Naar OVERZICHT

Algemene sites: op deze pagina

bij Yahoo

Educatieve sites

Illustraties

Zoekmachines en Portaalsites

 

  KLIK de kroon aan naast de omschrijving en je wordt verbonden met de bewuste site. De pagina opent in een nieuw venster.

Alfabetisch geordend:
A - B - C - DE - F - G - HIJ - K - LM - NOPQR - ST - UVW - XYZ
A
Adress Warehouse Geschiedenis: Links naar pagina's over beroemdheden (zowel personen als begrippen) op te zoeken alfabetisch.
Ages of Treasure, via tijdlijn kennismaken met archeologische sites en voorwerpen uit de Britse geschiedenis (BBC-site). Info en spel bij de historische perioden van OudSteen tot de NormandiŽrs
Amerika: American Memory: Historical collections for the National Digital Library (Library of Congres).
Archeos Archeonet Vlaanderen, portaal voor archeologie in Vlaanderen: actualiteit, congressen, lezingen, exposities, sites...
Archeos Archeos, archeologie van Nederland, op Kennisnet. Over het verleden van Nederland van de prehistorie tot de Middeleeuwen. Via tijdsperiode en kaart kom je meer info te weten.
Archeoweb Antwerpen, over de verloren schatten in de ondergrond doorheen de tijd van prehistorie tot post-Middeleeuwen, met nieuws, virtueel museum, agenda, informatiecentrum...
Archeoweb Gent, over de verloren schatten in de ondergrond doorheen de tijd van prehistorie tot post-Middeleeuwen, met nieuws, virtueel museum, agenda, informatiecentrum...
Archief: de oudste archiefstukken van Nederland, Rijksarchief Limburg: bv. over Godfried van Bouillon, oudste huwelijksinschrijving in kerkregister...

ArchiefNet: Nederlandstalige startpagina naar archieven in Nederland, Vlaanderen en andere landen.

Architectuur: Belgische Architectuur en Landschappen in Beeld, Duizenden foto's van belgische gebouwen en landschappen, beschrijvingen en uitleg over historische en architecturele aspecten.Voorbeelden: Gravensteen, begijnhof Brugge, Sint-Gertrudiskerk Nijvel, stadhuis Brussel, Atomium...
Architectuur: A digital Archive of European Architecture: beeldillustratie bij kunstoverzicht van prehistorie tot vandaag (prof. Jeffery Howe van het Boston College), met een apart deel, gewijd aan BelgiŽ: stadhuizen, belforten, steden, Bokrijk, Ter Doest ... 
History of Art and Architecture: portaalsite als vertrekpunt: ingedeeld per kunsthistorische periode: Ancient and Medieval, Renaissance to Modern Art.
Art History Links: (hoofdzakelijk Spaanstalige) site van Concha, beheerster van de History Ring, met links geordend per periode,  van de prehistorie tot vandaag
The Art File: Nederlandstalige site over kunst met historisch overzicht, een tijdlijn, bespreking van kunstenaars en stijlen.
Association for History and Computing
Atlas: Europe historical atlas historique. Taalkeuze Engels-Frans. Historische kaarten per eeuw, Europa verdeeld in NO, NW, ZO en ZW
Atlas: Centennia, Historical Atlas - zie ook op deze pagina onder het trefwoord "Kaarten"

A Walk trough Time: Tijd meten in vroegere culturen, oude en moderne klokken, tijdzones...

boven.jpg (2732 bytes)

B
Beelden: Images from History: ingedeeld in een aantal perioden (Oudheid, Middeleeuwen, Vandaag). Per periode werden een aantal rubrieken uitgewerkt.
Belgisch volkslied Beeld: Schools History Images Galleries, reeks beelden per thema (bv. Brugge, Mont Saint-Michel, Forum romanum...) Onderdeel van Schools History: lessen, tools, onderdeel voor leerkrachten
Belgisch volkslied Belgisch volkslied: je krijgt de tekst in het Nederlands en het Frans en je kunt de melodie als MIDI-file downloaden.

