Onderwijsportaal van Lieven Coppens

  logo
     
   

De Nieuwsbrief Leren

   
    nieuwsbrief leren

Omhoog
Nieuwsbrief Leren
Dit is het archief met alle nummers van de Nieuwsbrief Leren. Deze netoverstijgende nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor het leren in het algemeen en de leerproblemen in het bijzonder. Ik stel hem zonder hulp van anderen samen. In die zin drukt hij enkel mijn persoonlijke mening uit over de behandelde onderwerpen en niet deze van bepaalde instellingen, organisaties of onderwijsnetten.
 

Aantal bezoekers
   

De weblogs bij de Nieuwsbrief Leren

   
    leren en studeren thuis en op school

Omhoog
Leren en studeren
Op deze blog vind je links naar interessante websites over leer-, ontwikkelings- en socio-emotionele problemen. Een korte uitleg gidst je telkens naar de interessantste rubrieken.
 
    Softie en het -ware meer
Mijn weblog over gratis educatieve software. In deze blog vind je verwijzingen naar pagina's op het Internet met interessante Ict-informatie in verband met onderwijs, educatieve websites voor kinderen en gratis educatieve software. Deze worden kort door mij besproken.
softie en het -ware meer

Omhoog
   
    2 x leren

Omhoog
2 x leren
Om te leren - maar ook om te tonen wat je geleerd hebt - heb je een hele reeks strategieën en vaardigheden nodig. Helaas heb je die niet spontaan. Je moet ze aanleren. Op deze pagina's breng ik er een aantal bijeen. Een duidelijke bronvermelding zal je steeds toelaten er nog meer over te weten te komen. We leren niet om te leren maar met een doel voor ogen: dit betekent dat er op geregelde tijdstippen belangrijke keuzes moeten gemaakt worden. Ook hier wil ik aandacht aan besteden.
   
    BOEKetje onderwijs
Op deze weblog stel ik de boeken en artikels voor die ik gelezen heb. De nadruk ligt op het voorstellen van de inhoud, zodat een geïnteresseerde kan kiezen of hij het boek zal lezen of niet. Waar ik dat relevant vind, zal ik ze ook voorzien van commentaar. Alleen boeken die door iedereen aangekocht kunnen worden, komen in aanmerking voor deze boekenblog. De vermelde prijs is deze van het moment waarop het boek besproken werd. Voor de meest recente prijs moet men de website van de uitgever raadplegen.
boeketje onderwijs

Omhoog
   
    pleuteren

Omhoog
Pleuteren
Het peuter- en kleuteronderwijs legt de fundamenten voor de volledige schoolloopbaan. Gedurende deze schoolperiode wordt er gewerkt aan 195 verschillende ontwikkelingsdoelen, verdeeld over vijf verschillende leergebieden (lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie en wiskundige initiatie). Het peuter- en kleuteronderwijs is, hoewel er nog veel gespeeld wordt, dus niet de "speelschool" die sommigen er van maken. Wel in tegendeel. Het is dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen dit onderwijsniveau volledig doorlopen.
   
    Ouders en school: eenzelfde doel
Met deze weblog richt ik me uitdrukkelijk tot de ouders van schoolgaande kinderen en jongeren. Geregeld geef ik hier informatie die ouders echt wel moeten weten, geef ik tips om een en ander samen met de school aan te pakken, bespreek ik interessante boeken of materialen die ouders kunnen gebruiken om hun kind te ondersteunen, verwijs ik naar waardevolle websites en dergelijke.
ouders en school: eenzelfde doel

Omhoog
   
    software met een prijs

Omhoog
Software met een prijs
Op deze weblog bespreek ik educatieve computerprogramma's die moeten aangekocht worden.
   
   

Nieuwsbrief Leren interactief

   
    discussiegroep

Omhoog
Discussiegroep
Deze discussiegroep is er enkel voor abonnees van de Nieuwsbrief Leren. Via deze groep kan je vragen stellen aan de andere leden. Iedereen krijgt meteen ook de antwoorden te zien en kan/mag er op reageren. Zo worden we professioneel sterker.
   
    Sticordibank
Sticordi is een letterwoord dat staat voor Stimuleren, Compenseren, Relativeren, Remediëren en Dispenseren. Onder deze vijf categorieën vallen alle maatregelen die scholen dagdagelijks nemen om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en leerstoornissen. Op deze Wiki wil ik samen met anderen deze maatregelen samenbrengen, zodat ze voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. Iedereen kan lid worden en zijn bijdrage leveren.
sticordibank

Omhoog
   
    onderwijskansenbank

Omhoog
Onderwijskansenbank
Voor deze Onderwijskansenbank vertrek ik vanuit de visie dat elke mens in zich een bepaald talentenkapitaal draagt. Het is een opdracht van de maatschappij in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder om deze talenten aan te spreken en tot maximale ontwikkeling te brengen. Deze talenten wil ik bewust los zien van factoren zoals de sociaal-economische situatie, de etnisch-culturele afkomst, de cognitief-intellectuele ontwikkeling en de maatschappelijke situatie. Veel leerkrachten doen op dit vlak grote inspanningen om binnen hun klas en school een zorgcontinuüm uit te werken waarin iedereen zijn plaats heeft. Om hen te ondersteunen en voorbeelden van een goede praktijk te laten uitwisselen, stel ik deze onderwijskansenbank ter beschikking. Iedereen kan lid worden en zijn bijdrage leveren.
   
   
 
Lieven Coppens

Copyright © 2004-2021, Lieven Coppens
Laatste wijziging: 2016-10-16

Valid HTML 4.01! Gecontroleerd met Tidy! Neutraal