Home     What's new     Contact us     Links     Books

 The Bristol Blenheim    Mission    Recovery    Parts identification    Aftermath

 

Introduction Blenheim

Itís been more then eight years ago since my father and I got into metal detecting. Almost every time and wherever we went, we  dug up relics dating from World War II, most of the time empty cartridges and bullets. We managed to locate a few aircraft crash sites as well. More than 4280 planes crashed in Belgium during WWII. One day we were told by a colleague that the Woods of Munster were also hiding an aircraft wreckage. We decided to investigate the location he described. Little did we know what type of aircraft it was, what mission it was assigned to and what was left of it after all those years. We will try to resolve these three mysteries in the next few chapters. At the end we will discuss the aftermath of our investigation.

 

Al meer dan acht jaar zijn mijn vader en ik bezig met metaaldetectie. Bijna altijd en overal groeven we voorwerpen op daterend uit de Tweede Wereldoorlog, meestal lege kogelhulzen en kogels. We slaagden er ook in een aantal vliegtuigcrashsites te localiseren. Meer dan 4280 vliegtuigen stortten neer in Belgie tijdens WOII. Op een dag vertelde een collega ons dat het Munsterbos ook een vliegtuigwrak verborgen hield. We besloten de plek die hij aanduidde nader te onderzoeken. We waren totaal niet op de hoogte van het type toestel, de missie die het moest uitvoeren en wat ervan zou overblijven na al die jaren. Deze drie mysteries zullen we trachten op te helderen in de volgende hoofdstukken. Op het einde lichten we de nasleep van ons onderzoek toe.