Biografie:   meer dan 20 000 namen in ťťn database via zoekfunctie

Biographie.net: links naar (vooral Franstalige) sites over bekende personen in alfabetische ordening
Lives, verzamelsite met links naar biografieŽn, alfabetisch te raadplegen, maar ook per periode, beroep, gebied, rubriek...
Bouwkunde bekeken doorheen de tijd (ook bv. deel over Middeleeuwen met romaans en gotisch, een aantal Europese steden met hun geschiedenis, gebouwen en links): website gericht naar leerlingen voor zelfstandig gebruik
Bronnen, Internet History Sourcebooks Project (Paul Hansall / Fordham university) teksten, vrij voor onderwijs, ingedeeld in grote perioden (bv. Medieval) en per thema (bv. women, music, Islam)
Bronnenbundels Bronnenbundels (van de eindexamens richting handvaardigheid en  tekenen, NL): historische teksten en afbeelding i.v.m. kunst en culturele vorming. Opzoekbaar per periode of per thema: kerk, hof, burger, romantiek, realisme... 

boven.jpg (2732 bytes)

C
Calendars from the sky: Engelstalige site over alle tijdrekeningen, onze week, ons jaar
Cartografie: Geschiedenis via cartografie (Mecklenburg) en stadsevolutie
via oude stadskaarten bv. Rostock
Cartografie: overzicht van de cartografie in een overvloedige reeks links naar kaarten vanaf 6000 vC. tot ca. 1880, ook vroeg- en laatmiddeleeuwse kaarten, tijdlijnen...

Communicatie: geschiedenis van de communicatie (In de bibliotheek van Think Quest 1999), tijdlijn, aspecten als runen, heraldiek, alfabet, documenten (bv. Magna Charta...)

Cultural History Timeline, BBC Education met rubrieken als Visual Arts, Architecture, Music, Literature (van 11e tot 20e eeuw)

boven.jpg (2732 bytes)

DE
Dag: Anyday in history (Engelstalig), wat gebeurde er in de wereld, overlijden, feesten... Je kunt de dag zelf uitkiezen in het menu
Dag, Vandaag: On this day (BBC) Je kunt de dag zelf opvragen.
Databank: PSM-data: primaire, secundaire bronnen en materiaal bij de voorbereiding van geschiedenislessen (Duitse portaalsite), opzoekbaar per periode, per land.

De Universiteit voor Vrije Tijd van het Davidsfonds organiseert ook cursussen rondom een aantal aspecten van verschillende historische perioden.

Erfgoed: stichting Menno van Coehoorn, behoud van het erfgoed: forten, verdedigingswerken, met begrippenlijst en afbeeldingen.
E-thesis: verzameling licentiaatsverhandelingen on-line, raadpleegbaar alfabetisch per auteur of (interessanter) per historische periode gegroepeerd. Bv. Onderwijs in het hertogdom Brabant, ook eindverhandelingen en oefeningen. Zie ook onder T: Thesis
EuroDocs: Western Europe Primary Historical Documents. Verzamelsite met links per land of per rubriek: Medieval and Renaissance; Europe as a Supranational Region

boven.jpg (2732 bytes)

F

Feestdagen: over de oorsprong van feesten als Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, Valentijn... historische verklaring voor gebruiken. (Nederlandstalig)

Filosofie: encyclopedie van de filosofie, met zoekfuncties, tijdlijn met belangrijke figuren.

Filosofie: geschiedenis van de filosofie in Vlaanderen en Nederland. Voor de middeleeuwse periode: de kerkvaders, scholastiek, Moderne Devotie (website van Erno Eskens)
Frankrijk: Histoire de France, in een aantal rubrieken, o.a. les rois, les reines, prťsidents, croisades...
Frankrijk: La France Pittoresque, portaalsite met links naar geschiedenis, genealogie, info over legenden, oude beroepen...

Frankrijk: Engelstalige site, beschrijft de geschiedenis van Frankrijk, ingedeeld per historische periode.

Franse educatieve site: naast geschiedenis per periode, ook aardrijkskunde en maatschappelijke vorming.

 boven.jpg (2732 bytes)

G

Geld. Site over de geschiedenis van het geld. (Engelstalig) Daarbij "A Comparative Chronology of Money" en linkpagina naar andere bronnen. Zie ook "MUNT"

Genealogie van koningen en vorsten: Engelse verzameling links per geografische entiteit: bv. Rome en Byzantium, Europa, islam en bij Europa: bv. Engeland, Frankrijk, Nederlanden...
Geneeskunde: "History of Western Biomedicine", linkverzameling per periode, o.a. Middeleeuwen
Geneeskunde: doorheen de tijd: prehistorie en Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance, IndustriŽle Revolutie, Modern World, "Medecine through Time", website voor kinderen in de reeks BBC - Education
Geschiedenis: project, interactief met opdrachten rondom de rol van de historicus: "de geschiedenis ondervragen": waar, waarom, waarover is ze (on)eerlijk? Wat is de taak van de historicus? aan de hand van documenten, voorwerpen...
Geschiedenis, linksverzameling opgezocht door Lisette Zonhoven, Algemeen en per tijdvak.
Geschiedenis.NL, een initiatief van Geschiedenis.Net (zie Educatief) en Histocasa (zie verder bij H)

