Landelijke Recreatieve Crossers

  Seizoen 2020 / 2021 

 

 

 

 

 

 

 

En Français

 

Reglementen wedstrijden.

 

 

O    Het dragen van een valhelm en rugnummer is verplicht.

O    De inschrijving per wedstrijd bedraagt 4€ voor LRC vergunninghouders.

O    Eenmalige bijdrage van rugnummer bedraagt 1€ voor LRC vergunningnemers.

O    Eenmalige bijdrage van 25€ voor de ganse cross-seizoenverzekering bij de inschrijving van een LRC vergunning.

O    Bij een enkele deelname of dagvergunning betaald men 10€ per wedstrijd en 5€ borg voor het rugnummer,

      bij teruggave van het rugnummer krijgt men 5€ terug. Bij een dagvergunning telt men niet mee voor het eindklassement. 

O    Bij een nieuwe inschrijving moet men een volledig ingevuld inschrijvingsformulier met mutualiteitklevertje vergezeld van identiteitskaart voorleggen.

O    Iedere wedstrijd duurt 40 min + 1 ronde, behalve de Cat. E+ duurt de wedstrijd 20 min. en Cat. G & F maar +/- 15 min.

O    Iedereen mag aan de wedstrijden deelnemen en er is geen onderscheid tussen FIETS en MTB..

O    Iedere deelnemer is verzekerd voor gebeurtelijke ongevallen, maar wees sportief !!!

O    Bij ongeval moet men dezelfde dag v.d. wedstrijd een verantwoordelijke v.d. LRC verwittigen voor het nodige aangifteformulier.

O    Bij eventuele dopingcontrole is iedere renner verplicht na te gaan of  zijn naam is vermeld op het dopingcontrole aanplakbiljet,

       zelf bij opgave moet de renner wachten tot +/- 30 minuten na de wedstrijd.  ( Voor info: www.vlaanderen.be/dopinglijn )

O    Bij handtastelijkheden tijdens de wedstrijd, evenals uitschelden van aankomstrechters worden de renners onmiddellijk uitgesloten en  kans tot schorsing lijden.

O    Alle omlopen dienen strikt gevolgd te worden, zoniet  wordt men geschorst !!

O    Om in aanmerking te komen voor een Kampioenschaptitel moet men minstens een LRC vergunning bezitten, dag van het kampioenschap en een dagvergunning tellen niet mee !!

O    De kampioenstrui is verplicht te worden gedragen in iedere wedstrijd.                 

O    De meisjes uit de categorie G, F en E+ zullen ook deelnemen voor hun kampioenschaptrui onder dezelfde voorwaarden als de jongens.       

O    Start Cat. G om 12h30 ~ Cat. F om 12h55 ~ Cat. E+ om 13h20 ~ Cat. D,E &Vr om 14h00 ~ Cat. B & C 14h45 ~ Cat. A & A+ om 15h35.

O    Start Cat. G om 16h00 ~ Cat. F om 16h25 ~ Cat. E+ om 16h50 ~ Cat. D,E &Vr om 17h30 ~ Cat. B & C 18h15 ~ Cat. A & A+ om 19h05. (Avondcross)

O    De wedstrijd voor de categorie E+, F en G ( jongeren ) zijn enkel een oefenwedstrijd met begeleiding van derden.

O    In iedere categorie zullen zowel jongens als meisjes in alle wedstrijden starten volgens hun algemeen klassementplaats !

O    Het is ten strengste verboden te trainen op het parkoer tijdens een andere wedstrijd !!

O    Wanneer er gevraagd wordt om het rugnummer af te vegen, moet dit gedaan worden ! Zo niet, zal de renner niet in de uitslag geplaatst worden.

O    Het rugnummer moet uitdrukkelijk in het midden geplaatst worden met minimum vier veiligheidsspelden.

      Ook het rugnummer niet te hoog of te laag !

O    Bij opgave moet dit verplicht gemeld worden aan de aankomstrechters. Zo niet krijgt de renner geen startpunten.

O    Gelieve bij aankomst enkele meters (minstens een twintigtal meter) verder te rijden zodat alle renners gezien kunnen worden door de aankomstrechters.

O    Gelieve niet voor het zicht van de aankomstrechters te supporteren en achter de nadars of het lint te blijven.

O    Gelieve de LRC - COVID maatregelingen op te volgen !!  Link

 

>>  Met deze maatregelen willen we dat de wedstrijden vlotter verlopen en de uitslagen zonder fouten en vertraging uitgehangen kunnen worden.

 

 

Puntenverdeling.

 

Er zijn 10 startpunten per renner. Om aanspraak te maken op zijn startpunten moet men tenminste 1 ronde gereden hebben.

Verder de 1 ste krijgt 20 punten, de 2 de krijgt 19 punten, de 3 de krijgt 18 punten, vanaf de 20 ste plaats krijgt iedereen 11 punten. Bij opgave krijgt men alleen zijn startpunten.

De categorie C, E+, F en G krijgen 10 startpunten en voor de 1 ste plaats krijgt men 30 punten, de 2 de krijgt 29 punten, de 3 de krijgt 28 punten,

vanaf de 30 ste plaats krijgt iedereen 11 punten. Bij opgave krijgt men alleen zijn startpunten.

Deze wijziging van puntenverdeling  zou een beter onderscheid kunnen maken in het klassement door een talrijke opkomst van deelnemers.

De winnaar van iedere Cat. ontvangt ±30 min. na het einde van de laatste wedstrijd een bloemtuil.

Tot een ½  uur na de bekendmaking van de uitslagen na de wedstrijd, kan men nog inspraak maken tot eventuele foutieve uitslagen.

 

PS: Prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden !!!

 

>> Last Update 23 / 09 / 2020'