tweede Wereldoorlog bloot. De opgraving gaat nog zeker door tot maart 2005.
Info: 053-73.23.48.
(JLA)