Geschiedenis online: Rijksarchiefdienst Nederland: een site die allerlei thema's van de (Nederlandse) geschiedenis behandelt. Via trefwoorden kun je naar andere sites. Zie ook onderdeel "Educatie: archief in de klas"

Geschiedenis van... de Europese landen en V.S. (drs. Dirk van Duijvenbode) in jaartabellen, personen en uitleg

Geschiedkundige heruitgeverij: specialiseert zich in de (her)uitgave van oude geschiedkundige werken (speciaal over Gent en Oost-Vlaanderen) zowel middeleeuws als andere perioden. De volledige lijst en de index van elk werk is raadpleegbaar op hun site.

Graf: Find a grave: graven van beroemde personen

 boven.jpg (2732 bytes)

HIJ
Heiden, heidendom, geschiedenis van het heidendom

Heraldiek. Nederlandse site met uitleg over heraldische symbolen, de nationale en gewestelijke wapenschilden en gemeentewapens van Nederland, BelgiŽ en de hele wereld.

Heraldry (French Heraldry) Verzamelsite over heraldiek en Franse historische figuren.

Histocasa: per tijdbalk: wereldkaart, thema's, biografieŽn, te downloaden artkels

Historia et Cultura: heel wat links over cultuur, kunst en geschiedenis op de site van Alfred Denoyelle (Europese Kring voor Historisch Onderzoek: Investigatio Historica)

Historische referenties (voor genealogen) schetst het historisch kader waarin dagelijks leven zich afspeelt (Europa en onze streken) tussen 1200 en 2000
Historisch Nieuwsblad, "zo is geschiedenis tenminste leuk". NL. Allerlei rubrieken. Ook de linkpagina is interessant.

History Links (geordend per periode of per gebied)

The History Place, Amerikaanse portaalsite over vooral Amerikaanse geschiedenis van de koloniale periode tot vandaag (presidenten, this month in history, fotomateriaal), ook over Ierse hongersnood, World War II, Hitler, holocaust

History Resources. Engelstalige verzamelsite gericht naar leerkrachten, scholieren en historisch geÔnteresseerden, met links geordend naar periode, thema's of gebieden.

Histoire vivante: Links van Claude-Renť De Winter (Franstalige site "om geschiedenisonderwijs levendiger te maken")

History for Kids, Europa, AziŽ en Afrika vůůr 1500, een aantal aspecten te bekijken per regio, per tijdsperiode (Engelstalig - Karen Carr - University of Michigan)
GCSE History Pages, oefeningen, interactieve diagrammen, spellen, links bij allerlei thema's als wereldoorlog, nazisme, landbouw doorheen de tijd, misdaad en straf... (Engelstalig)

(The) History Ring. Samenwerkingsverband tussen sites die historische onderwerpen belichten. De Vikingsite (zie pagina Middeleeuwen) is er een onderdeel van.

History Web: per continent of land, per thema word je verder geleid. Uit de Thinkquest bibliotheek

Best of History Web Sites: geordend per tijdvak: portaalsite met ca. 700 geselecteerde links naar historische websites, ook links naar educatieve bronnen, lessen, spelvormen....
History World: artikels en afbeeldingen kunnen worden geplaatst in een internationale, nationale of lokale context

Hyperhistory: Via een tijdlijn kun je op zoek naar feiten, personen, sociale, economische, politieke en culturele geschiedenis.

HWC: History of Western Civilisation: ingedeeld per periode: The Ancient World, The Middle Ages, Early Modern Europe
Humanities Interactive, via afbeelding, kaarten, foto's, spel... kennismaken met verscheidene werelden: Oudheid, oude culturen in Mexico, Middeleeuwen, de Nieuwe Wereld, niet-westerse culturen...

