startpagina - colofon - in de prijzen gevallen - inschrijven - internetverwijzingen - materialen
nieuwsbrief + - portfolio - thematische index - tijdelijk beschikbaar - uitgangspunten - zoekpagina

Leren en studeren - Softie en het -ware meer - 2 x leren - BOEKetje onderwijs - Pleuteren - Ouders en school
Discussielijst - Onderwijskansenbank - Sticordibank


Lieven Coppens

Multicultureel


Onderwijs is kinderen leren oordelen,
niet je eigen vooroordelen overbrengen op kinderen!

We hebben prachtige anti-pestprogramma's. We staan er voor de volle 100% achter dat er bij elk pestprobleem drie partijen zijn: de pester, de gepeste en de zwijgende meerderheid. In die programma's wordt er steeds de nadruk gelegd op drie punten: de pester mag het niet doen, de gepeste moet er zich van bewust zijn dat bepaalde gedragingen het pesten kunnen uitlokken en de zwijgende meerderheid mag niet langer zwijgen. De zwijgende meerderheid moet beseffen dat het niet innemen van een standpunt het pesten in stand houdt. In die zin is pesten steeds een groepsprobleem.

Racisme is niet meer of minder dan maatschappelijk pesten. Waarom is het dan zo moeilijk dezelfde principes als hierboven toe te passen? Ik zwijg niet langer. Iedereen die door daden of uitspraken rechtstreeks of onrechtstreeks aanzet tot haat ten opzichte van andere nationaliteiten en rassen is mede verantwoordelijk voor elke vorm van agressie ten opzichte van deze mensen.

Tolerantie dient op te houden tegenover volstrekt gebrek aan tolerantie!

Anoniem

Onverschilligheid wordt met niets zo makkelijk verwisseld als met tolerantie.

Robert Lemke

Herkomst

Waarom deze knop? Uit bezorgheid. Hier en daar zie ik op het Internet knoppen en banners verschijnen met daarop "made in ..." en de naam van een land, deelstaat, en dergelijke meer. Dit in een tijd waarin we kinderen moeten opvoeden tot wereldburger. Op de knop staan de coördinaten van de plaats van waaruit ik mijn nieuwsbrief verstuur. Een nietig punt op de wereldbol, gelijkwaardig aan alle andere punten.

Ik nodig iedereen met een website uit deze knop te kopiëren, aan te passen met zijn coördinaten en op zijn website te plaatsen.

De onderstaande afbeeldingen verwijzen naar andere websites die met gelijke onderwijskansen, multicultureel onderwijs en racismebestrijding verband houden.

Centrum voor gelijkheid van kansen Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

Cocosnet Cocosnet: Bibliotheeknetwerk van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

Cultuurnet Cultuurnet Vlaanderen

Jeugd en Vrede Jeugd en Vrede

Kleur bekennen Kleur bekennen: Wereldburgerschap op school

Minderhedenforum Minderhedenforum

Odice Odice: Oost-Vlaams Diversiteitscentrum

Racisme Racisme: Nederlandse website over racisme en anti-racisme

School zonder racisme School zonder racisme

Steunpunt gelijke kansen Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Steunpunt Diversiteit & Leren Steunpunt Diversiteit & Leren, voorheen "Steunpunt Intercultureel Onderwijs"

Wereldcentrum Wereldcentrum: Mondiale vorming en interculturele opvoeding

Wereldwerkplaats Wereldwerkplaats: Mondiale opvoeding

Cyberhate


Naar startpagina Reageer hier! Info Omhoog

Lieven Coppens

Copyright © 2004-2021, Lieven Coppens
Laatste wijziging: 2016-10-15
URL: http://www.nieuwsbriefleren.be
Valid HTML 4.01! Gecontroleerd met Tidy! Neutraal