Waar zijn we toch mee bezig

Institutionele Psychotherapie in weerstand en dialoog
met de Kwaliteitspsychiatrie


Marc Ledoux
voorwoord Dr. Jean Oury

In dit boek formuleert Marc Ledoux zijn bezwaren tegen het kwaliteitsdecreet, dat de sturing weergeeft die het beleid aan de psychiatrie wil geven. Hij gaat op zoek naar de mechanismen die aan de grondslag liggen van de staatslogica die het leven van zijn burgers controleert en daartoe het verstorende uitsluit door insluiting. Hij illustreert hoe dit ook in het beleid omtrent de organisatie van de psychiatrische zorg zijn nefaste weerslag heeft. Marc Ledoux werkt al dertig jaar in de Franse Clinique de Cour-Cheverny (La Borde), bakermat van de Institutionele Psychotherapie, en geeft al vele jaren via voordrachten en seminaries in diverse instellingen in Vlaanderen dit IP-denken door. Vanuit deze jarenlange ervaring presenteert hij deze psychiatrische aanpak als een alternatief. Aan de hand van vele klinische voorbeelden worden de theoretische uitgangspunten en de dagdagelijkse praktijk van de Institutionele Psychotherapie beschreven.

 

U kunt een exemplaar van het boek (241 blz.) bestellen door onderstaande antwoordstrook naar de uitgever te zenden. U kunt die ook doormailen naar:
jo.smet@tijd.com

Stuur dit bestelformulier naar : Literarte, Pieter Nollekensstraat 76,
B-3010 Kessel-Lo.
Ondergetekende:…………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………..
Bestelt hiermee …..exempla(a)r(en) van Waar zijn we toch mee bezig en schrijft…………
X keer € 23 ( + € 3 verzendingskosten) over op bankrekening 407-3105951-97
van Literarte, Kessel-Lo.


 

een eindelijk begin

poëzie rond adolescentie
een bloemlezing, ingeleid en samengesteld door Rudy Vandenborre

In deze bloemlezing brengt Rudy Vandenborre meer dan honderd gedichten samen die op één of andere manier verband houden met de adolescentie.
De samensteller is psychoanalyticus en luistert in die hoedanigheid sedert verscheidene jaren naar de zieleroerselen van jongeren. Naar zijn zeggen blijft de poëzie hierbij helpen om zijn oren open te houden.
Hij sprokkelde gedichten die niet noodzakelijk óver adolescentie gaan, maar die veeleer de gebeurtenissen tijdens dat scharniermoment in het leven aanwezig stellen. Over de verhoudingen tussen kindertijd, jeugd en volwassenheid; over de plaats van de jongerencultuur in de samenleving; over de adolescent in elke volwassene; over lente, botten en ontkiemen.
Vele gedichten zijn geselecteerd vanwege hun kracht om de innerlijke belevingswereld van de adolescent op te roepen. Met aandacht voor dadendrang en lusteloosheid, voor idealisme en nihilisme, voor het lichaam en de lust tot abstraheren. Met thema’s als weggaan, verliezen, groeien, kiezen, almacht, spiegeling, schijn; het intergenerationele, het revolutionaire, het nieuwe, het tijdelijke,…
De samensteller grasduinde in de wereldpoëzie: van Vasalis tot Verhelst, van Lucebert tot Nolens, van Wordsworth tot Eliot, van Baudelaire tot Szymborska,…
De bloemlezing wordt ingeleid met een essay waarin Vandenborre op zoek gaat naar parallellen tussen poëzie en adolescentie of tussen het schrijven van dichters en het eerste spreken uit eigen naam.
Rudy Vandenborre is psycholoog en psychoanalyticus Hij is verbonden aan de adolescentenafdeling van het Universitair Centrum - Kortenberg.

 

U kunt een exemplaar van het boek (160 blz.) bestellen door onderstaande antwoordstrook naar de uitgever te zenden. U kunt die ook doormailen naar: jo.smet@tijd.com

 

 

 

Stuur dit bestelformulier naar :
Literarte, Pieter Nollekensstraat 76,
B-3010 Kessel-Lo

Ondergetekende:……………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....

E-mail:………………………………………………………………………………….

Bestelt hiermee …..exempla(a)r(en) van een eindelijk begin en schrijft…………X keer € 16,5
( + € 3 verzendingskosten) over op
bankrekening 407-3105951-97van Literarte, Kessel-Lo. 

Van Filip De Boeck, Koen Van Synghel en Vincent Lombume Kalimasi publiceert Literarte een boek met een DVD.

De Gesproken Stad
Gesprekken over Kinshasa.

De auteurs, een antropoloog en een architect, gaan in conversatie met een aantal Kinois, inwoners van Kinshasa, hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, en één van de grootste metropolen van sub-saharisch Afrika. Aan de hand van een viertal gesprekken met twee schrijvers (Lombume en Yoka), een psychiater (N’Situ) en een mensenrechtenactivist (Nlandu) wordt gereflecteerd over de specifieke aard van stedelijkheid in de context van Centraal Afrika. In deze gesprekken wordt de stad niet alleen verkend aan de hand van haar materiële verschijnen, haar falende infrastructuur en aarzelende technologie, de fysieke verschijningsvorm van haar crisis. De teksten tonen de stad ook en vooral als mentale ruimte, en tekenen de geografie van een specifiek stadsimaginaire dat vorm krijgt doorheen een veelal immateriële stadsinfrastructuur van lichamen en woorden. De stad wordt hier besproken en verbeeld in relatie tot het lichaam, seksualiteit, geld, dood en waanzin.
Naast een DVD met de vier gesprekken (in Kinshasa geregistreerd door Filip De Boeck en Koen Van Synghel in februari 2004), bestaat dit boek verder uit een inleidend essay van beide auteurs, de tekst van de vier interviews, evenals een literaire tekst waarin de schrijver Lombume Kalimasi zijn relatie tot Kinshasa beschrijft.

ISBN: 90-809081-5-0
Literarte, 2005
€ 24 + 3 euro verzendingskosten

stuur dit inschrijvingsformulier naar: Literarte, Pieter Nollekensstraat 76
te B-3010 Kessel-Lo
. (tel: 0499/24.35.41) of mail naar: jo.smet@tijd.com

Ondergetekende,


naam……………………………………………………………………………………………..
adres ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………………………………………...


bestelt hiermee een exemplaar van De Gesproken Stad (boek + DVD) en schrijft € 27 over op bankrekening 407-3105951-97 van Literarte, Kessel-Lo


De recentste uitgave van Literarte is een DVD + een vijftalig tekstboekje, van Dany Deprez en Marc De Kesel.
De kortfilm ‘Cahier sur James’ vertelt het verhaal van een vrouw die op zoek gaat naar de fictieve figuur James. Zij dwaalt door de stad, dagen, weken, op zoek naar James, en tegelijkertijd op zoek naar zichzelf. Het beeld werd ondersteund door een monoloog van Marc De Kesel.

stuur dit inschrijvingsformulier naar: Literarte, Pieter Nollekensstraat 76
te B-3010 Kessel-Lo
. (tel: 0499/24.35.41) of mail naar: jo.smet@tijd.com

Ondergetekende,


naam……………………………………………………………………………………………..
adres ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………………………………………...


bestelt hiermee een exemplaar van Cahier sur James (DVD + tekstboekje) en schrijft
€ 18 (eventueel te vermeerderen met € 3 verzendingskosten) over op bankrekening
407-3105951-97 van Literarte, Kessel-Lo