Aalst: Metersbrede gracht rondom Hopmarkt

In Het Nieuwsblad van donderdag 8 september 2005
Op de nieuwssite Belg.be

Oude stadsplannen toonden het al aan: de Hopmarkt was ooit omgracht. De archeologen wisten echter niet waar deze gracht zich juist situeerde. Met het onderzoek in de laatste opengelegde werkput werd de gracht gevonden. Dit was echter niet alles, bovendien kwam er ook een 15de-eeuwse drenkplaats in zandsteen en baksteen aan het licht.

In de afgelopen weken werd deze gracht uitgegraven en werd het duidelijk dat het ooit een immense constructie moet geweest zijn. De gracht is 12m breed. Aan de zuidkant bestaat de beschoeiing uit kleine paaltjes en vlechtwerk, aan de andere kant uit een dubbele rij dikke aangepunte en ingeheide houten palen. De maximale diepte van de gracht ligt onder de straat en zal later onderzocht worden.

Wat ooit de functie van deze gracht was is nog niet duidelijk. Mogelijk behoorde ze toe aan een site met walgracht. Eigenaardig is echter waarom er binnen de 2de stadsomwalling (vr 1225) van Aalst zon immens bouwwerk werd gerealiseerd.

Meer informatie?

Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13 9300 Aalst.
Open: dinsdag tot vrijdag: van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en zaterdag en zondag: van 14 tot 18 uur - Opgelet, wel gesloten op maandag en feestdagen. zie www.aalst.be

Voor foto: zie website Belg.be

Van 11 maart tot 28 mei 2006 zal in Aalst een grote overzichtstentoonstelling lopen over "25 jaar archeologie in Aalst". De opgravingen op de Hopmarkt zullen daar een belangrijk deel van uitmaken.
De expo wil veel breder gaan dan de traditionele tentoonstelling. Zo zal er onder meer een middeleeuwse markt met pottenbakkers en leerlooiers aan gekoppeld worden en wordt ook een project uitgewerkt voor scholen.
Voor hen komt er een archeologische route waarbij ze met bolderkat, stadsplan, replica's van vondsten en andere attributen op pad worden gestuurd om opdrachten te vervullen en vragen op te lossen. (NV)