Index historische bronnen. Verzamelsite met historische periode of geografisch gebied als vertrekpunt. Ook per thema, historische topics

ItaliŽ, kunst en geschiedenis: o.a. vroege, hoge en late Middeleeuwen

boven.jpg (2732 bytes)

K
Kaarten, Historical Maps, overzicht, geordend per historische periode ofwel geografisch (onderdeel van Index to Western Civilisation)
Kaarten van historische steden, daarnaast ook verwijzingen naar documenten en ander materiaal

Kaarten - Historische kaarten: index met links van de universiteit van Texas in Austin: "UT Library Online", geordend per regio. Voor Europa bv. kaart van de middeleeuwse handel

Kaarten: historical maps op Ancestry.com: te kiezen via gebieden (bv. Europa) of rubrieken, veel aandacht voor Amerikaanse situatie
Kalender: Linkpagina naar allerlei soorten kalenders en omrekenprogramma's
Kalenders en tijdrekening ( op de site van Kees Noorlander "De Morgenster") over Juliaanse, Gregoriaanse, Bijbelse, Joodse, Byzantijnse, over feesten en maandnamen...

Kalender en tijdrekening: over de verschillende manieren waarop mensen tijd indeelden.

Kalender: omrekening: hier kun je data uit de verschillende kalenders (Juliaans, Gregoriaans, Republikeins...) omzetten.

Kalender en tijdrekeningen, hulpmiddelen ter omrekening, oude maten en gewichten (Cyndi's List)
Kastelen: Nederlandse kastelenstichting: zoeken op locatie of op naam: je krijgt beschrijving, info, afbeelding en link naar eigen site.

Kleding en wapens "The Costume Site": tientallen links naar sites over historische en etnische kleding, theaterkostuums, wapendracht en musea over kleding, geschikt per thema.

Kleding, history of costume met keuze tussen beeld- en tekstindex

Kleding doorheen de eeuwen. "The Costume Page" Ook de Middeleeuwse periode komt aan bod.

Koningen. Royalty in History. Deze site bespreekt een aantal merkwaardige koningen uit de Europese geschiedenis.

http://www.camelotintl.com/royal/europe.html

Koningen en Koninginnen van Europa. Database die kan worden geraadpleegd op naam, per land of chronologisch.

http://www.camelotintl.com/royal/europe.html

Kunst: afbeeldingen per periode (Art Images by Period)

http://www.camelotintl.com/royal/europe.html

Kunst: kunststijlen (bouw- en beeldende kunst) met voorbeelden - per periode van de Oudheid tot vandaag of per kunststroming (Tulane-university Louisiana)

http://www.camelotintl.com/royal/europe.html

Kunst: verzamelsite per periode (vergelijkbaar met Art History Resources by Index): Gateway to Art Index

http://www.camelotintl.com/royal/europe.html

Kunst: verzamelsite met beeldengalerij, godsdiensten, kunstmusea... Mother of All Art History Links Pages

Kunst: Reis door de kunst: overzicht kunststromingen 1000 - 2000 (uitgewerkt door PABO-Haarlem) Keuze van de kunststroming vanuit tijdlijn, met omschrijving, tijdgeest, kenmerken, ook weblinks en test
Kunst, De Kunstkijker, bekroonde website uit de reeks Thinkquest (2002) met interactieve cursus leren kijken naar kunstwerken en museumbezoek. Achtergrondinfo en begrippen...
Kunst: ThaÔs, 40 eeuwen architectuur en 1200 jaar Beeldende Kunst
Kunstgeschiedenis, "Timeline of Art History" op de website van het Metropolitan Museum of Art (New york), ook met thematische en geografische index. Je vindt hier veel middeleeuwse kunst. Indeling in perioden: prehistorie, vůůr 500, 500-1000, 1000-1400, 1400-1600...

Kunstgeschiedenis: Engelstalige verzamelsite met toegang per periode. Vanaf de prehistorie tot nu: Art History Resources by Index

boven.jpg (2732 bytes)

LM
Legenden en Sagen van BelgiŽ, ingedeeld per provincie en per gemeente, met ook andere info over deze plaatsen.
Lost Worlds, atlas to the unknown, ruÔnes en wouden, oceanen, onontgonnen gebieden
LPLG: portaalsite Landelijk Platform Landelijke Geschiedenis, koepel voor Nederlandse verenigingen levende geschiedenis en re-enactment (zie ook in de rubriek Middeleeuwen: De Liebaert, Middeleeuwen.NU, Die Landen van Herwaerts Over)
Migratie: history of Migration (universiteit Leiden) reeks artikelen en links, verdeeld in tijdvakken (bv. vůůr 1500)

Military History van het Xenophon-gezelschap, geeft een overzicht van de militaire geschiedenis doorheen de historische perioden en verdiept zich ook in de Russische geschiedenis.

