Zilveren Passer vzw

Structuur  -  Historiek  -  Reglement  -  Verzekering  -   Contact
  Verzekeringsmaatschappij - Beknopt Overzicht - Vaak gestelde Vragen - Polis - Aangifteformulier

 
Verzekering Nota over de Verzekering, onderschreven door  Gulden Passer vzw ten voordele van haar leden

Verzekeringsmaatschappij

AG Insurance, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
kantoor Antwerpen: Berchemstadionstraat 70, 2600 Antwerpen
Tel 03 218 31 11 – www.aginsurance.be

Contractnummer: 03/66.058.213/02
Bijvoegsel 5 N.E. – Ingangsdatum: 01.01.2011 - Jaarvervaldag: 1/7

Makelaar: Medius NV verzekeringen, Plantin en Moretuslei 285 te 2140 Antwerpen
Tel 32 (0)3/2170606, Email: info@mediusnv.be
Contactpersoon: Marc Severijns.


Verzekeringsnemer: GULDEN PASSER vzw, Flamingolaan 11, 2610 Antwerpen,
als overkoepelend orgaan van KOPEREN PASSER vzw en ZILVEREN PASSER vzw.

Beknopt Overzicht van het Contract

Het contract is van aanvullende aard. De verzekeringsmaatschappij zal slechts tussenkomen na uitputting van elke andere waarborg.

De verzekeringspremie is vooraf betaalbaar op de jaarvervaldag (01/07).

Het contract bestaat uit vier delen met respectievelijk de volgende waarborgen en kapitalen:

 1. Burgerlijke Aansprakelijkheid
  Kapitalen:
  • lichamelijke schade: € 2.478.935,24
  • materiële schade: € 247.893,52
  Vrijstelling: € 173,53
 2. Overlijden
  Begrafeniskosten: tot max. € 743,68
 3. Geneeskundige Kosten
  Terugbetaling van de opleg op de geneeskundige kosten tot maximum € 1.859,20
  Met inbegrip van
  • tandprothese tot € 495,78 met max. € 173,53 per tand
  • verzorging in het buitenland tot € 991,57
  • opzoeking- en repatriëringkosten tot € 619,73
  N.B.: Indien het lid geniet van terugbetalingen vanwege de wetgeving op de Maatschappelijke Zekerheid (RIZIV) of andere persoonlijke verzekeringen, wordt het totaal verzekerd bedrag verhoogd met 50%.
  Anderzijds worden vergoedingen onder € 12,39 niet uitbetaald.
 4. Rechtsbijstand (afzonderlijk onderschreven bij PROVIDIS, Nieuwbrug 9, Brussel).
  Maximum tussenkomst van € 6.197,34

Vaak Gestelde Vragen
 • Waar zijn de leden gedekt ?
  In de gehele wereld.
 • Wanneer zijn de leden gedekt ?
  Tijdens de activiteiten van de vereniging, inbegrepen de samenkomsten voor de voorbereiding en de organisatie van deze activiteiten, alsook op weg van en naar de activiteit, ongeacht het vervoermiddel, behalve per motorfiets van meer dan 49cc.
  Carpooling is toegelaten, met of zonder financiële bijdrage.
 • Wie is door deze verzekering gedekt ?
  Alle leden van de vereniging, effectieve leden en toegetreden leden, van de bestuursleden tot de gewone leden, in het kader van hun lidmaatschap en van hun functie in de vereniging, ongeacht hun domicilie.
 • Wat is uitgesloten ? (niet limitatieve samenvatting uit de algemene voorwaarden):
  1. schade door atoomenergie
  2. schade aan kledij van de leden
  3. gevolgen van ziekte
  4. schade ingevolge van oorlog, oproer, inval, enz.
  5. schade veroorzaakt onder invloed van drank of drugs
  6. schade bij gebruik van een moto
  7. burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebruik van een voertuig.
 • Wat doen bij ongeval ?
  1. Ongevalsaangifte opstellen (download hier) en laten tekenen door:
   1. het betrokken clublid of slachtoffer
   2. de clubafgevaardigde, handelend voor de VZW
  2. Deze documenten zenden aan de NV MEEUS.
  3. Alle briefwisseling die het lid of slachtoffer zou ontvangen van de tegenpartij of van de verzekering van de tegenpartij of van een gerechtelijke overheid, eveneens onmiddellijk doorzenden aan de NV MEEUS, echter zonder er op te antwoorden
  4. Zich onthouden van elke erkenning van verantwoordelijkheid.

Bijgevoegd de polis dd.2011.08.01 (klik hier).


Versie 2011.09.26