Laatste update

15/11/2020

Inhoud

Het bestuur

Categorien

Reglementen

Updatemaatregelingen 10/10/2020’

Beste LRC-veldrijders,

Terug enkele annulaties die zich voordoen !

Namelijk hadden we bijna een nieuwe cross te Lovendegem op zondag 18 oktober 2020’, maar deze werd op het laatste moment geannuleerd door negatief advies COVID !

De cross te Eeklo kreeg hetzelfde verdikt en werd ook geannuleerd !

Wij vrezen voor nog binnenstromende annulaties omwille de negatieve COVID-toestanden?

Zoals u reeds in de media kon vernemen, gaat het terug in de stijgende lijn van COVID-besmettingen.

Het bestuur LRC heeft terug de drastische maatregeling verlengd voor het veldritseizoen 2020 -2021.

Zolang de COVID-toestanden niet verbeteren zullen wij enkel de vaste LRC-vergunninghouders van vorig seizoen 2019-2020 toelaten om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden.

D.w.z. dat geen nieuwe leden en geen dagvergunningen worden toegestaan tot nader order.

Enkel bij de Dames & jeugdreeksen E+, F en G zullen wel nieuwe vergunningen aanvaard worden.

Wij keken er al naar uit om deze maatregelingen te versoepelen, maar dit zou tegenstrijdig zijn met de huidige toestand.

Wij vinden dit zeer vervelend en hopen om jullie begrip dat we deze maatregeling moeten nemen om de veiligheid van onze deelnemers te kunnen garanderen.

Het bestuur LRC

 

Aandacht !

>>> INSCHRIJVINGEN LOPEN ALS VOLGT:
11h30 : G en F (*)
12h00 : E+ (*)
12h30 : D, E & vrouwen (-25 & +25 jaar)
13h30 : B en C
14h30 : A en A+
(*) Indien er meerdere familieleden moeten ingeschreven worden, mogen deze erbij genomen worden. Bijvoorbeeld: ik heb een G renner en rijdt zelf bij de vrouwen, dan mag je tegelijk inschrijven.

>> Kom ALLEEN inschrijven, kom niet met meerdere persoon indien niet nodig !

-----------------------------------------

Mise à jour des mesures 10/10/2020 "
Chers coureurs de cyclo-cross LRC,
De nouveau quelques annulations qui se produisent!
À savoir, nous avons presque eu un nouveau cross à Lovendegem le dimanche 18 octobre 2020 ", mais il a été annulé à la dernière minute en raison d'un avis COVID négatif!
Le cross à Eeklo a eu le même verdict et a également été annulée!
Nous craignons que les annulations affluent encore en raison des conditions COVID négatives?
Comme vous pouvez déjà l'entendre dans les médias, cela remonte à la tendance à la hausse des infections COVID.
Le comité LRC a de nouveau prolongé les mesures drastiques pour la saison cyclocross 2020-2021.
Tant que les conditions COVID ne s'améliorent pas, nous n'autoriserons que les titulaires de licence LRC permanents de la saison dernière 2019-2020 à participer aux compétitions.
C’est-à-dire, qu'aucun nouveau membre et aucun licence d’un jours ne sont autorisés jusqu'à nouvel ordre.
Ce n'est qu'avec les séries Dames et Jeunesse E +, F et G que les nouvelle licences seront acceptés.
Nous attendions déjà avec impatience d'assouplir ces mesures, mais cela contredirait la situation actuelle.
Nous trouvons cela très ennuyeux et espérons que vous comprenez que nous devons prendre cette mesure pour garantir la sécurité de nos participants.

Le comité LRC

Attention!

>>> LES INSCRIPTIONS FONCTIONNERONT COMME SUIT:
11h30 : G et F (*)
12h00 : E + (*)
12h30 : D, E & femmes (-25 & +25 ans)
13h30 : B et C
14h30 : A et A +
(*) Si plusieurs membres de la famille doivent être enregistrés, ceux-ci peuvent être inclus. Par exemple: j'ai un coureur G et je roule moi-même avec les femmes, alors vous pouvez vous inscrire en même temps.


>> Venez vous inscrire UNIQUEMENT, ne venez pas avec plus de monde si ce n'est nécessaire!

 

Kalender

Uitslagen

Klassementen

Foto's

Links

Landelijke Recreatieve Crossers

 

 

 

 

 

Het bestuur heet zijn leden terug welkom voor het nieuwe cross-seizoen 2020-2021.
LRC

 

 

 

 

  

Wedstrijd

Inschrijvingsformulier

 N   -   F  

  

De kalender LRC 2020 - 2021

Onder voorbehoud !

Druk op de ster
 

        

 

COVID - Veiligheidsmaatregelen voor de LRC-veldritten.

    Mesures de sécurité COVID       sur le terrain du LRC.