Documents in Military History, geordend per periode

Monumenten: English Heritage: monumentenzorg, gebouwen, monumenten, tentoonstellingen
Munt: Heel veel afbeeldingen en beschrijving van munten, per periode n.a.v. verkopingen, ook met overzicht van de geschiedenis van het geld - 
op de website van Elsen n.v.
Munt: De Oude Munt: Nederlandse munten van vůůr 1800, afbeelding en uitleg, met links naar andere muntsites.
Muziek, Musiversum, verzameling links i.v.m. muziekstijlen, tijdlijnen... (bv. reeks artikelen i.v.m. middeleeuwse muziek: kerkmuziek, hof als cultuurcentrum)
Mythen, The Big Myth: hoe zien mensen uit verschillende culturen zichzelf, de wereld en hun oorsprong? Mythen, goden, cultuur van bv. Kelten, Zoeloe, Noren, Grieks, Oud-Testament, Inka, Azteken... (educatieve site met lerarenhandleiding, links en ook opdrachten) Engels/Nederlands
Mythologie, Mythic Crossroads, verzameling links naar sites over legenden en mythen van over de hele wereld, ook gekoppeld aan geschiedenis (Oudheid en Middeleeuwen)
Mythologie, Encyclopedia Mythica, Engelstalige artikels en afbeeldingen over mythologie, folklore en legenden, helden, mythische dieren... Opzoeken via regio en/of trefwoorden

boven.jpg (2732 bytes)

NOPQR
Nederland, 20 eeuwen Nederland, grasduinen door de Nederlandse geschiedenis, kan via thema of via perioden, ook linkpagina
Nederland, het Geheugen van Nederland: beelden en teksten uit Nederlandse culturele instellingen (ook over Oudheid en Vroege Middeleeuwen - bv. Vikingschat ) met educatief gedeelte in de vorm van spel.
Nederlanden, evolutie en vaderlandse (NL) geschiedenis. Perioden en overzicht van chronologie, feiten en personen (Fokke's homepage)

Onderwijs: Explorian, educatieve website van uitgeverij Averbode, samen met Belgacom en Vlaamse Gemeenschap, gericht naar derde graad LO en eerste graad SO. Met lesplannen en interactieve mogelijkheden voor de leerlingen: projecten uitwerken en publiceren.

Opvoeding: Geschiedenis van de opvoeding: links naar sites over dat thema: kinderen, opvoeding, school... doorheen de tijden, ook Middeleeuwen (universiteit van Nijmegen)

Oorlog: (Nederlandstalige portaalsite) verzameling links ingedeeld per historische periode of per onderwerp (bv. Midden-Oosten, Golf, YoegoslaviŽ...)
Oranje-Nassau en de Nederlandse Geschiedenis, namen en trefwoorden, tijdlijn in perioden.

Oude culturen: onder deze titel worden de oude culturen van Egypte, Griekenland, Rome, de Kelten, Vikingen, Maya's, Chinezen ... verzameld.

Plaats en Tijd (ThinkQuest 2000 NL) leer je plaats kennen op historisch, aardrijkskundig en maatschappelijk gebied
RusNet: Russische geschiedenis - ook Middeleeuwen, met verklarende woordenlijst en linkpagina naar o.a. Russische kunst (NL)

Russian Studies (at Bucknell University Lewisburg) met pagina's over taal en grammatica, tijdlijn, cultuur en geschiedenis van Rusland van ca. 860 tot vandaag.

boven.jpg (2732 bytes)

ST
L' avnetures des ťcritures Schrift, geschrift: L' aventure des ťcritures, dossier op de website van de BibliothŤque Nationale de France
History Games BBC Spel, Histroy Games: op de website van BBC-History vind je in het onderdeel "Multimedia / Games" een aantal historische spelvormen i.v.m. Walk through Time, Hastings, Vikings, Weapons through time, ...
Stad: Stadswandelingen op CKPlus (NL): overzicht alfabetisch met info en verwijzingen

Study Buddy. Beroepshistorici willen met deze site middelbare scholieren voorbereiden op de eindproef geschiedenis (Nederland).

Technology History: verzamelsite met links over dit onderwerp.

Teksten: historische teksten van 1500 tot nu: leraar geschiedenis J. Philips verzamelt en ordent een aantal teksten per onderwerp en per periode en voegt daarbij links naar achtergrondinformatie.

Tempus fugit, (time flies, de tijd vliegt snel...) via kunstwerken aantonen hoe verschillende beschavingen aankijken tegen het fenomeen "tijd", met 'teacher-tips' 
Terugblik, Overzicht van gebeurtenissen doorheen de tijd + agenda van tentoonstellingen en manifestaties
Thesis, E-thesis, licentiaatsverhandelingen on line, gerangschikt naar de historische periode waarover de onderwerpen handelen. Voor de Middeleeuwen bv. Jan zonder Vrees en Bourgondische hertogen, Sint-Janshospitaal te Brugge...

Think Quest Library: verzamelsite van bekroonde websites, gemaakt door kinderen,   jongeren, studenten over allerlei onderwerpen. Op te zoeken "by subject". bv. History-Medieval

This day in history: Tik een willekeurige datum in en je verneemt wat er in het verleden is gebeurd.

Tijd: "Time, the eternal element". Winnaar 2000 educatieve website gebouwd door leerlingen in het kader van Thinkquest (NL)
Tijdbalk op Histocasa: historische info gerangschikt per periode vanaf de prehistorie tot vandaag, ingedeeld per "era"
Tijdlijn, La Grande Frise de l'Histoire, historische informatie over Europa via tijdbalk: algemeen, staatshoofden, religieuze figuren, ministers en militairen, ontdekkers en wetenschappers, met links naar uitleg (Franstalig)

Tijd en tijdrekening: Nederlandstalig artikel over de geschiedenis van onze tijdrekening en het ontstaan van een schrikkeljaar.

Tijdschriften: Directory of open acces journals. Wetenschappelijke tijdschriften. Op te zoeken via disciplines bv. History and Archaeology

Tijdschriften: Historische tijdschriften te raadplegen via allerlei ingangen: continent, periode, taal...

Toilet, "Shit Happens", voeding, hygiŽne, ontlasing doorheen de eeuwen bij mens en dier (website in het kader van Thinkquest-wedstrijd)

boven.jpg (2732 bytes)

UVW
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/org/i/invent/www/archive.html Uitspraken van bekende personages: "Les phrases historiques et leur explication", geordend per periode
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/org/i/invent/www/archive.html Uitvinders, "Inventors" portaalsite in de reeks "About..." (Engelstalig)
http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/org/i/invent/www/archive.html

Uitvinders: de gegevens uit dit archief kunnen worden opgezocht per uitvinder, per uitvinding of chronologisch

Vandaag: Today in history (Brainy History): feiten en personen, opzoeken per periode, per jaar, per maand...
Vandaag (NL) Mijlpalen, geboren en overleden, wat is gebeurd in de maand...
Vlaanderen: Flander's historical ambassadors: wetenschappers, kunstenaars, politici, sportmannen: bv. Mercator, Ortelius, Vesalius, Breugel, Horta, Memling, Permeke, Rubens, Van Eyck, van Ruysbroeck, pater Damiaan, Egmont, Eddy Merckx...(project Sint-Lodewijkscholen Wetteren)
Vrouwen: Engelstalige portaalsite links naar sites over vrouwen in de geschiedenis: biografieŽn, lesmateriaal, essays...

Vrouwen in de geschiedenis: Engelstalige linkpagina in rubrieken

Waals-Brabant: geschiedenis van...

Werelderfgoed: interessante pagina van UNESCO. Je kunt naar meer dan vijfhonderd plaatsen die erkend worden als werelderfgoed: steden, monumenten, parken. (BelgiŽ: eindelijk! Begijnhoven in Vlaanderen, de Brusselse Grote Markt en de bootliften op het Canal du Centre). Ook de Vlaamse belforten zijn genomineerd. In 2000: de Brugse binnenstad, stadhuizen en de kathedraal van Doornik

Wereldgeschiedenis: Duitse site als vertrekpunt naar een aantal belangrijke figuren uit de wereldgeschiedenis.

"5000 jaar Wiskunde": geschiedenis van... (Nederlands) met tijdlijn, figuren, sites...

Wiskunde: History of Mathematics: topics en biografieŽn (zoals Mercator, Newton...) zowel alfabetisch als chronologisch

World History: Search World History Archives, op zoek in bronnen allerhande

World History and Culture Links - Bastrop ISD (per periode)

World History Archives. Verzamelsite als hulp bij onderwijs en studie van de geschiedenis vanuit het perspectief van de arbeiders en niet-eurocentrisch. Onderdelen: The World, The Americas, Africa, Europe, Asia & Oceania.

algemeen.jpg (3361 bytes)

home.gif (1064 bytes)Naar startpagina

boven.jpg (2732 bytes)